Harkintaan perustuvaa hakua käytetään yhteishaun rinnalla vain painavista syistä. Mahdollisia syitä hakea harkintaan perustuvassa haussa ovat muun muassa oppimisvaikeudet tai todistuksen vertailuvaikeudet.

Jos haluat tulla huomioiduksi myös harkintaan perustuvassa haussa, hae normaalisti yhteishaussa ja klikkaa ”kyllä” hakulomakkeen kysymyksessä “Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”. Muista toimittaa tarvittavat liitteet hakemaasi oppilaitokseen! Voit käyttää myös Tavastian omaa liitelomaketta, jonka saat tästä.

Huomioithan, että

 • Ammattiopisto Tavastiaan riittävät yhdet paperit/hakija, vaikka hakisit useampaan koulutusvaihtoehtoon.
 • Hakijan nimi, henkilötunnus tai hakemusnumero + perustelut tai liitelomake on toimitettava oppilaitokseen viimeistään 28.3.2025 klo 15 postitse osoitteella: Ammattiopisto Tavastia, Harkintaan perustuva haku, PL 30, 13101 Hämeenlinna.
 • Emme ota liitteitä vastaan sähköpostitse.
 • Harkintaan perustuvan valinnan työryhmä käsittelee hakemukset oppilaitoksessa.
 • Hakijoille ei erikseen ilmoiteta valinnasta harkintaan perustuvassa haussa, vaan hakija saa Opetushallituksen tuloskirjeen ja mahdollisen päätöksen opiskelijavalinnasta, kun yhteishaun tulokset julkaistaan 12.6.2025.

Syitä, joihin voi vedota harkintaan perustuvassa haussa:

 • Oppimisvaikeudet
  Kun hakija hakee alalle, jossa nämä oppimisvaikeudet voidaan ottaa huomioon.
 • Koulutodistuksen vertailuvaikeudet
  Esim. maahanmuuttaja, jolla ei ole suomalaista peruskoulutodistusta.
 • Koulutodistuksen puuttuminen
  Esim. jos peruskoulu on jäänyt aikanaan kesken tai maahanmuuttajataustainen hakija, jolla ei ole lainkaan koulutodistuksia.
 • Sosiaaliset syyt
  Jos hakijan peruskoulutodistus ei vastaa kykyjen mukaista suoriutumista johtuen esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta, lastensuojelun toimenpiteistä tai muista sellaisista merkittävistä nuoreen tai perheeseen kohdistuneista asioista, joiden vuoksi suoriutuminen peruskoulussa ei ole ollut sitä tasoa, jota se olisi ollut ilman näitä tekijöitä.
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
  • Tavastiassa on asetettu suomen kielen taidolle tutkintokohtaiset vaatimukset
  • Pääsääntöisesti vieraskieliset hakijat kutsutaan kielikokeeseen
  • Jos olet saamassa perusopetuksen päättötodistuksen tai sinulla on jo peruskoulu suoritettuna Suomessa, kielitaitoa ei testata.
 • Yksilöllistetty arvosana sekä matematiikassa että äidinkielessä
  Jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkielessä, hakijan hakemus muuttuu automaattisesti harkintaan perustuvaksi hakemukseksi. Tällöin hakija ei voi tulla valituksi muuten kuin oppilaitoksen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Pyydämme tällöin perusopetuksen erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai opettajan lausuntoa hakijan oppimisvalmiuksista ja edellytyksistä suoriutua hakemistaan koulutuksista. Tähän voi käyttää yllä mainittua liitelomaketta.

Jos sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, valitset yhteishaun hakulomakkeella koulutustausta-kohdassa ”ulkomailla suoritettu koulutus”. Tämän jälkeen hakusi muuttuu automaattisesti harkintaan perustuvaksi hauksi.

Kaikilta harkintaan perustuvassa haussa hakevilta edellytetään myös tietoa siitä, onko hänellä riittävät edellytykset suoriutua koulutuksesta, johon hän harkintaan perustuvassa haussa hakee. Pyydämme liittämään oman, huoltajan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai muun tahon arvion siitä, katsotaanko hakijalla olevan mahdollisuudet suoriutua ko. koulutuksesta. Lisäksi peruskoulusta suoraan (9. luokalta) tulevien hakijoiden tulee liittää kopio viimeisimmästä jaksotodistuksesta harkintaan perustuvan haun liitteeksi.

Päätös perustuu koulutuksen järjestäjän harkintaan

Koulutuksen järjestäjä päättää, puoltaako se hakijaa harkintaan perustuvassa haussa. Harkintaan perustuvassa haussa voidaan puoltaa enintään 30 % hakukohteesta. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta puoltaa hakijoita harkintaan perustuvassa haussa. Päätökset perustuvat koulutuksen järjestäjän harkintaan. Hakija on mukana normaalissa hakuprosessissa, minkä kautta hän voi päästä koulutukseen ilman harkintaan perustuvaa hakuakin. Poikkeuksena on tilanne, jossa hakijalla on yksilöllistetty arvosana sekä matematiikassa että äidinkielessä tai hakijan pohjakoulutus on ulkomailla suoritettu koulutus, tällöin hakija on mukana vain harkintaan perustuvassa haussa.

Lisätietoja antaa

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 13.01