Kestävä tulevaisuus ja vastuullisuus ovat osa Ammattiopisto Tavastian arkea ja ohjaa toimintaamme. Vastuullisuus sisältää ekologisen, sosiaalisen/kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.

Kestävän tulevaisuuden työtä on tehty jo vuosia ja siitä osoituksena Ammattiopisto Tavastialla on vuodesta 2017 alkaen ollut OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti.

OKM on myöntänyt Ammattiopisto Tavastialle kunniamaininnan vuoden 2022 laatupalkintokilpailussa sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden vahvistamisessa.

Kestävä tulevaisuus näkyy opiskeluarjessamme muun muassa näin:

  • teemaviikkoina, mm. hävikkiviikko, energiansäästöviikko ja rasisminvastainen viikko
  • opiskelija – vaikuta! -tapaamisina
  • opiskelijoiden yhteisöllisenä toimintana
  • kestävän tulevaisuuden polkuopintoina
  • opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisenä kestävän tulevaisuuden Teams-kanavana

Laskemme ja pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme ja se näkyy mm. jätteiden lajitteluna, hävikkiruoan vähentämisenä ja pyrkimyksenä energian säästöön. Vuodelle 2024 tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää Ammattiopisto Tavastiassa. Olemme uusineet jätteiden lajitteluamme.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on laatinut tulevaisuusvisiota henkilöstön, opiskelijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Ammattiopisto Tavastialla on kestävän tulevaisuuden edistämiseksi seuraavat tavoitteet, joiden saavuttamiseksi on tehty toimenpidesuunnitelma:

  • Ekologinen kestävyys: Ammattiopisto Tavastia on edelläkävijä ja vaikuttava toimija ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
  • Sosiaalinen kestävyys: Ammattiopisto Tavastia tukee kaikkien opiskelijoiden oppimista heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Opiskelijoiden yhdenvertaisesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Ekologisen kestävyyden osalta kestävän tulevaisuuden toimintaa koordinoi kestävän tulevaisuuden koordinaattori, lehtori Marika Himanen sekä kestävän tulevaisuuden ryhmä.

Sivua päivitetty 2.7.2024 kello 12.40