Valtakunnallinen työelämäpalaute otettiin koko Suomessa käyttöön 1.7.2021.

Työelämäpalautteen tarkoituksena on saada työelämän kokemuksia oppilaitoksen palveluista liittyen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen laatuun. Palautteen määrä ja keskiarvo vaikuttavat oppilaitoksen saamaan rahoitukseen. 

Palautekysymysten teemat ovat asiakaslähtöisyys, sopimusprosessi, ohjaus ja tuki sekä vaikuttavuus ja laatu.  

Työelämäpalautteita on kaksi:

  • Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajille. Vastauslinkki lähetetään oppilaitoksesta tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.
  • Työpaikkaohjaajakysely lähetetään Opetushallituksesta automaattisesti koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle viimeistään kahden viikon kuluttua opiskelijan työpaikkajakson päättymisestä.  

Työelämäpalaute on osa Ammattiopisto Tavastian laatujärjestelmää. Käsittelemme saamamme palautteet yhteisesti ja tutkintokohtaisesti. Kehitämme niiden perusteella toimintaamme.

Työelämäpalautteiden tulokset 

Työpaikkakysely 1.7.2022–31.12.2022

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyyn 1.7.–31.12.2022 vastasi 201 työelämän yhteyshenkilöä. Vastausprosentti oli 33, kun se valtakunnallisesti oli 28 prosenttia. Kyselyyn vastanneista lähes puolet pyysi yhteydenottoa. Heihin on oltu tai ollaan lähiaikoina yhteydessä.

Ammattiopisto Tavastian työpaikkakyselyn keskiarvo oli 4,2/5,0. Se oli kymmenyksen parempi kuin valtakunnallinen palaute. Ammattiopisto Tavastian saama palaute ei ollut miltään osin valtakunnallista heikompi. Erityisen tyytyväisiä työelämän yhteyshenkilöt olivat yhteistyön sujuvuuteen (4,5). Työelämän yhteyshenkilöt voisivat rekrytointitilanteessa palkata Tavastiasta valmistuneita opiskelijoita (4,5).

Edelliseen palautteeseen (1.7.2021–30.6.2022) verrattuna palautteen keskiarvo oli sekä ammattiopiston että valtakunnan tasolla kymmenyksen huonompi. Edellisen palautteen perusteella olemme mm. lisänneet kumppanuustapaamisia työelämän kanssa, aloittaneet opetushenkilöstön työelämäjaksot ja toteuttaneet työpaikkaohjaajien perehdytyksiä työpaikoilla.

Saamamme palautteen perusteella kehitämme toimintaamme seuraavasti

  • korostamme opiskelijoille työelämätaitoja ja työelämän pelisääntöjä
  • jatkamme kännyköiden ja älylaitteiden käytön rajoittamista, kun se ei ole opiskelussa tarpeellinen
  • tiivistämme yhteistyötä työelämän kanssa, mm. tieto opiskelijan opintojen vaiheesta ja työelämässä oppimisen tavoitteet

Työpaikkaohjaajakysely 1.7.2022–31.12.2022

Ammattiopisto Tavastian työpaikkaohjaajakyselyn keskiarvo oli 4,1 / 5,0. Se on sama kuin valtakunnallinen. Erityisen tyytyväisiä työpaikkaohjaajat olivat yhteistyöhön oppilaitoksen kanssa (4,5) ja näyttöjen toteutukseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa (4,5).

Edelliseen palautteeseen verrattuna keskiarvo oli pysynyt samana sekä ammattiopiston että valtakunnan tasolla. Edellisen palautteen perusteella olemme mm. kiinnittäneet huomiota työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaukseen ja selkeyttäneet koulutus- ja oppisopimuslomakkeita.

Saamamme palautteen perusteella kehitämme toimintaamme seuraavasti:

  • varmistamme, että työpaikkaohjaaja on selvillä opiskelijan tavoitteista
  • parannamme opiskelijoiden saamaa oppimisen ohjausta.

Valtakunnallinen palaute löytyy osoitteesta vipunen.fi

Sivua päivitetty 2.5.2023 kello 10.09