Lupakorttikoulutus/Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

| Kevään 2024 koulutuspäivät: 19.2. | 18.3. | 22.4. | 13.5.| 27.5.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Kanta-Hämeen alueen työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joiden työnsaannin esteenä on alalla tarvittavan hygieniapassin puuttuminen.

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa sekä elintarvikelaissa (23/2006). Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä henkilöllä tulee olla riittävät perustiedot elintarvikehygieniaan liittyvästä lainsäädännöstä, mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työtavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta ja omavalvonnasta.

Koulutuspäivän sisältö

Elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön hygieniaosaamisvaatimukset

  • perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
  • ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat
  • henkilökohtainen hygienia
  • puhtaanapito
  • omavalvonta
  • lainsäädäntö ja viranomaiset
  • hygieniaosaamistesti

Koulutustiedot

Koulutuspaikka

Hattelmalantie 25, Hämeenlinna.

Hakeminen

Työvoimakoulutus

Lisätietoja antaa

Päivi Aaltonen

Toimistopäällikkö, johdon sihteeri
Paivi.Aaltonen@kktavastia.fi
+358504400846