Valtakunnallinen työelämäpalaute otettiin koko Suomessa käyttöön 1.7.2021.

Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. 

Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.  

Työelämäpalautteita on kaksi:

 • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä. 
 • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. 

Työelämäpalaute on osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Käsittelemme saamamme palautteet yhteisesti ja tutkintokohtaisesti. Kehitämme niiden perusteella toimintaamme.

Työelämäpalautteiden tulokset 

Työpaikkaohjaajakysely 1.7.2021–31.12.2021 

Työpaikkaohjaajien palautteita saatiin 490, ja vastausprosentti oli 27.

Vastausten keskiarvo oli 4,02/5,00. Tyytyväisimpiä työpaikkaohjaajat olivat yhteistyöhön Ammattiopisto Tavastian kanssa (ka 4,3), ja näytön toteutukseen yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian kanssa (ka 4,3). Eniten kehittämistä on siinä, että työpaikkaohjaaja tietää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet (ka 3,7).  

Saadun palautteen perusteella selkeytettiin koulutus- ja oppisopimuslomakkeita ja -tulosteita niin, että opiskelijan HOKS-tiedot näkyvät aiempaa paremmin lomakkeessa ja tulosteessa. 

Työpaikkapalaute 1.7.2021–31.12.2021

Ensimmäinen valtakunnallinen työpaikkapalaute ajalta 1.7.–31.12.2021 on saatu. Työpaikkapalautteeseen vastaavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteyshenkilöt. Kysely lähetetään heille kahdesti vuodessa.

Työelämäpalautteen keskiarvo oli Ammattiopisto Tavastiassa 4,2/5,0, kun se valtakunnallisesti oli 4,0/5,0. Vastauksia saatiin 217. Vastausprosentti oli Tavastiassa 34,9, kun se valtakunnallisesti oli 25,2 %. Kyselyssä on 10 väitettä. Tavastia ei ollut minkään väitteen osalta valtakunnallista keskiarvoa alemmalla tasolla.

Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat väitteisiin

 • yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa (4,4)
 • olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat (4,4)
 • voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita (4,4)

Eniten kehittämistä on väitteissä

 • oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme (3,6)
 • oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista (4,0)
 • oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella (4,0)

Kehittämistoimenpiteet saadun palautteen perusteella

 • opettajien tekemät työpaikalla oppimisen perehdytykset vuoden 2022 aikana
 • opetushenkilöstön työelämäjaksot, joissa kehitetään kumppanuutta
 • kumppanuuskanavan ja muun yhteistyön lisääminen
 • säännöllisten kumppanuuskahvien järjestäminen

Lue palauteyhteenveto

Valtakunnallinen palaute löytyy osoitteesta vipunen.fi

Sivua päivitetty 31.3.2022 kello 09.43