Kansainvälisyystoimintaa avataan syksyn 2021 aikana niin että ulkomaisia opintojaksoja voidaan suunnitella ja kansainvälisiä vieraita otetaan vastaan koronaturvallisin järjestelyin.  

Korona-aikana toteutamme hankkeita ja teemme yhteistyötä myös virtuaalisesti. Suunnittelemme ja toteutamme esimerkiksi yhteisiä virtuaalitunteja ja jaamme kokemuksia ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten kanssa.

Kansainvälisyys vahvistaa kansallista ja seudullista elinvoimaa

Ammattiopisto Tavastia toimii yhteistyössä oman seutukunnan yritysten, alueen muiden oppilaitosten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa kansainvälisyyden edistämiseksi. Yritykset hyödyntävät kansainvälisiä työharjoittelijoitamme, ja osallistumme alueen elinvoimaa vahvistaviin kansainvälisiin hankkeisiin. Tarjoamme myös seutukunnan kansainvälisyyttä tukevaa täydennyskoulutusta.

Ammattiopisto Tavastiassa on kuusi kansainvälisyysvastaavaa, jotka tekevät käytännön kansainvälisyystyötä opiskelijoiden parissa. Näin kansainvälisyyttä pystytään viemään osastoille mahdollisimman lähelle opiskelijoita, jolloin heidän innostamisensa toimintaan on luontevaa ja tiedonsaanti tapahtuu välittömästi. Ammattiopistossa on myös KV-tiimi, joka käy jatkuvaa keskustelua kansainvälisyysohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä. KV-tiimiä johtaa kehitysjohtaja Arto Ruhala.

Kansainvälisyysasioissa sinua ammatillisilla osastoilla opastavat:
Taideoteollisuus, tekstiili-, muoti- ja hiusala, VALMA | Marita Pennanen
Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka ja logistiikka & Sähkö, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu | Elina Kanerva
Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut | Satu Nylander ja Päivi Seppälä
Ravintola, catering ja elintarvikeala | Riitta Grönqvist
Terveys- ja hyvinvointiala | Tiina Hottinen
Yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta reunasta.

Kv-hakemuslomake

Kansainvälisiä ulkomaanjaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus mitoitetaan suoritettavan tutkinnon osan laajuuden, opiskelijan valmiuksien ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien mukaan. Jaksot rahoitetaan apurahalla. Ammattiopisto Tavastialla on käytössään EU:n Erasmus+ apurahoja. Kansainvälisellä toiminnalla on pitkät perinteet. Nyt toteutuksessa olevissa hankkeissa on kumppaneita noin 20 maasta ja oppilaitoksia tai yrityksiä on yli 50. Kumppanien verkosto kattaa koko Euroopan. 

Täältä löydät meneillään olevat kansainvälisyyshankkeidemme kuvaukset.

Vuonna 2018 Ammattiopisto Tavastiasta oli ulkomaan jaksolla 84 opiskelijaa ja 21 henkilöstön jäsentä. Opiskelijoiden jaksojen kestot ovat olleet keskimäärin 5–8 viikkoa. Henkilöstön jaksot ovat olleet noin viikon mittaisia. Myös ulkomaisten vierailijoiden määrä on ollut varsin runsas. Osa ulkomaalaista opiskelijoista ja henkilöstöstä on vieraillut oppilaitoksella eri mittaisilla jaksoilla ja osa oppilaitoksen koordinoimana eri alojen työpaikoilla.

Kumppaniorganisaatioita Ammattiopisto Tavastialla on yli 50, sijaiten eri kohdemaassa ympäri Eurooppaa kuten Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Hollannissa Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Irlannissa sekä muualla osaa maailmaa. Seuraa Tavastia International Path -tiliä Instagramissa ->

Mitä on kotikansainvälisyys?

Ulkomaanvaihtojen lisäksi myös kotimaassa voi osallistua kansainväliseen toimintaan. Oppilaitoksemme kansainvälisyys näkyy jokapäiväisessä arjessa. Opiskelijoista noin 15 prosentilla on äidinkielenä jokin muu kuin suomi. Ilmoitettuja äidinkieliä on yli 40. Myös kotimaassa eri alojen yrityksessä vaaditaan yhä enemmän kansainvälisyysosaamista ja kielitaitoa. Lisäksi kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin tutustuessa ja heidän kanssaan toimiessa, pääsee jakamaan kokemuksia ja osaamista eri maiden perinteistä, kulttuurista ja vahvistamaan kielitaitoa.

KV-vaihdossa olleiden opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamista hyödynnetään ulkomaisten opiskelijoiden ja opettajien vierailujen yhteydessä. KV-vaihtojen kokemuksia ja niistä syntyneitä dokumentteja käytetään apuna innostamassa uusia opiskelijoita mukaan kansainväliseen toimintaan. Myös ammattinsa valmistuneet opiskelijat voivat toimia vierailujen sekä tulevien KV-vaihtojen mentoreina tai alumneina.

Kansainvälisyys näkyy Ammattiopisto Tavastialla myös yhteisten tutkinnon osien opiskelussa. Pakollisten englannin ja ruotsin kieliopintojen lisäksi voi valita erilaisia kansainvälisyyteen kannustavia valinnaiskursseja. Valinnaisia kieliopintoja voi suorittaa myös virosta, venäjästä, ranskasta tai saksasta. Lisäksi Getting International -kurssilla opiskellaan englanniksi matkustustilanteita ja Suomi-esittelyä. Asiakaspalveluruotsi-kurssi parantaa kansainvälisiä valmiuksia etenkin palvelualoilla. Kulinaariranskaa-kurssilla opitaan ranskalaisen keittiön sanastoa.

Kuinka hakeudut kansainvälisyysjaksolle?

Kiinnostaako sinua yhdistää opiskelut ja kansainvälisyys? Täällä pääset tutustumaan step by step miten se on mahdollista.

Kansainvälisyystoimintaa avataan syksyn 2021 aikana niin, että ulkomaisia opintojaksoja voidaan suunnitella ja kansainvälisiä vieraita ottaa vastaan koronaturvallisin järjestelyin.  

 

Kansainvälisyyspolun askeleet

Lisätietoja antaa

Marita Pennanen

Lehtori, kudonta
Marita.Pennanen@kktavastia.fi
+358504400871

Elina Kanerva

Erityisopettaja, kestävä kehitys, yhteiset tutkinnon osat
Elina.Kanerva@kktavastia.fi
+358504437969

Satu Nylander

Lehtori, liiketoiminta
Satu.Nylander@kktavastia.fi
+358504400426

Päivi Seppälä

Opettaja, matkailu
Paivi.Seppala@kktavastia.fi
+358504400481

Riitta Grönqvist

Lehtori, ravintola- ja catering-ala
Riitta.Gronqvist@kktavastia.fi
+358505504019

Sivua päivitetty 1.12.2021 kello 13.42