Ammattiopisto Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä on koottu työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva opintotarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjotin pohjautuu VASTE-hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnalliseen toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus– ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin esim. tuoteostajaksi, -kehittäjäksi, verkkokauppaosaajaksi tai työhön opastajaksi. 

Osallistuja pääsee kehittämään ja täydentämään osaamistaan omien uratavoitteidensa mukaisesti vaatetus– ja muotialan tuotekehitys- ja laatuprosesseista, vastuullisesta tuotesuunnittelusta, digitalisaatiosta sekä muotikaupan toimialaosaamisesta. 

Ajankohta ja toteutustapa 

Koulutussisällöt toteutetaan ajalla 1.9.2023–31.1.2024. Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjonnassa on myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen. Lähiopetusjaksot toteutetaan joko HAMKin tai Ammattiopisto Tavastian tiloissa Hämeenlinnassa

Opetuskieli on suomi. Kielitukea suomenkielisen ammattisanaston vahvistamiseksi voidaan järjestää tarvittaessa soveltuvin osin. 

Opintojaksojen aikataulutus

Lisätietoja antaa

Leila Vuorijärvi

Lehtori, vaatetusompelu
Leila.Vuorijarvi@kktavastia.fi
+358504347007

Minna Leminen

Koulutuspäällikkö
Minna.Leminen@kktavastia.fi
+358505001377