9.11.2022 – 31.12.2024

Korona-aikana opiskelijoille muodostui tiedollisia ja taidollisia osaamisvajeita. Oppiaineiden
tavoitteiden saavuttamisessa on ilmennyt puutteita ja näiden korjaaminen osana tavanomaista
opetusta on hankalaa. Osa osaamisvajeesta on syntynyt edellisellä asteella, jolloin kuilu on
kurottava umpeen lukio-opintojen aikana.

Hankkeen avulla palkataan 1/2 opinto-ohjaaja, jonka toimipaikkana on Kaurialan lukio, sekä opiskeluneuvoja jokaiseen neljään lukioon.
Opinto-ohjauksen vahvistaminen tukee opiskelijoiden suunnitelmien käytännön seurantaa, sekä opiskeluneuvojan työtä. Opiskeluneuvojan palveluiden kautta lukioiden opiskelijat saavat tukea joko yksilö- tai ryhmätasoiseen opiskeluongelmien ratkaisemiseen vähentäen putoamisriskiä. Opiskeluneuvojan tuella opiskelija selkiyttää kesken olevien opintojensa edistämistä, osaa katsoa tulevaan valoisammin, tunnistaa oman opiskeluprofiilinsa vahvuuksia ja heikkouksia sekä vahvistaa omaa opiskelijatoimijuuttaan.

Hankkeen tavoitteena on oppimisen tukeminen ja osaamisvajeen paikkaaminen, sekä hyvinvoinnin vahvistaminen
Lisäopetus toteutetaan rästitapaamisilla (rästi-iltapäivät), tuki- ja kertaus- tai verkko-opetuksena
etämenetelmin. Etsitään uusia tapoja toteuttaa tukiopetusta, uusia ajankohtia, yhteisiä tukitoimia eri lukioiden kesken, kartoitetaan oppimisen kriittisiä kohtia ja keskeytysajan hyödyntäminen huomioidaan. Toteutetaan myös taito- ja taideaineiden tehoviikko kesäkeskeytysaikana Vanajaveden opiston kanssa.


Hankkeessa ovat mukana kaikki neljä Tavastian lukiota

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 3.4.2024 kello 11.40