Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys on opiskelijalähtöisyyden ohella ammatillisen koulutuksen kulmakivi. 

Opetuksen on tarkoitus palvella työelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita. Merkittävä osa tutkinnosta suoritetaan työpaikalla. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan työelämän aidoissa tilanteissa. Palvelemme työelämää myös erilaisissa henkilöstön osaamistarpeissa.  

Työelämäyhteistyö perustuu lainsäädäntöön. Työelämäyhteistyö kuuluu koulutusten suunnitteluun, järjestämiseen, arviointiin ja kehittämiseen sekä osaamistarpeiden ennakointiin. 

Uusi kumppanuuskanava

Tule mukaan kehittämään työelämäyhteistyötä uudelle kumppanuuskanavalle Teamsiin. Kumppanuuskanavalla on yleinen sekä tutkinto-/alakohtainen osa. Kumppanuuskanavalla voit osallistua keskusteluihin, seurata tapahtumakalenteria ja saada tietoa Ammattiopisto Tavastian työelämäyhteistyöstä.

Tavastia Koulutus Oy:n kautta järjestämme työelämän tarpeisiin muun muassa tilaus- ja täydennyskoulutuksia, osaamiskartoituksia ja yhteishankintakoulutuksia. Tutustu Tavastia Koulutukseen.

Erilaiset yhteistyömuodot

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tärkein ja mittavin työelämäyhteistyön muoto on työpaikalla järjestettävä koulutus ja osaamisen arviointi. Ammattiopisto Tavastiassa on vuosittain yli tuhat oppisopimusta ja kolme tuhatta koulutussopimusta. Jos haluat antaa opiskelijallemme koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan, ole yhteydessä alan opettajaan tai koulutuspäällikköön, yhteystiedot ovat sivun alalaidassa. Lue myös lisää työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Yhteistyö opetuksessa

Opiskelijat tarvitsevat nopeasti muuttuvassa työelämässä alusta alkaen kiinteää yhteistyötä alan työelämän kanssa. Yhteistyö toteutuu esimerkiksi tutustumiskäynteinä, asiantuntijaluentoina, työelämäprojekteina ja yhteisesti toteutettuina tapahtumina.

Yhteinen kehittäminen

Työpaikkaohjaajia, työpaikan yhteyshenkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita kutsutaan säännöllisesti ennakoimaan työelämän tulevia koulutustarpeita sekä kehittämään uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseksi. Yhteisiä kehittämistilaisuuksia ovat muun muassa

 • kumppanuuskahvit
 • yhteistyöseminaarit
 • alakohtaiset vetovoimatapahtumat
 • alakohtaiset ennakointitilaisuudet esimerkiksi työelämän muutostilanteissa
 • työpaikkaohjaajakoulutukset
 • yhteistyö välittäjäorganisaatioiden kanssa

Asiantuntijaryhmät

Ammattiopisto Tavastiassa toimii kaksi asiantuntijaryhmää, joiden tehtävinä ovat muun muassa koulutuksen ennakointi ja suunnittelu sekä koulutuksen laadun kehittäminen.

 • Maahanmuuttajakoulutuksen asiantuntijaryhmä
  yhteyshenkilö Tiina Alhainen, puh. 050 4347 008 tai tiina.alhainen@kktavastia.fi
 • Terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijaryhmä
  yhteyshenkilö Irmeli Elo, puh. 050 4400 454 tai irmeli.elo@kktavastia.fi

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä alan koulutuspäällikköön. Katso yhteystiedot.

Ammattiopisto Tavastian koulutuspäälliköt aloittain

Sivua päivitetty 20.10.2021 kello 11.45