Ammattiopisto Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä on koottu työelämälähtöinen vaatetus- ja muotialan kohderyhmälle soveltuva opintotarjotin, josta osallistuja voi valita uratavoitteidensa mukaisen kokonaisuuden. Opintotarjotin pohjautuu VASTE-hankkeessa keväällä 2023 toteutettuun valtakunnalliseen toimivien vaatetus- ja muotialan yritysten osaamistarvekartoitukseen.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työssä ja työvoiman ulkopuolella olevat vaatetus- ja muotialan toimijat, jotka haluavat uudistaa osaamistaan, parantaa työmarkkina-asemaansa tai edetä urallaan uutta osaamista vaativiin tehtäviin.

Ajankohta ja toteutustapa 

Haku koulutuksiin on auki 11.2.2024 saakka ja opinnot ovat suoritettavissa ajalla 17.2.–2.6.2024. Suurin osa opintojaksoista on verkko- ja etätoteutuksia, mutta tarjonnassa on myös kädentaitoa ja ammattiosaamista vahvistavaa lähiopetusta Hämeenlinnassa sekä tilaisuuksia verkostoitumiseen. Lähiopetusjaksot toteutetaan joko HAMKin tai Ammattiopisto Tavastian tiloissa.

Haku HAMKin ja Tavastian opintoihin tapahtuu oppilaitosten omien hakulomakkeiden kautta. 

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Lisätietoja antaa

Leila Vuorijärvi

Lehtori, vaatetusompelu
Leila.Vuorijarvi@kktavastia.fi
+358504347007

Minna Leminen

Koulutuspäällikkö
Minna.Leminen@kktavastia.fi
+358505001377