Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitila-/laitoshuoltaja

Koulutus alkaa: 26.8.2024

Koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita puhdistus- palvelualasta ja haluavat toimia koulutuksen ja tutkinnon suoritettuaan alan ammattilaisina julkisella tai yksityisellä sektorilla. Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen osaamista.

Tulevaisuuden työpaikkasi voi löytyä sairaalan monipuolisista ja vaihtelevista työtehtävistä tai muista alan mielen- kiintoisista kohteista. Puhtauspalvelualan ammattilaisille on kysyntää ja työllistymismahdollisuudet ovat hyvät!

Koulutuksen aikana suoritat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Suuntautua voit laitoshuoltajaksi, toimitilahuoltajaksi tai valita opintoihisi molemmat suuntautumiset. Ensisijainen tavoite on työllistyminen.

  • Toimitilahuoltaja on puhtauspalvelualan ammattilainen, joka työskentelee laitosten ja yritysten puhdistuspalvelutehtävissä. Työympäristöjä ovat erilaiset toimitilat sekä asuin-, teollisuus- ja liikekiinteistöt. Työtehtäviin kuuluu pitää tilat puhtaana ja huolehtia kiinteistön kunnosta.
  • Laitoshuoltaja on osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjua. Työympäristöjä ovat sairaalat, terveyskeskukset ja vanhusten palvelutalot. Laitoshuoltajan tehtävänä on huolehtia kohteen puhtaanapidon lisäksi myös asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Koulutustiedot TE-palvelut sivulla

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnon osat
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
Ylläpitosiivouspalvelut tai laitoshygieniapalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme)
Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarvike- teollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työpaikoilla järjestettäviä koulutusjaksoja. Koulutus toteutetaan ajalla 26.8.2024– 23.5.2025,

Koulutuspaikka

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna

Hakeminen

Työvoimakoulutus (hakuaika 22.3.—4.8.2024)

Lisätietoja antaa

Tuovi Korkeakoski

Koulutuspäällikkö
Tuovi.Korkeakoski@kktavastia.fi
+358408251775

Sanna Rantanen

Lehtori, puhtauspalvelut
Sanna.Rantanen@kktavastia.fi
+358504628169

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500