Tavastian oppilaitoksissa kannustetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta edellyttää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka kehittyvät käytännön tilanteissa, yhteistyössä harjoitellen. Kansainvälisyys on osa työelämää ja maailmankansalaiseksi kasvamista. Siihen liittyvät vahvasti myös eri kulttuurien kunnioitus, eettisyys ja vastuullisuus.

Tavastian kansainvälisyys näyttäytyy kotikansainvälisyytenä, virtuaalikansainvälisyytenä, kansainvälisinä liikkuvuusjaksoina ja kansainvälisten verkostojen kanssa toimimisena.

Kansainvälisyys vahvistaa kansallista ja seudullista elinvoimaa

Ammattiopisto Tavastia toimii yhteistyössä oman seutukunnan yritysten, alueen muiden oppilaitosten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa kansainvälisyyden edistämiseksi. Yritykset hyödyntävät kansainvälisiä työharjoittelijoitamme, ja osallistumme alueen elinvoimaa vahvistaviin kansainvälisiin hankkeisiin. Tarjoamme myös seutukunnan kansainvälisyyttä tukevaa täydennyskoulutusta.

Ammattiopisto Tavastiassa on kuusi kansainvälisyysvastaavaa, jotka tekevät käytännön kansainvälisyystyötä opiskelijoiden parissa. Näin kansainvälisyyttä pystytään viemään osastoille mahdollisimman lähelle opiskelijoita, jolloin heidän innostamisensa toimintaan on luontevaa ja tiedonsaanti tapahtuu välittömästi. Ammattiopistossa on myös KV-tiimi, joka käy jatkuvaa keskustelua kansainvälisyysohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä. KV-tiimiä johtaa kehitysjohtaja Arto Ruhala.

Kansainvälisellä toiminnalla on pitkät perinteet. Meneillään olevissa hankkeissa on kumppaneita noin 20 maasta ja oppilaitoksia tai yrityksiä on yli 50. Kumppanien verkosto kattaa koko Euroopan ja jaksoja on toteutettu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Täältä löydät meneillään olevat kansainvälisyyshankkeidemme kuvaukset.

Kevään 2022 aikana Ammattiopisto Tavastiasta oli ulkomaan jaksolla 29 opiskelijaa ja 26 henkilöstön jäsentä. Opiskelijoiden jaksojen kestot ovat olleet keskimäärin 2–4 viikkoa. Henkilöstön jaksot ovat olleet noin viikon mittaisia. Ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta on saapui samaan aikaan 28 opiskelijaa, jotka ovat pääosin suorittaneet jaksoja työpaikoilla ja 31 henkilöstön jäsentä, jotka ovat tutustuneet oppilaitokseen esimerkiksi jobshadowing -jaksolla.

Kumppaniorganisaatioita Ammattiopisto Tavastialla on yli 50, sijaiten eri kohdemaissa ympäri Eurooppaa kuten Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Irlannissa sekä muualla maailmassa.

Mitä on kotikansainvälisyys?

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi myös kotimaassa voi osallistua kansainväliseen toimintaan. Opetukseen sisältyvissä kansainvälisissä projekteissa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kansainvälisyystaitoja. Ammattiopiston opiskelijoista noin 17 prosentilla on äidinkielenä jokin muu kuin suomi tai ruotsi ja opiskelutoverien kautta voi saada yhteyden kymmeniin eri kulttuureihin. Eri alojen yrityksessä kansainvälisyysosaaminen ja kielitaito on hyödyksi. Suomessa liikkuvuusjaksolla oleviin kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuessa ja heidän kanssaan toimiessa opiskelijat pääsevät jakamaan kokemuksia ja osaamista eri maiden perinteistä ja kulttuurista.

KV-vaihtojen kokemuksia ja niistä syntyneitä dokumentteja käytetään apuna innostamassa uusia opiskelijoita mukaan kansainväliseen toimintaan. Myös ammattiinsa valmistuneet opiskelijat voivat toimia vierailujen sekä tulevien KV-vaihtojen mentoreina tai alumneina.

Kansainvälisyys näkyy Ammattiopisto Tavastialla myös yhteisten tutkinnon osien opiskelussa. Pakollisten englannin ja ruotsin kieliopintojen lisäksi voi valita erilaisia kansainvälisyyteen kannustavia valinnaiskursseja. Valinnaisia kieliopintoja voi suorittaa myös virosta, venäjästä, ranskasta tai saksasta. Asiakaspalveluruotsi-kurssi parantaa kansainvälisiä valmiuksia etenkin palvelualoilla. Kulinaariranskaa-kurssilla opitaan ranskalaisen keittiön sanastoa.

Ammattiopisto Tavastiassa on syksystä 2022 alkaen ollut mahdollista suorittaa ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp.

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 2.7.2024 kello 13.15