Valtakunnallinen työelämäpalaute otettiin koko Suomessa käyttöön 1.7.2021.

Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. 

Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.  

Työelämäpalautteita on kaksi:

 • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.
 • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä.  

Työelämäpalaute on osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Käsittelemme saamamme palautteet yhteisesti ja tutkintokohtaisesti. Kehitämme niiden perusteella toimintaamme.

Työelämäpalautteiden tulokset 

Työpaikkapalaute 1.7.2021–30.6.2022

Työpaikkapalautteeseen vastaavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteyshenkilöt. Kysely lähetetään heille kahdesti vuodessa.

Työelämäpalautteen keskiarvo oli Ammattiopisto Tavastiassa 4,2/5,0, kun se valtakunnallisesti oli 4,1/5,0. Vastauksia saatiin 451. Vastausprosentti oli 34. Kyselyssä on 10 väitettä. Tavastia ei ollut minkään väitteen osalta valtakunnallista keskiarvoa alemmalla tasolla.

Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat väitteisiin

 • yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa (4,5)
 • olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat (4,4)
 • olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista (4,3)
 • voimme suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa (4,3)
 • voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita (4,3).

Eniten kehittämistä on väitteissä

 • oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme (3,6)
 • oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista (4,0)
 • oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella (4,0).

Kehittämistoimenpiteet saadun palautteen perusteella

 • opettajien tekemät työpaikalla oppimisen perehdytykset
 • opetushenkilöstön työelämäjaksot, joissa kehitetään kumppanuutta
 • kumppanuuskanavan ja muun yhteistyön lisääminen
 • säännöllisten kumppanuustapaamisten ja -kahvien järjestäminen

Työpaikkaohjaajakysely 1.7.2021–30.6.2022

Työpaikkaohjaajien palautteita saatiin 1 043 ja vastausprosentti oli 28.

Vastausten keskiarvo oli 4,1/5,0. Tyytyväisimpiä työpaikkaohjaajat olivat yhteistyöhön Ammattiopisto Tavastian kanssa (ka 4,5), ja näytön toteutukseen yhteistyössä Ammattiopisto Tavastian kanssa (ka 4,5). Eniten kehittämistä on siinä, että työpaikkaohjaaja tietää opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet (ka 3,9) ja siinä, että oppilaitos varmistaa etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (ka 3,9).  

Kehittämistoimenpiteet saadun palautteen perusteella

 • koulutus- ja oppisopimuslomakkeisen selkeyttäminen niin, että opiskelijan HOKS-tiedot näkyvät aiempaa paremmin lomakkeessa ja tulosteessa 
 • työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjauksen vahvistaminen

Lue palauteyhteenveto

Valtakunnallinen palaute löytyy osoitteesta vipunen.fi

Sivua päivitetty 30.1.2023 kello 11.43