Tavastian oppilaitoksissa kannustetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta edellyttää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka kehittyvät käytännön tilanteissa, yhteistyössä harjoitellen. Kansainvälisyys on osa työelämää ja maailmankansalaiseksi kasvamista. Siihen liittyvät vahvasti myös eri kulttuurien kunnioitus, eettisyys ja vastuullisuus.

Tavastian kansainvälisyys näyttäytyy kotikansainvälisyytenä, virtuaalikansainvälisyytenä, kansainvälisinä liikkuvuusjaksoina ja kansainvälisten verkostojen kanssa toimimisena.  

Kansainvälisyys vahvistaa kansallista ja seudullista elinvoimaa

Ammattiopisto Tavastia toimii yhteistyössä oman seutukunnan yritysten, alueen muiden oppilaitosten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa kansainvälisyyden edistämiseksi. Osallistumme alueen elinvoimaa vahvistaviin kansainvälisiin hankkeisiin, tarjoamme seutukunnan kansainvälisyyttä tukevaa täydennyskoulutusta ja yhteistyökumppanioppilaitoksistamme saapuvat kansainväliset opiskelijat suorittavat jaksoja alueen yrityksissä.

Ammattiopisto Tavastiassa on kuusi kansainvälisyysvastaavaa, jotka tekevät käytännön kansainvälisyystyötä opiskelijoiden parissa. Näin kansainvälisyyttä pystytään viemään osastoille mahdollisimman lähelle opiskelijoita, jolloin opiskelijoiden innostaminen KV-toimintaan on luontevaa ja tiedonsaanti tapahtuu välittömästi. Ammattiopistossa on myös KV-tiimi, joka käy jatkuvaa keskustelua kansainvälisyysohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä. KV-tiimiä johtaa kehitysjohtaja Arto Ruhala.

Kansainvälisyysasioissa sinua ammatillisilla osastoilla opastavat:

  • Taideteollisuus, tekstiili-, muoti- ja hiusala, TUVA | Marita Pennanen
  • Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka ja logistiikka | Saara Salmi/Pasi Henriksson                     
  • Sähkö, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu | Pasi Henriksson
  • Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut | Päivi Seppälä
  • Ravintola, catering ja elintarvikeala | Johanna Järvinen
  • Terveys- ja hyvinvointiala | Susanna Kauppi
  • Erasmus-koordinaattori | Elina Kanerva

Yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta reunasta.

Kansainvälisiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja muita opintojaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus mitoitetaan suorittamasi tutkinnon osan laajuuden, valmiuksiesi ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien mukaan. Jaksot rahoitetaan esimerkiksi Erasmus+ apurahalla, joka kattaa kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. 

Liikkuvuusjakso voi sijoittua myös heti tutkinnon suorittamisen jälkeen, enintään puoli vuotta valmistumisesta.

KV-vaihtojen kokemuksia ja niistä syntyneitä dokumentteja käytetään apuna innostamassa uusia opiskelijoita mukaan kansainväliseen toimintaan.

KV-hakemuslomake

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä toiminnalla on Ammattiopisto Tavastiassa pitkät perinteet. Meneillään olevissa hankkeissa on kumppaneita noin 20 maasta ja oppilaitoksia tai yrityksiä on yli 50. Kumppanien verkosto kattaa koko Euroopan ja jaksoja on toteutettu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa. Täältä löydät meneillään olevien kansainvälisyyshankkeidemme kuvaukset.

Kevään 2022  aikana Ammattiopisto Tavastiasta oli ulkomaan jaksolla 29 opiskelijaa ja 26 henkilöstön jäsentä. Opiskelijoiden jaksojen kestot ovat olleet keskimäärin 2–4 viikkoa. Henkilöstön jaksot ovat olleet noin viikon mittaisia. Ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta on saapui samaan aikaan 28 opiskelijaa, jotka ovat pääosin suorittaneet jaksoja työpaikoilla ja 31 henkilöstön jäsentä, jotka ovat tutustuneet oppilaitokseen esimerkiksi jobshadowing -jaksolla.

Kumppaniorganisaatioita Ammattiopisto Tavastialla on yli 50, sijaiten eri kohdemaissa ympäri Eurooppaa kuten Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Irlannissa sekä muualla maailmassa.

Seuraa Tavastia International Path -tiliä Instagramissa ->

Mitä on kotikansainvälisyys?

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi voit osallistua myös kotimaassa kansainväliseen toimintaan. Opetukseen sisältyvissä kansainvälisissä projekteissa pääset harjoittelemaan kansainvälisyystaitojasi. Ammattiopiston opiskelijoista noin 17 prosentilla on äidinkielenä jokin muu kuin suomi tai ruotsi ja opiskelukavereittesi kautta voit saada yhteyden kymmeniin eri kulttuureihin. Eri alojen yrityksessä kansainvälisyysosaaminen ja kielitaito on hyödyksi.

Omiin opintoihisi voit sisällyttää myös tutortoimintaa. Suomessa liikkuvuusjaksolla oleviin kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuessasi ja heidän kanssaan toimiessasi pääset jakamaan kokemuksia ja osaamista eri maiden perinteistä ja kulttuurista. Myös jo ammattiinsa valmistuneet opiskelijat voivat toimia vierailujen sekä tulevien KV-vaihtojen mentoreina tai alumneina.

Kansainvälisyys näkyy Ammattiopisto Tavastialla myös yhteisten tutkinnon osien opiskelussa. Pakollisten englannin ja ruotsin kieliopintojen lisäksi voi valita erilaisia kansainvälisyyteen kannustavia valinnaiskursseja. Valinnaisia kieliopintoja voi suorittaa myös virosta, venäjästä, ranskasta tai saksasta. Asiakaspalveluruotsi-kurssi parantaa kansainvälisiä valmiuksia etenkin palvelualoilla. Kulinaariranskaa-kurssilla opitaan ranskalaisen keittiön sanastoa.

Ammattiopisto Tavastiassa on ollut syksystä 2022 alkaen mahdollista suorittaa ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp, joka sisältää näytön. Tämän tutkinnon osan voit valita silloin, kun kansainvälisen liikkuvuusjakson tavoitteet eroavat ammatillisen tutkinnon osaan sisältyvästä työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksosta.

Kuinka hakeudut kansainvälisyysjaksolle?

Kiinnostaako sinua yhdistää opiskelut ja kansainvälisyys? Täällä pääset tutustumaan step by step miten se on mahdollista.

 

Kansainvälisyyspolun askeleet

Lisätietoja antaa

Marita Pennanen

Lehtori, kudonta
Marita.Pennanen@kktavastia.fi
+358504400871

Saara Salmi

Opettaja, pintakäsittely
Saara.Salmi@kktavastia.fi
+358504778383

Pasi Henriksson

Projektiasiantuntija
Pasi.Henriksson@kktavastia.fi
+358505140914

Päivi Seppälä

Lehtori, liiketoiminta
Paivi.Seppala@kktavastia.fi
+358504400481

Johanna Järvinen

Lehtori, ravintola- ja catering-ala
Johanna.Jarvinen@kktavastia.fi
+358504613810

Elina Kanerva

Erityisopettaja, kestävä kehitys, yhteiset tutkinnon osat
Elina.Kanerva@kktavastia.fi
+358504437969

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 15.03