Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Jatkuva oppiminen

28.8.2020 Heini Kujala

Jatkuva oppiminen

Elinikäinen oppiminen on vaihtunut termiksi jatkuvaksi oppimiseksi. Jatkuva oppiminen on osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa.

Jatkuva oppiminen hallitusohjelmassa

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi jatkuvan oppimisen uudistaminen. Jatkuvalla oppimisella kehitetään mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa. Uudistus painottuu nimenomaan työikäisten osaamisen kehittämiseen.

Jatkuvan oppimisen kehittämisen hankkeet ovat jatkoa mm. takavuosien NAO-, MAO- ja AOV-koulutuksille. Aikuisväestön osalta on edelleen haasteena, että koulutuksiin eivät hakeudu ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. Muutokseen hakeutumisen osalta tarvitaan paljon ohjausta sekä selkeät ja joustavat mallit osaamisen kehittämiseksi.

Jatkuvan oppimisen esteenä on vielä todella monta mm. eri hallinnon alojen erilaisiin linjauksiin liittyvää estettä, jotka haittaavat aikuisväestön opiskelua. Hienoa, että siihen kiinnitetään nyt huomiota.

Jatkuvan oppimisen hanke Tavastiassa

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa alkoi elokuun alussa OKM:n rahoittama Jatkuvan oppimisen hanke, jonka projektipäällikkönä toimii Tiina Alhainen. Hanke jakautuu ammattiopiston ja Vanajaveden opiston osioihin. Ammattiopistossa hankkeessa keskitytään koulutusrakenteisiin ja -tarjontaan, henkilökohtaistamiseen sekä kotouttaviin koulutusprosesseihin. Saamme hankkeen avulla maahanmuuttajataustaisille hakijoille omavalmentajan helpottamaan kotoutujan koulutuspolun eheyttä.

Jatkuva oppiminen on yhteistyötä verkostojen kanssa. Jatkuvan oppisen hankkeessa tehdään yhteistyötä erityisesti Hämeenlinnan seutukunnan kuntakokeilun kanssa. Kuntakokeiluyhteistyöltä odotetaan paljon.

Isona tavoitteena olisi, että aikuisväestö hakeutuisi hankkimaan osaamista yhä aktiivisemmin. Meiltä opetuksen toimijoilta odotetaan opiskelijoiden kuulemista, heidän moninaisten toiveittensa, tarpeidensa ja oppimisen haasteidensa huomioimista sekä joustavien polkujen suunnittelua yhdessä heidän kanssaan.

Joustavuuden tarpeita lisää se, että aikuisten ajankäytöllä on monta kilpailijaa. Opiskelu on niistä vain yksi. Kenelläkään ei ole aikaa opiskella sellaista, jonka jo entuudestaan hallitsee. Tai osallistua opetukseen, joka etenee liian nopeasti tai hitaasti.

Erityisen tuen tarpeet eivät kohdistu vain nuorimpiin opiskelijoihin. Aikuisväestössä on noin miljoona henkilöä, joilla on puutteita perustaidoissa. Kynnys opiskelun aloittamiseen voi olla korkea. Emme halua tulla nolatuiksi. Monella aikuisella on kouluajoilta osaamattomaksi leimaamisesta katkeria muistoja. jotka voivat nostaa kynnystä opintojen aloittamiselle. Uusia onnistumisen kokemuksia olisi hienoa pystyä tarjoamaan kaikille. Kaikki voivat oppia. Ja kaikilla on oikeus jatkuvaan oppimiseen.

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 2.2.2021 kello 12.25

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Merja Kytöaho 26.8.2021

Suomen Luonnon päivä

Suomen Luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 aina elokuun viimeisenä lauantaina. Tänä vuonna se osuu elokuun 28. päivälle. Täältä löydät […]

Lue kirjoitus

Merja Kytöaho 2.10.2022

Ammattiopisto Tavastian hiilijalanjäljen mittaaminen on alkanut

Olemme mukana Opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa Vaski-hankkeessa. Pääset hankkeen infosivuille tästä: Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus. Hankkeessa on mukana 61 ammatillista […]

Lue kirjoitus