Kaikki ammatilliset tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Useimmissa Tavastian järjestämissä tutkinnoissa oppisopimushaku on jatkuvasti auki. Oppisopimushaussa voi hakea, jos hakijalla on työpaikka tai tieto sellaisesta ja halu suorittaa tutkinto oppisopimuksella. Tieto oppisopimustyöpaikasta merkitään Opintopolun hakulomakkeeseen.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija oppii tutkinnossa tai tutkinnon osassa vaadittavat tiedot ja taidot pääasiassa työpaikalla työtehtävien yhteydessä. Tarvittavat lähipäivät oppilaitoksessa suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Oppisopimuksen voi aloittaa erilaisissa tilanteissa

 • työntekijän aloittaessa uuden työn
 • työsuhteen aikana, kun esim. työssä edellytettävä osaaminen muuttuu
 • ammatillisten opintojen aikana
 • kesätyöpaikassa
 • perheyrityksessä
 • työkokeilupaikassa
 • yrittäjänä omassa yrityksessä

Työnantajalle oppisopimus tarjoaa paljon mahdollisuuksia

 • päivittää ja kehittää omaa tai henkilöstön osaamista
 • kouluttaa työntekijä uusiin tehtäviin
 • rekrytoida ja kouluttaa uusi osaaja yrityksen tarpeisiin
 • rekrytoida koulutussopimuksella oleva opiskelija oppisopimukseen

Oppisopimuksen solmimisen edellytykset

 • Työaika on vähintään keskimäärin 25 h/viikko.
 • Työnantaja maksaa TES:n mukaista palkkaa.
 • Työpaikalla on työpaikkaohjaaja. Tutustu työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Oppisopimuksen solmiminen tutkintoon tai tutkinnon osaan

 • Kun henkilö on valittu suorittamaan tutkintoa, opiskelija ja työantaja solmivat kirjallisen määräaikaisen työsopimuksen, oppisopimuksen. Oppisopimus solmitaan, vaikka henkilö työskentelisi jo samalla työnantajalla.
 • Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan, joten sen kesto voi vaihdella muutamasta viikosta vuosiin.
 • Oppisopimuksen voi solmia myös henkilöstövuokrausyritykseen, esim. Koulutuskuntayhtymä Tavastian henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry.
 • Osana oppisopimuksen laatimista Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä, mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa (lähipäivät) ja mahdollinen koulutuskorvaus. Sopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimuksen solmiminen ammatillisten opintojen aikana

 • Opiskelija selvittää ensin vastuuopettajalta, onko hänellä mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen.
 • Opiskelija hakee työpaikan ja varmistaa työnantajalta ja vastuuopettajaltaan, onko työpaikassa mahdollista suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa.
 • Opiskelija, työnantaja ja vastuuopettaja suunnittelevat yhdessä oppisopimuskoulutuksen ja näyttöjen toteuttamisen (suunnitelma täydennetään opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan Wilmassa).
 • Oppisopimus voidaan solmia myös niin, että Koulutuskuntayhtymä Tavastian henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry toimii työnantajana, lisätiedot Pekka Linna, puh. 044 750 6706.

Tavastian esite oppisopimusopiskelusta

Tutustu oppisopimuskoulutuksen vaihtoehtoihin

Laajennettu oppisopimuskoulutus

Tavastialla on laajennetun oppisopimuksen järjestämislupa, mikä mahdollistaa oppisopimuksen solmimisen yhteistyössä kumppanioppilaitostemme kanssa myös sellaisiin tutkintoihin, joita emme itse järjestä.

Ota yhteyttä:

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 13.19