Lupakorttikoulutus/Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Kevään 2023 koulutuspäivät: 23.1. | 20.2. | 20.3. | 17.4. | 8.5. | 5.6.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Kanta-Hämeen alueen työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joiden työnsaannin esteenä on alalla tarvittavan hygieniapassin puuttuminen. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on valmiina työpaikka tai henkilöitä, joilla on selkeä työllistymissuunnitelma, jonka toteutumisen esteenä on puuttuva lupakortti.

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa sekä elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä henkilöllä tulee olla riittävät perustiedot elintarvikehygieniaan liittyvästä lainsäädännöstä, mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työtavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta ja omavalvonnasta.

Koulutuspäivän sisältö

Elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset

  • perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
  • ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat
  • henkilökohtainen hygienia
  • puhtaanapito
  • omavalvonta
  • lainsäädäntö ja viranomaiset
  • hygieniaosaamistesti

Koulutustiedot

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 25, Hämeenlinna.

Hakeminen

Työvoimakoulutus

Hae

Lisätietoja antaa

Merja Kytöaho

Koulutuspäällikkö, ravintola, catering ja elintarvike
Merja.Kytoaho@kktavastia.fi
+358505504014

Päivi Aaltonen

Toimistopäällikkö, johdon sihteeri
Paivi.Aaltonen@kktavastia.fi
+358504400846