1.6.2022 – 31.7.2024

Hankkeessa laajennetaan lukioikäisten digikompetenssia ja monilukutaitoja, mallinnetaan oppiaineisiin soveltuvia XR-projekteja ja kokeiluja, kehitetään ongelmanratkaisu- ja teknologiataitoja sekä ohjelmointiosaamista. Kehitämme visuaalisia XR-ratkaisuja ja harjoittelemme osaamisen tuotteistamista. Tavoitteena on myös XR-tapahtumien järjestäminen Porin ja Kaurialan lukioissa. XR-teknologiassa korostuu mestari-oppipoika-oppiminen ja mitä paremmin oppijat hyödyntävät oppimaansa eri konteksteissa, sitä paremmin he selviytyvät tulevaisuudessa.

Hankkeen alussa selvitetään opettajien toiveita ja ideoita XR-teknologian käytöstä. Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetaan amk-tasoista tutkimusta. Hankkeen tuotoksista dokumentoidaan kuvin, mallinnuksilla ja julkaisuilla sosiaalisessa mediassa. Tuloksia levitetään myös muille lukioille verkostojemme avulla. Signaali-hanke liittyy kiinteästi uuteen LOPSiin ja on tärkeä osa nuortemme tulevaisuuden taitoja(koulutuspoliittinen selonteko 2040).


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia Kaurialan lukio (hallinnoiva organisaatio)
Porin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 14.6.2022 kello 11.30