Tavastian oppilaitoksissa kannustetaan oppilaita ja henkilökuntaa kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Kansainvälinen toiminta edellyttää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka kehittyvät käytännön tilanteissa, yhteistyössä harjoitellen. Kansainvälisyys on osa työelämää ja maailmankansalaiseksi kasvamista. Siihen liittyvät vahvasti myös eri kulttuurien kunnioitus, eettisyys ja vastuullisuus.

Tavastian kansainvälisyys näyttäytyy kotikansainvälisyytenä, virtuaalikansainvälisyytenä, kansainvälisinä liikkuvuusjaksoina ja kansainvälisten verkostojen kanssa toimimisena.  

Kansainvälisyys vahvistaa kansallista ja seudullista elinvoimaa

Ammattiopisto Tavastia toimii yhteistyössä oman seutukunnan yritysten, alueen muiden oppilaitosten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa kansainvälisyyden edistämiseksi. Yritykset hyödyntävät kansainvälisiä työharjoittelijoitamme, ja osallistumme alueen elinvoimaa vahvistaviin kansainvälisiin hankkeisiin. Tarjoamme myös seutukunnan kansainvälisyyttä tukevaa täydennyskoulutusta.

Ammattiopisto Tavastiassa on kuusi kansainvälisyysvastaavaa, jotka tekevät käytännön kansainvälisyystyötä opiskelijoiden parissa. Näin kansainvälisyyttä pystytään viemään osastoille mahdollisimman lähelle opiskelijoita, jolloin heidän innostamisensa toimintaan on luontevaa ja tiedonsaanti tapahtuu välittömästi. Ammattiopistossa on myös KV-tiimi, joka käy jatkuvaa keskustelua kansainvälisyysohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä. KV-tiimiä johtaa kehitysjohtaja Arto Ruhala.

Kansainvälisyysasioissa sinua ammatillisilla osastoilla opastavat:

  • Taideteollisuus, tekstiili-, muoti- ja hiusala, TUVA | Marita Pennanen
  • Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka ja logistiikka | Saara Salmi/Pasi Henriksson                     
  • Sähkö, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu | Pasi Henriksson
  • Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut | Päivi Seppälä
  • Ravintola, catering ja elintarvikeala | Johanna Järvinen
  • Terveys- ja hyvinvointiala | Susanna Kauppi
  • Erasmus-koordinaattori | Elina Kanerva

Yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta reunasta.

Kv-hakemuslomake

Kansainvälisiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja muita opintojaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus mitoitetaan suoritettavan tutkinnon osan laajuuden, opiskelijan valmiuksien ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien mukaan. Jaksot rahoitetaan esimerkiksi Erasmus+ apurahalla, joka kattaa kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. 

Kansainvälisellä toiminnalla on pitkät perinteet. Meneillään olevissa hankkeissa on kumppaneita noin 20 maasta ja oppilaitoksia tai yrityksiä on yli 50. Kumppanien verkosto kattaa koko Euroopan ja jaksoja on toteutettu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa. 

Täältä löydät meneillään olevat kansainvälisyyshankkeidemme kuvaukset.

Kevään 2022  aikana Ammattiopisto Tavastiasta oli ulkomaan jaksolla 29 opiskelijaa ja 26 henkilöstön jäsentä. Opiskelijoiden jaksojen kestot ovat olleet keskimäärin 2–4 viikkoa. Henkilöstön jaksot ovat olleet noin viikon mittaisia. Ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta on saapui samaan aikaan 28 opiskelijaa, jotka ovat pääosin suorittaneet jaksoja työpaikoilla ja 31 henkilöstön jäsentä, jotka ovat tutustuneet oppilaitokseen esimerkiksi jobshadowing -jaksolla.

Kumppaniorganisaatioita Ammattiopisto Tavastialla on yli 50, sijaiten eri kohdemaissa ympäri Eurooppaa kuten Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Irlannissa sekä muualla maailmassa.

Seuraa Tavastia International Path -tiliä Instagramissa ->

Mitä on kotikansainvälisyys?

Kansainvälisten liikkuvuusjaksojen lisäksi myös kotimaassa voi osallistua kansainväliseen toimintaan. Opetukseen sisältyvissä kansainvälisissä projekteissa pääsee harjoittelemaan kansainvälisyystaitojaan. Ammattiopiston opiskelijoista noin 15 prosentilla on äidinkielenä jokin muu kuin suomi ja opiskelutoverien kautta voi saada yhteyden kymmeniin eri kulttuureihin. Eri alojen yrityksessä kansainvälisyysosaaminen ja kielitaito on hyödyksi.

Omiin opintoihin voi sisällyttää myös tuutortoimintaa. Suomessa liikkuvuusjaksolla oleviin kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuessa ja heidän kanssaan toimiessa pääsee jakamaan kokemuksia ja osaamista eri maiden perinteistä ja kulttuurista.

KV-vaihtojen kokemuksia ja niistä syntyneitä dokumentteja käytetään apuna innostamassa uusia opiskelijoita mukaan kansainväliseen toimintaan. Myös ammattinsa valmistuneet opiskelijat voivat toimia vierailujen sekä tulevien KV-vaihtojen mentoreina tai alumneina.

Liikkuvuusjakso voi sijoittua myös heti tutkinnon suorittamisen jälkeen, enintään puoli vuotta valmistumisesta.

Kansainvälisyys näkyy Ammattiopisto Tavastialla myös yhteisten tutkinnon osien opiskelussa. Pakollisten englannin ja ruotsin kieliopintojen lisäksi voi valita erilaisia kansainvälisyyteen kannustavia valinnaiskursseja. Valinnaisia kieliopintoja voi suorittaa myös virosta, venäjästä, ranskasta tai saksasta. Asiakaspalveluruotsi-kurssi parantaa kansainvälisiä valmiuksia etenkin palvelualoilla. Kulinaariranskaa-kurssilla opitaan ranskalaisen keittiön sanastoa.

Syksystä 2022 alkaen on mahdollista suorittaa ammatillinen valinnainen tutkinnon osa,

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp, joka sisältää näytön. Tämä tutkinnon osa on järkevä valita silloin, kun kansainvälisen liikkuvuusjakson tavoitteet eroavat ammatillisen tutkinnon osaan sisältyvästä työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksosta.

Kuinka hakeudut kansainvälisyysjaksolle?

Kiinnostaako sinua yhdistää opiskelut ja kansainvälisyys? Täällä pääset tutustumaan step by step miten se on mahdollista.

 

Kansainvälisyyspolun askeleet

Lisätietoja antaa

Marita Pennanen

Lehtori, kudonta
Marita.Pennanen@kktavastia.fi
+358504400871

Elina Kanerva

Erityisopettaja, kestävä kehitys, yhteiset tutkinnon osat
Elina.Kanerva@kktavastia.fi
+358504437969

Saara Salmi

Opettaja, pintakäsittely
Saara.Salmi@kktavastia.fi
+358504778383

Päivi Seppälä

Lehtori, liiketoiminta
Paivi.Seppala@kktavastia.fi
+358504400481

Pasi Henriksson

Projektiasiantuntija
Pasi.Henriksson@kktavastia.fi
+358505140914

Johanna Järvinen

Lehtori, ravintola- ja catering-ala
Johanna.Jarvinen@kktavastia.fi
+358504613810

Sivua päivitetty 6.5.2024 kello 10.49