Yleinen

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

28.3.2024

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita ja myös vierailuja muihin maihin tehdään tiuhaan. 

Tavastiassa kansainvälisyyttä ohjaa oma ohjelmansa, joka toimii runkona suunnittelulle ja toimenpiteille. Nelivuotinen ohjelma on voimassa vuoteen 2025, jonka jälkeen se päivitetään vastaamaan uutta strategiaa. Hankkeet ja projektit ovat tärkeitä erityisesti kansainvälisyyden kehittämisen välineinä. Kansainvälistyminen oppilaitoksissa voidaan yleisesti jakaa neljään eri tasoon: kv-liikkuvuus, kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys, kotikansainvälisyys ja kansainvälisyys asenteina, uskalluksen ja ymmärryksenä (OPH).

Tavastian liikkuvuuksien eli vierailuiden tarkoitus on vastavuoroisuus ja pitkäaikaisten kumppanuuksien vahvistaminen sekä osaamisen kasvattaminen. Liikkuvuuksien suunnittelussa opetetaan samalla kestävän kehityksen periaatteita. Vuonna 2023 ammattiopiston 60 opiskelijaa ja 59 henkilöstön edustajaa vierailivat ulkomailla. Tavastiassa vieraili puolestaan 46 opiskelijaa ja 64 henkilöstön edustajaa ulkomaisista oppilaitoksista.

Tavastia osallistuu kumppanina aktiivisesti sekä kansallisiin, seudullisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, jotka edistävät kansainvälistymistä. Koulutusvienti on yksi verkostojen kehittämisen kohteista.

Tavastiassa tarjotaan monipuolisia kieliopintoja erilaisiin tarpeisiin ja pilotoidaan englanninkielisiä koulutuksia. Kansainvälisyyttä kehitetään myös virtuaalisesti mm. ennen ja jälkeen liikkuvuuksien.

Kotikansainvälisyys avartaa maailmaa

Osana kansainvälisyyden eri muotoja hankeyhteistyön tai ulkomaille suuntautuvien opintojaksojen
rinnalle kuuluu kotikansainvälistyminen. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kotimaassa tapahtuvaa kansainvälistymistä monissa eri muodoissaan.

Tavastiassa kotikansainvälisyys tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että turvataan riittävä monipuolinen kieliopintojen tarjonta kuntayhtymän oppilaitosten yhteistyönä. Vierailijoita ja vaihto-opiskelijoita hyödynnetään opetuksessa. Kansainvälisyyskokemuksia jaetaan ja niistä viestitään. Koulun opiskelijoiden omia kulttuuritaustoja tuodaan esille esimerkiksi mm. tapahtumien avulla.

Belgialaisia opettajakoulutuksessa olevia opiskelijoita Thomas More -ammattikorkeakoulusta vieraili ammattiopistossa maaliskuun lopulla. Tällä kertaa tutustumisen painopisteenä olivat YTO-opintojen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa.


Kiinnostaako sinua kansainvälisyyspolku opinnoissa? Lue lisää.

Sivua päivitetty 28.3.2024 kello 13.17

Uusimmat uutiset

Käsityön lumoa ja historian henkeä

Tavastian kudonnan opinnoissa panostetaan tekemisen ohella erilaisien materiaalien, aikakausien ja tyylisuuntauksien tuntemukseen. Perinteisten taitojen vaaliminen osoittautuu tärkeäksi erityisesti silloin, kun […]

Lue lisää

23.4.2024

Onnea ammattiin valmistuneille!

Ammattiopisto Tavastiasta on valmistunut 22.12.2023.–5.4.2024 välisenä aikana 215 uutta ammattilaista. Heistä 30 ei ole antanut lupaa julkaista nimeään. Lämpimät onnittelut […]

Lue lisää

5.4.2024

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattiopiston toimintaa

Kansainväliset vierailut ovat tärkeä tapa mm. kasvattaa oppilaitoksen verkostoja ja kehittää toimintatapoja. Tavastiassa on käy vuosittain lukuisa määrä ulkomaalaisia vieraita […]

Lue lisää

28.3.2024