Toteutusaika 17.6.2020– 30.6.2022

OPH:n laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan kuuluva Tredun koordinoima hanke tähtää HOKS- ja työelämässä oppimisen prosessien tasaiseen laatuun koko Suomessa. Tavastia on osa Lännen verkostoa, joka kattaa koulutuksen järjestäjiä alueella Vaasasta Tampereen ja Hämeenlinnan kautta Turkuun.

Hankkeessa jatketaan OKM-rahoituksella syntyneiden Parasta-mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Tulosten sitomiseksi Parasta osaamista ja Parasta palvelua tuotokset on koostettu yhteen laatu-ja tasa-arvo -ohjelman tavoitteiden alle. Lisäksi Parasta Digiohjauksessa syntyneitä tuloksia hyödynnetään työelämässä oppimisen ennakkosuunnittelun, ohjauksen ja seurannan kehittämisessä. Kehittämistyö hankkeessa muodostuu em. mallien kokeilusta ja jatkokehittämisestä ja ne on sidottu toteuttajientyösuunnitelmiin. Malleja soveltaneet ja niitä käyttöön ottavat oppivat toisiltaan.

Tavastiasta toimintaan osallistuu kehittämiskoordinaattorin lisäksi vertaisvalmennukseen keskittyvä opettaja. Kehittämistyön käynnistyessä vertaisvalmentajat perehdytetään valittuihin toimintamalleihin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Parasta johtamista alueellisten hankkeiden kanssa esimiesten ja johdon kytkemiseksi mukaan kehittämiseen. Laatustrategian toimeenpanoa tekevän kehittämisverkoston kesken selvitetään mm. yhteistyömahdollisuuksia laatuverkoston vertaisarviointitoimintaan liittyen.


Mukana olevat organisaatiot

Ahlman
Ammattiopisto Spesia Oy
Hevosopisto Oy
Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Karstulan Evankelinen Opisto
Kiipulasäätiö/ Kiipulan ammattiopisto
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida
Länsi-Rannikon koulutus Oy, Winnova
Optima samkommun
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, POKE
Raision seudun koulutukuntayhtymä, Raseko
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
SASKY Koulutuskuntayhtymä Pirkanmaa
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Suomen Yrittäjäopisto Oy
Yrkesakademin i Österbotten
TAKK
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (hallinnoiva organisaatio)
Turun aikuiskoulutuskeskus
Turun kaupunki TAI
Vaasan kaupunki, VAMIA
Varalan säätiö/ Varalan Urheiluopisto

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 13.9.2022 kello 12.22