Opintojen aikana on mahdollista saada taloudellista tukea. Tutustu vaihtoehtoihin!

Opintotuki ja yleinen asumistuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Tutustu opiskelijan tukiin Kelan sivuilla. Opintorahaa voi saada aikaisintaan 17 vuotta täytettyään. Alle 17-vuotias voi kuitenkin saada tietyin edellytyksin opintorahan oppimateriaalilisää.

Oppimateriaalilisää voit saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet lapseton ja naimaton opiskelija
  • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
  • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Jos sinulle kuuluu maksuton koulutus (oppivelvolliset), et voi saada oppimateriaalilisää.

Opintotukihakemuksen voit täyttää verkossa Kelan sivuilla, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Hakemuksia saat myös Ammattiopisto Tavastian opintotoimistosta, Ohjauspisteestä tai netistä Kelan sivuilta. Opintotukihakemuksen voit palauttaa myös opintotoimistoon. Kela ei pääsääntöisesti enää pyydä liitteeksi todistusta opiskelupaikasta.

Asumistuen saantiin ja määrään vaikuttavat mm. samaan ruokakuntaan kuuluvien bruttotulot ja asumismenot. Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat mm. ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Katso lisätietoja Kelan nettisivuilta.

Jos käyt töissä opiskelun ohella, sinun on hyvä tarkkailla tulojen kertymää erityisen tarkasti, jotta et joudu myöhemmin maksamaan tukia takaisin korkoineen. Lisätietoja omien tulojen vaikutuksesta ja menettelytavoista saat Kelan verkkosivuilta.

Opintotuki on tarkoitettu päätoimista opiskelua varten. Opintotukesi voidaan katkaista tai jopa periä takaisin jo maksettuja tukia, mikäli Kela ei hyväksy selvitystäsi tai et toimita sitä lainkaan. Jos opintojesi etenemisessä on ongelmia, käy ajoissa keskustelemassa tilanteesta esimerkiksi kuraattorin kanssa.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki on tarkoitettu perus- tai ammattitutkintoa opiskeleville, TUVA-opiskelijoille ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opiskelijoille. Et voi saada koulumatkatukea, jos suoritat erikoisammattitutkintoa tai jos saat päivittäisiin koulumatkoihisi muuta tukea (esim. työttömyysetuuden kulukorvausta).

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat (oppivelvolliset), joiden yhdensuuntaisen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 7 kilometriä voivat hakea koulumatkatukea. Opiskelijalla ei ole omaa maksuosuutta.

Muut opiskelijat, joiden yhdensuuntainen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä, voivat hakea koulumatkatukea. Opiskelijan oma maksuosuus on 43 €/kk, jos kyseessä on täysimääräinen tuki. Oma maksuosuus on 21,50 €/kk, jos kyseessä on puolet täysimääräisestä tuesta. Opiskelija saa täysimääräisen tuen, jos hänellä on vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa ja puolet täysimääräisestä tuesta, jos hänellä on 10–14 matkapäivää kuukaudessa.

Matkustuspäivät katsotaan kalenterikuukausikohtaisesti. Kalenterikuukaudessa lasketaan ainoastaan kalenterikuukauden koulumatkatukeen oikeuttavat päivät. Ei erotella erikseen pyhäpäiviä tai viikonlopun päiviä, ne lasketaan tukiaikaan, jos opiskelija kulkee koulumatkansa silloin. Päivien sijoittumista kuukauden sisällä ei ole rajoitettu tai määritelty.

Muista, että myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana matkoihin voi saada tukea samoilla ehdoilla.

Koulumatkatukea haetaan verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Waltti-kortti

Kun olet hakenut koulumatkatukea Kelasta ja saanut osto-oikeuden, saat haettua koulumatkatuetun Waltti-kortin Hämeenlinnan palvelupiste Kastellista (Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna). Kortti tulee hakea henkilökohtaisesti. Waltti-kortti maksaa 5 € (koulumatkatuki ei kata korttimaksua). Helpoiten Waltti-kortin lataaminen jatkossa onnistuu Waltti-kaupasta. Käyttäjätilin luominen vaatii vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Voit saada tukea myös muihin matkustustapoihin, joista tarkemmat tiedot Kelan sivuilta.

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua TE-toimiston harkinnan mukaan. Päätoimisena pidetään opintoja, joiden laajuus on keskimäärin 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Työttömyysetuutta saadaksesi sinun tulee olla vähintään 25-vuotias. Tarkemmat ehdot ja tiedot työttömyysetuudella opiskelusta löydät Työmarkkinatorilta.

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 15.12