Ammatillisessa koulutuksessa kerätään valtakunnallista työelämäpalautetta.

Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. 

Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.  

Työelämäpalautteita on kaksi:

 • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.
 • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä.  

Työelämäpalaute on osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Käsittelemme saamamme palautteet yhteisesti ja tutkintokohtaisesti. Kehitämme niiden perusteella toimintaamme.

Työelämäpalautteiden tulokset 

Työpaikkakysely 1.7.2022–30.6.2023

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyyn 1.7.2022–30.6.2023 vastasi 444 työelämän yhteyshenkilöä. Vastausprosentti oli 33, kun se valtakunnallisesti oli 32 prosenttia.

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyn keskiarvo oli 4,0/5,0. Se oli heikompi kuin valtakunnallinen palaute (4,3), kun edellisellä kaudella Ammattiopisto Tavastian saama palaute oli valtakunnallista parempi.

Tyytyväisimpiä työpaikkakyselyn perusteella vastaajat olivat väitteisiin

 • Voimme suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa (4,3).
 • Voimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita (4,3).
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista (4,2).
 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa (4,2).
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat (4,2).

Eniten kehittämistä työpaikkakyselyn perusteella on väitteissä

 • Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme (3,4).
 • Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista (3,7).
 • Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella (3,8).
 • Oppilaitoksen tarjoaminen tutkinnon osien sisältö vastaa alamme osaamistarpeita (3,9).

Työpaikkaohjaajakysely 1.7.2022–30.6.2023

Ammattiopisto Tavastian työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti oli 20, kun se valtakunnallisesti oli 30 prosenttia.

Ammattiopisto Tavastian työpaikkaohjaajakyselyn keskiarvo oli 4,1/5,0, kun se valtakunnallisesti oli 4,2.

Tyytyväisimpiä työpaikkaohjaajat olivat väitteisiin

 • Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa onnistui hyvin (4,4).
 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa (4,4).
 • Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti (4,2).

Eniten kehittämistä työpaikkaohjaajakyselyn perusteella on väitteissä

 • Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajalla / mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet (3,8).
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen (3,8).
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittämisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle (4,0).

Saamamme palautteen perusteella kehitämme toimintaamme seuraavasti:

 • Haluamme parantaa työelämäpalautteen, erityisesti työpaikkaohjaajien, vastausprosenttia muistuttamalla vastaamisen tärkeydestä.
 • Järjestämme työelämälle yhteisten kumppanuustapaamisten ja -tilaisuuksien lisäksi alakohtaisia tapaamisia kevään 2024 aikana.
 • Korostamme opiskelijan HOKSin tavoitteita työelämässä oppimisen suunnittelussa.

Valtakunnallinen palaute löytyy osoitteesta vipunen.fi

Sivua päivitetty 13.11.2023 kello 15.27