Työpaikkasuomea

| Koulutus alkaa sopimuksen mukaan.

Työpaikkasuomea-koulutuspalvelun tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä suomalaisissa työyhteisöissä. Koulutus on suunnattu yrityksille ja työnantajille yksityisellä ja julkisella sektorilla toimialasta riippumatta​.

Työpaikkasuomea-koulutuksessa käydään läpi suomalaisen työkulttuurin ominaispiirteitä ja harjoitellaan erilaisia työpaikan vuorovaikutustilanteita, esimerkkinä palaverit, ohjeiden vastaanottaminen ja asiakaskohtaamiset. Koulutuksen jälkeen osallistujien suomen kielen taito työtilanteissa kehittyy ja he viestivät varmemmin ja selkeämmin suomen kielellä. Vuorovaikutus työyhteisössä helpottuu, kun osallistujien kielitaito kehittyy ja suomalaisen työkulttuurin tuntemus vahvistuu.

Koulutuksen sisältö

Työpaikkasuomea-koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin ja ammattialaan liittyvän kielen opiskelua. Opetus on käytännönläheistä ja siinä hyödynnetään aitoja työtilanteita ja työskentelyvälineitä mahdollisuuksien mukaan ryhmän lähtötaso huomioiden.

Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutuksen sisällöt, opetusmuodot ja toteutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Koulutus voidaan pitää lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Esimerkki toteutustavasta ja sisällöistä:

 1. Mahdollinen kartoitusjakso
 2. Tuki, opastus ja tarvittaessa lisäopetus verkko-opetuksen välineisiin ja käyttöön
 3. Koulutuksen toteutus, suunnittelu yhdessä yritysten kanssa.
  Esimerkiksi:
  a) yleiset työelämän suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet, kuten suomalaisen työelämän työlainsäädännön, työelämävuorovaikutukseen liittyvän sanaston ja terminologian sekä kulttuuristen työelämän pelisääntöjen käsittelyä
  b) toimialakohtaisia sisältöjä ja niihin liittyviä suomen kielen valmiuksia, kuten työturvallisuus, asiakaspalvelutilanteet, hygieniaosaaminen, ensiapuvalmiudet
  c) yrityskohtaisia sisältöjä, kuten ko. työpaikan erilaiset ohjeet, viestintämateriaalit, verkkosivut, toistuvat vuorovaikutustilanteet, toimialan sanasto sekä työpaikan oma tapa viestiä.
 1. Palaute opiskelijoilta ja työnantajilta. Palautteen analysointi ja jatkuva parantaminen seuraaviin toteutuksiin palautteen perusteella.

Laske koulutuksen kustannukset laskurilla

Koulutuksissa hyödynnetään Teams- ja Moodle-ympäristöjä sekä verkko-opetusmateriaaleja, joita Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on kehitetty:

taitavaopva.fi osaansuomea.fi osaansuomessa.fi

Koulutus voidaan järjestää

 • yrityksen nykyiselle henkilöstölle TäsmäKoulutuksena​
 • yritykseen rekrytoitaville uusille vieraskielisille työntekijöille RekryKoulutuksena ja ​
 • yrityksestä irtisanotuille/lomautetuille henkilöille MuutosKoulutuksena​

Yrittäjä, suunnittelemme koulutusta yhdessä kanssasi, teidän tarpeisiinne. Autamme työyhteisöäsi toimimaan paremmin ja sujuvoitamme työn tekemistä yhteisen kielen myötä, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja antaa

Päivi Aaltonen

Toimistopäällikkö, johdon sihteeri
Paivi.Aaltonen@kktavastia.fi
+358504400846