Ammatillisen koulutuksen peruslähtökohdat ovat työelämälähtöisyys ja opiskelijalähtöisyys.  

Työelämän kanssa tehdään yhteistyötä koulutusten suunnittelussa, järjestämisessä, arvioinnissa, kehittämisessä ja ennakoinnissa.  

Palvelulupauksemme mukaisesti toimimme aktiivisena kumppanina, ennakoimme ja vastaamme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Kannustamme sinua, työelämän yhteistyökumppani, olemaan meihin aktiivisesti yhteydessä yhteistyön kehittämiseksi.    

Tiesitkö, että…

 • Ammattiopisto Tavastiassa järjestetään tutkintokoulutusta 22 perustutkintoon, 24 ammattitutkintoon ja 15 erikoisammattitutkintoon
 • Ammattiopisto Tavastian opiskelijoista kaksi kolmannesta on opinnot aloittaessaan täysi-ikäisiä.
 • Opiskelijat ovat työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa koulutus- ja oppisopimuksessa keskimäärin 32 prosenttia opiskeluajastaan.
 • Näytöistä 84 prosenttia järjestetään työelämässä.
 • Ammattiopisto Tavastia järjestää lisä- ja täydennyskoulutusta, kuten korttikoulutuksia, Tavastia Koulutus Oy:n kautta.
 • Tavastiassa toimii oma henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry, joka palvelee työelämää järjestämällä työelämälle osaajia ja huolehtimalla työnantajavastuusta.
 • Ammattiopisto Tavastiasta valmistuvista noin 1 000 opiskelijasta valmistuu perinteiseen aikaan toukokuun lopulla enää 15 prosenttia.
 • Ammattiopisto Tavastian tutkintoon valmistuneista 79 prosenttia on töissä tai jatko-opinnoissa valmistumista seuraavana vuonna.

Kumppanuuskanava

Tule mukaan kehittämään työelämäyhteistyötä kumppanuuskanavalle Teamsiin. Kumppanuuskanavalla on yleinen sekä tutkinto-/alakohtainen osa. Kumppanuuskanavalla voit osallistua keskusteluihin, seurata tapahtumakalenteria ja saada tietoa Ammattiopisto Tavastian työelämäyhteistyöstä.

Erilaiset yhteistyömuodot

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tärkein ja mittavin työelämäyhteistyön muoto on työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi. Emme enää puhu työharjoittelusta, koska työelämässä oppimisessa ei vain harjoitella jo opittua. Opiskelija voi tulla työelämään opiskeleman jopa täysin uutta tutkinnon osaa ilman, että hän on opiskellut siihen liittyviä tietoja ja taitoja oppilaitosympäristössä.

Ammattiopisto Tavastiassa on vuosittain yli 1 300 oppisopimusta ja 2 100 koulutussopimusta. Oppisopimusten määrä on viime vuosina lisääntynyt siitä syystä, että oppisopimuksia voidaan solmia aiempaa joustavammin työelämän tarpeisiin. Jos haluat antaa opiskelijallemme koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan, ole yhteydessä alan opettajaan tai koulutuspäällikköön, yhteystiedot löydät sivun alalaidasta. Lue lisää työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Yhteistyö opetuksessa

Opiskelijat tarvitsevat nopeasti muuttuvassa työelämässä alusta alkaen kiinteää yhteistyötä alan työelämän kanssa. Yhteistyö toteutuu esimerkiksi tutustumiskäynteinä, asiantuntijaluentoina, opiskelijaprojekteina ja yhteisesti toteutettuina tapahtumina. Työelämän yhteistyökumppani, kysy oppilaitoksesta, jos haluat opiskelijat mukaan toteuttamaan jotakin tilaisuutta, tapahtumaa tai projektia.

Yhteinen kehittäminen

Työpaikkaohjaajia, työpaikan yhteyshenkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita kutsutaan säännöllisesti ennakoimaan työelämän tulevia koulutustarpeita sekä kehittämään uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi. Tapahtumien ajankohdat löytyvät Tapahtumat-sivulta. Yhteisiä kehittämistilaisuuksia ovat muun muassa:

 • kumppanuuskahvit
 • yhteistyöseminaarit
 • alakohtaiset vetovoimatapahtumat
 • alakohtaiset ennakointitilaisuudet ja tulevaisuusfoorumit
 • työpaikkaohjaajakoulutukset
 • yhteistyö välittäjäorganisaatioiden kanssa

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön osaaminen on yrityksen ja organisaation tärkein voimavara. Siitä huolehtiminen on viisas investointi. Osaamisen kehittämiseen on monia toteuttamis- ja rahoitusvaihtoehtoja, joista kerromme mielellämme lisää.

 • Työsuhteen aikana voi opiskella joustavasti oppisopimuksella tutkinnon tai tutkinnon osia, koulutus on maksutonta työntekijälle ja työnantajalle. Työnantaja, kannusta henkilöstöäsi suorittamaan tutkinto tai tutkinnon osia. Tutkinnon suorittaminen voi työntekijän osaamisesta riippuen olla mahdollista myös kokonaan ilman koulutusta.
 • Hyviä koulutuksen rahoitusväyliä ovat myös yhteishankintakoulutukset, silloin esimerkiksi rekrytointi- tai muutostilannevaiheessa pääosan koulutuksen kuluista maksaa työhallinto. Kysy!
 • Tavastia Koulutus Oy järjestää mm. korttikoulutuksia ja muita täydennyskoulutuksia, joihin voit ohjata yksittäisiä työntekijöitä tai joita voimme toteuttaa henkilöstöllesi räätälöiden.
 • Suunnittelemme yhdessä kanssasi koulutuksia tarpeidesi mukaan. Sinä tunnet henkilöstösi ja osaamistarpeet, me tunnemme koulutus- ja rahoitusvaihtoehdot. Ota yhteyttä!
 • Voimme kartoittaa henkilöstösi osaamista, jonka perusteella voidaan tehdä koulutussuunnitelma tai ohjata osoittamaan osaaminen näytössä. Ota yhteyttä!

Tavastia Koulutus Oy:n koulutukset ja kurssit

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Ammattiopisto Tavastian kanssa, ota yhteyttä alan koulutuspäällikköön.

Ammattiopisto Tavastian koulutuspäälliköt aloittain

Asiantuntijaryhmät

Ammattiopisto Tavastiassa toimii kaksi asiantuntijaryhmää, joiden tehtävinä ovat muun muassa koulutuksen ennakointi ja suunnittelu sekä koulutuksen laadun kehittäminen.

 • Maahanmuuttajakoulutuksen asiantuntijaryhmä
  yhteyshenkilö Tiina Alhainen, puh. 050 4347 008 tai tiina.alhainen@kktavastia.fi
 • Terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijaryhmä
  yhteyshenkilö Irmeli Elo, puh. 050 4400 454 tai irmeli.elo@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 3.7.2024 kello 15.36