1.6.2022 – 31.1.2025

Hankkeessa laajennetaan lukioikäisten digikompetenssia ja monilukutaitoja, mallinnetaan oppiaineisiin soveltuvia XR-projekteja ja kokeiluja, kehitetään ongelmanratkaisu- ja teknologiataitoja sekä ohjelmointiosaamista. Kehitämme visuaalisia XR-ratkaisuja ja harjoittelemme osaamisen tuotteistamista. Tavoitteena on myös XR-tapahtumien järjestäminen Porin ja Kaurialan lukioissa. XR-teknologiassa korostuu mestari-oppipoika-oppiminen ja mitä paremmin oppijat hyödyntävät oppimaansa eri konteksteissa, sitä paremmin he selviytyvät tulevaisuudessa.

Hankkeen alussa selvitetään opettajien toiveita ja ideoita XR-teknologian käytöstä. Tavoitteena on, että hankkeessa tehdään amk-tasoista lopputyötä. Hankkeen tuotoksista dokumentoidaan kuvin, mallinnuksilla ja julkaisuilla sosiaalisessa mediassa. Tuloksia levitetään myös muille lukioille verkostojemme avulla. Signaali-hanke liittyy kiinteästi uuteen LOPSiin ja on tärkeä osa nuortemme tulevaisuuden taitoja (koulutuspoliittinen selonteko 2040). Signaali-hankkeen verkkosivut.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kaurialan lukio (hallinnoiva organisaatio)
Porin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 16.4.2024 kello 10.24