Ammattiopisto Tavastiassa maahanmuuttaneet opiskelevat omissa ryhmissä tai yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden kanssa. Usein opiskelu aloitetaan koulutuksissa, joissa maahanmuuttaneet saavat enemmän tukea suomen kielen oppimisessa. Tavoite on, että opintojen aikana kotoudut ja opit suomalaisen opiskelu- ja työelämän käytäntöjä. Tavoite on, että löydät oman, sinulle sopivan koulutuksen tai työn. Samalla opit enemmän suomea ja tutustut suomea äidinkielenä puhuviin opiskelukavereihin.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten perusopetuksessa on:

  • Lukutaitovaihe – opiskelet lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi 
  • Alkuvaihe – opiskelet suomalaisen peruskoulun luokkien 1–6 asioita suomeksi 
  • Päättövaihe – opiskelet suomalaisen peruskoulun luokkien 7–9 asioita suomeksi 
  • Voit valita myös vain osan kursseista. Voit valita esimerkiksi vain suomea, englantia ja matematiikkaa, jos tarvitset vain niitä.  

Opiskelua on kaikkina arkipäivinä maanantaista perjantaihin. Jos valitset vain osan kursseista, voi olla, että opiskelua ei ole joka päivä. Sovimme opiskelun tavoitteista ja suunnittelemme opinnot yhdessä sinun kanssasi. Suunnitelmasta riippuu, kuinka kauan opinnot kestävät.

Tutustu aikuisten perusopetukseen
Haussa oleva aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

TUVA-koulutus

TUVA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Opit asioita, joita tarvitset sitten, kun opiskelet ammatillisessa perustutkinnossa tai lukiokoulutuksessa. Koulutuksessa opit suomea ja löydät sinulle sopivan opiskelupaikan tai teet suunnitelman työn hakuun. Koulutus kestää yhden lukuvuoden, elokuusta kesäkuuhun. Opiskelua on maanantaista perjantaihin. Haet koulutuksiin joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston (työvoimakoulutus) kautta.

Tutustu TUVA-koulutukseen
Haussa olevat TUVA-koulutukset

Ammatillisen perustutkinnon osa ja OPVA-opinnot

Jos kielitaitosi ei vielä riitä koko tutkinnon opiskeluun, voit aloittaa ammatillisen koulutuksen yhdellä perustutkinnon osalla. Saat samalla suomen kielen opetusta ja muuta tukea (OPVA). Koulutuksen jälkeen voit hakea opiskelemaan seuraavaan tutkinnon osaan tai koko tutkintoon. Haussa oleviin tutkinnon osa -koulutuksiin haet Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta.

Alkamassa syksyllä 2024:

  • Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttaneille 
  • Kiinteistöalan koulutus maahanmuuttaneille 
  • Kone- ja tuotantoalan koulutus maahanmuuttaneille 
  • Logistiikka-alan koulutus maahanmuuttaneille 
  • Ravintola-alan koulutus maahanmuuttaneille  
  • Rakennusalan koulutus maahanmuuttaneille (suunnitteilla)

Ammatilliset tutkinnot

Voit hakea opiskelemaan kaikkiin perustutkintoihin. Perustutkinto antaa perusvalmiudet tehdä alan työtä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu työssä oleville, jotka osaavat jo paljon tai heillä on alan perustutkinto.

Tavoitteesi voi olla koko tutkinto. Tavoite voi olla myös suorittaa tutkinnon osia. Koko perustutkinnon suorittaminen kestää usein noin kolme vuotta. Valmistumisaika riippuu siitä, mitä jo osaat ja siitä, miten nopeasti opiskelet ja opit. Kun osaat, näytät osaamisesi työpaikalla käytännön työssä. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen monella tavalla eri aikoina.

Haet koulutuksiin joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta.

Ei-tutkintotavoitteiset koulutukset

Voit hakea työvoimakoulutuksiin, joissa ei tehdä tutkintoa tai tutkinnon osia. Nämä koulutukset ovat lyhyitä. Koulutus voi olla alalle tutustumista, osaamisen kartoittamista tai tiettyyn työtehtävään valmentautumista. Tavoite on löytää työpaikka tai jatkaa opiskelua tutkintokoulutuksessa. Haet näihin koulutuksiin TE-toimiston kautta.

Työpaikkasuomea-koulutus

Voit opiskella suomea myös työelämässä. Työnantajasi maksaa osan suomen kielen koulutuksen hinnasta, osan maksaa työhallinto. Työpaikkasuomea-koulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia tehdä työtä suomen kielellä suomalaisissa työyhteisöissä. Koulutus on suunnattu yrityksille ja työnantajille yksityisellä ja julkisella sektorilla toimialasta riippumatta. Lue lisää työpaikkasuomea-koulutuksesta.

Hakeminen

Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteessä saat apua ja neuvoja, jos haluat hakea opiskelemaan. Ohjauspisteessä voit tehdä koulutushakemuksen.

Ammatillisessa koulutuksessa opetetaan ja opiskellaan suomeksi. Käytännönläheisissä tutkinnoissa riittää matalampi kielitaito kuin niissä tutkinnoissa, joissa suomen kieli on työväline tai opinnoissa on paljon teoriaa. Tutkinnon osia voi tulla opiskelemaan matalammalla kielitaidolla kuin koko tutkintoa. Kun kielitaito kehittyy opiskelun aikana, voit hakea opiskelemaan koko tutkintoon. Tarvittava kielitaito osoitetaan todistuksella tai kielikokeessa.

Tukitoimet

Kehittyvä kielitaito otetaan opetuksessa huomioon ja saat tukitoimia, joita tarvitset. Ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Jos opiskelet perustutkintoa, voidaan opintoihisi suunnitella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) enintään kuusi kuukautta. Kieliopinnoissa järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta. Maahanmuuttaneella on oikeus erityiseen tukeen samalla tavalla kuin suomea äidinkielenä puhuvilla.

Oleskeluluvat ja etuudet

Työvoimakoulutuksiin voivat hakea työhallinnon asiakkaat. Muihin Ammattiopisto Tavastian koulutuksiin voit hakea myös ilman oleskelulupaa tai kotikuntaa. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikoilla voidaan tarvita veronumero, sen saat verotoimistosta. 

Opiskelun aikana voit saada taloudellista tukea, esimerkiksi Kelan opintotukea ja koulumatkatukea tai TE-toimiston kanssa sovitusti työvoimaetuutta. On tärkeää selvittää tukiasiat ennen opintojen aloittamista, voit kysyä niistä kuntakokeilutoimistosta, TE-toimistosta ja Kelasta.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 13.35