Meillä kaikilla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön. Turvallisuus on meidän kaikkien vastuulla.

Opiskelijan velvollisuutena on työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti

 • perehtyä yleisiin ja opiskelemansa alan turvallisuusohjeisiin
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • huolehtia henkilökohtaisesta työturvallisuudesta ja suojavälineiden käytöstä
 • vastata käytössään olevien henkilökohtaisten suojavälineiden kunnosta
 • ilmoittaa havaitsemansa työtapaturmat ja turvallisuuspuutteet välittömästi opettajalle
 • edistää toiminnallaan ja käyttäytymisellään työturvallisuuden ja työrauhan toteutumista (järjestyssäännöt)

Kun kirjaudut koulun verkkoon tietokoneellasi, löydät selaimen etusivulta lomakkeen Ilmoita vaaratilanne. Lomakkeella voit tehdä ilmoituksen läheltä piti -tilanteesta, vaarasta tai poikkeamasta.

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle Ammattiopisto Tavastiassa opiskelevalle ja työskentelevälle oikeus työskentelyrauhaan, henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja omaisuuden suojaan.

Ammattiopisto Tavastian järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tutustu järjestyssääntöihin tästä

Kun kirjaudut koulun verkkoon tietokoneellasi, löydät selaimen etusivulta järjestyssääntöihin liittyvän Suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Poissaolot

Noudatamme Ammattiopisto Tavastiassa työelämässä yleisesti käytössä olevia poissaolosääntöjä, joiden mukaan sinun tulee aina ilmoittaa poissaolostasi vastuuopettajallesi.

 1. Jos sairastut tai joudut äkillisen syyn vuoksi olemaan pois HOKSin mukaisesta opetuksesta, ilmoita siitä vastuuopettajallesi Wilman kautta, puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai muulla vastuuopettajan kanssa sopimallanne tavalla.
  Huoltaja voi ilmoittaa alaikäisen opiskelijan äkillisen, esim. sairaudesta johtuvan poissaolon Wilman Tuntimerkinnät- sivun Ilmoita poissaolosta -välilehdellä. Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa päivää (ennen klo 12 tehdyt ilmoitukset) tai seuraavaa päivää (klo 12 jälkeen tehdyt ilmoitukset). Täysi-ikäiset opiskelijat voivat ilmoittaa äkillisestä poissaolosta samalla periaatteella.
 2. Jos sairaus kestää yli 5 päivää, sinun tulee hankkia todistus terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Näytä todistus vastuuopettajallesi.
 3. Jos sinulla on välttämättömiä menoja, joita et voi hoitaa opetusajan ulkopuolella, sinun tulee anoa poissaolollesi lupa etukäteen
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneista lupa opettajilta, joiden opetuksesta joudut olemaan poissa
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneistasi työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä lupa työpaikkaohjaajaltasi
  – jos poissaolo kestää kokonaisen päivän tai useampia päiviä, ano kirjallisesti lupa etukäteen vastuuopettajaltasi, poissaolohakemus löytyy Wilman hakemukset ja päätökset -välilehdeltä (ei näy Wilman mobiilisovelluksella). Huomaa, että hakemus löytyy vain sinun, ei huoltajasi Wilmasta.
 4. Selvitä kaikki poissaolosi Wilmaan. Jos olet alaikäinen, huoltajasi selvittää poissaolosi.

Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua HOKSinsa mukaisesti opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen, eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Ennen eronneeksi katsomista opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan asiassa.

Osa opiskelijoista on oppivelvollisia. Oppivelvollisuuteen kuuluu velvoitteita sekä opiskelijalle, huoltajalle, koulutuksen järjestäjälle, että opiskelijan asuinkunnalle. Oppivelvollisten opintojen etenemistä ja läsnäoloa opetuksessa seurataan oppilaitoksessa tarkasti. Oppivelvollinen opiskelija ei voi jäädä pois opetuksesta ilman hyväksyttävää syytä

Oppivelvollinen ei voi keskeyttää opintojaan muuten kuin lain mukaisten syiden perusteella. Oppivelvollinen ei voi erota oppilaitoksesta ennen kuin koulutuksen järjestäjällä on varma tieto seuraavasta koulutuspaikasta tai muusta lain mukaan hyväksyttävästä oppivelvollisuuden suorituspaikasta. Oppivelvollisuuslaki

Yhteisiä pelisääntöjä

Vilppi

Vilpin tekeminen on kiellettyä. Vilppi on toisen henkilön tekemän työn väittämistä omaksi. Ammatilliset tutkinnot johtavat työelämään, ja työelämässä on tärkeää voida luottaa työntekijän rehellisyyteen. Henkilökohtaiseksi tarkoitetut oppimistehtävät, osaamisen osoittamisen tehtävät ja näytöt täytyy tehdä itse.

Ammattiopisto Tavastiassa vilppiin puututaan välittömästi ja se aiheuttaa kurinpitotoimia.

Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Yleinen nopeusrajoitus oppilaitoksen alueella on 20 km/h. Autot ja muut moottoriajoneuvot jätetään opiskelijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Tarpeetonta ajelua oppilaitoksen alueella on vältettävä. Osa pysäköintipaikoista on varattu henkilöstölle ja asiakaskäyttöön. Ovien eteen ja merkitsemättömille alueille ei saa pysäköidä. Myös oppilaitokseen sinua kuljettaville henkilöille on syytä kertoa, että oikea paikka jättää tai hakea matkustajat on opiskelijoiden pysäköintipaikka. Ajoneuvoliikennettä ja pysäköintiä koulun alueella valvotaan normaalin tieliikennelain mukaan ja aika ajoin tehostetusti.

Tupakointi

Kuten muuallakin yhteiskunnassa, myös Tavastiassa pyrimme kohti savuttomampaa yhteisöä. Mieti, voitko omalta osaltasi ottaa haasteen vastaan ja päättää, että et käytä tupakka- ja nikotiinituotteita ainakaan kouluaikana. Tarvittaessa saat apua tupakoinnin lopettamiseen. Tupakkalaki edellyttää tupakoinnin täyskieltoa oppilaitoksen alueella. Kaikkialla Tavastian sisä- ja ulkotiloissa tupakka- ja nikotiinituotteiden (sisältää myös nuuskan, nikotiinipussien ja sähkötupakan) käyttö on ehdottomasti kielletty.

Jos tupakoit, olet vastuussa siitä, että tupakoit aina oppilaitosalueen ulkopuolella. Muista, että vastuusi on jättää myös katualueet siistiksi ja jalkakäytävät esteettömiksi. Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa järjestyssääntöjä tupakoinnin osalta rikotaan.

Toisten huomioon ottaminen

Ammattiopisto Tavastiassa on paljon opiskelijoita ja henkilöstöä. Toisten huomioon ottaminen on edellytys sille, että kaikki voivat kokea kuuluvansa opiskeluyhteisöön ja kokea olonsa turvalliseksi. Tärkeitä huomioitavia asioita:

 • Ole täsmällinen. Tule oppitunnille ajoissa ja osallistu opetukseen koko työpäivän ajan. Erityisesti käytännön töissä ryhmämuotoinen työskentely häiriintyy opetukseen osallistumisen epäsäännöllisyydestä.
 • Huolehdi osaltasi siitä, että annat muille opiskelurauhan. Olemme kaikki erilaisia oppijoita, ja monelle kaikki ylimääräinen häiriö haittaa opiskeluun keskittymistä.
 • Kaikenlainen kiusaaminen ja häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Kiusaamisesta on aina ilmoitettava henkilöstölle. Kaikkeen kiusaamiseen puututaan.
 • Käytä hajusteita maltillisesti, koska monille voimakas hajusteiden käyttäminen aiheuttaa vakavia oireita.
 • Tutustu järjestyssääntöihin. Myös niiden noudattaminen on toisten huomioon ottamista.

Someohjeet

Toimimme yhä enemmän sosiaalisen median kanavilla myös opiskeluasioissa. On tärkeää, että jokainen noudattaa yhteisiä someohjeita. Someohjeen löydät koulun verkkoon tietokoneella kirjautuessasi selaimen aloitussivulta.

Opiskelijoiden vakuutusturva

Ammattiopisto Tavastia on vakuuttanut kaikki opiskelijansa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisessa työtoiminnassa työsalissa, koulutussopimuspaikassa tai -matkoilla. Matkoihin liittyvät vakuutukset ovat voimassa vain välittömissä siirtymissä. Poikkeamiset matkalla eivät ole sallittuja. Lisäksi oppilaitoksella on muita erillisvakuutuksia koskien mm. päivittäisiä koulumatkoja, liikunta- ja välitunteja sekä teoriaopiskelua. Koulun järjestämät tutustumiskäynnit, messumatkat, erilaiset urheilutapahtumat ym. kuuluvat tämän erillisvakuutuksen piiriin.

Vakuutukset ovat If-Vahinkovakuutusyhtiössä. Lisätietoja saat opintotoimistosta.

Oppisopimusopiskelijat ovat oman työnantajansa vakuuttamia. Silloin, kun oppisopimusopiskelija opiskelee oppilaitoksessa tai muualla kuin omassa työpaikassa, opiskelijan vakuuttamisesta vastaa oppilaitos.

Oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin kuuluvat KELAn palveluihin oikeutetut sekä oleskeluluvan saaneet, jotka odottavat KELA-korttia.

Tapaturman sattuessa ensiavun jälkeen ota yhteyttä vastuuopettajaasi.

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 14.54