Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme palautetta työelämältä. Palautekysely on tarkoitettu erityisesti työpaikkaohjaajille.

Palautekyselyn tarkoituksena on kerätä työelämältä palautetta työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen arvioinnin (näyttöjen) kehittämiseksi. Haluamme palautetta myös koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta ennakoinnista kehittääksemme ammatillista koulutusta työelämän tarpeita vastaavaksi.

Käsittelemme palautteet ammatillisilla osastoilla tutkintokohtaisesti. Sen lisäksi käsittelemme palautteita yleisesti Ammattiopisto Tavastiassa. Palautteet käsitellään aina luottamuksellisesti myös siinä tapauksessa, että vastaaja on ilmoittanut nimensä.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu ainoastaan muutama minuutti. Kiitos palautteestasi!

Jos palautteen antamiseen ei ole aikaa, opettaja voi avata lyhennetyn kyselyn ja pyytää suullisesti palautetta ainoastaan kolmesta asiasta. Lyhennettyyn kyselyyn

Uusi valtakunnallinen työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalaute otetaan koko Suomessa käyttöön 1.7.2021.  Ammattiopisto Tavastia koekäyttää palautetta pilottina jo keväällä 2021. 

Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. 

Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.  

Työelämäpalautteita on kaksi:

  • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä. 
  • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. 

Työelämäpalaute on osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Käsittelemme saamamme palautteet yhteisesti ja tutkintokohtaisesti. Kehitämme niiden perusteella toimintaamme.

Sivua päivitetty 17.5.2021 kello 09.55