Ammatillisten tutkintojen opiskelusta on merkittävä osa työpaikalla järjestettävää koulutusta (TJK). Tämä tarkoittaa käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, joka voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Osaamisen arviointi eli näytöt toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla on oltava:

  • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
  • tarpeelliset työvälineet
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen ja ohjauksesta kiinnostunut työpaikkaohjaaja. Ilmoittaudu työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Koulutussopimus

Koulutussopimus perustuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka perusteella koulutussopimustyöpaikan ja Ammattiopisto Tavastian edustajat laativat koulutussopimuksen. Koulutussopimuksessa on määritelty myös muun muassa turvallisuuteen ja vakuutusturvaan liittyvät ehdot. Työnantajan tehtävänä on huolehtia työturvallisuudesta koulutussopimuksen aikana. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei voi olla työsuhteessa.

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen suurin ero on siinä, että oppisopimuksella opiskelevalle henkilölle työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa.

Oppisopimus

Kaikki tutkinnot voi Ammattiopisto Tavastiassa suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen voi solmia myös koulutuksen aikana. Oppisopimuskoulutus on pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla koulutuksella (muun muassa lähipäivät oppilaitoksessa).

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Oppisopimus voidaan solmia myös niin, että Koulutuskuntayhtymä Tavastian henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry toimii työnantajana, lisätiedot Pekka Linna, puh. 044 750 6706. Lue lisää.

Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.

Työnantajalle mahdollisesti maksettavan koulutuskorvauksen määrään vaikuttaa opiskelijan osaaminen ja työkokemus sekä hänen tarvitsemansa ohjauksen ja tuen määrä. Ammattiopisto Tavastiassa maksetaan normaalin koulutuskorvauksen lisäksi 120 euroa kuukaudessa työnantajalle, joka ottaa oppisopimukseen alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan opiskelijan.   

Sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikkapa vain yhteen tutkinnon osaan.

Atte suoritti opinnoista ison osan oppisopimuksella

Logistiikan opiskelija Atte Riippi opiskeli oppisopimuksella yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Opinnoista suuri osa kului auton ratissa eikä koulunpenkillä.

Tutustu Aten tarinaan

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Sivua päivitetty 2.7.2024 kello 11.10