Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Koulutus alkaa: 2.9.2024 | Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala

Voit hakea opiskelijaksi vanhustyön erikoisammattitutkintoon, jos olet kiinnostunut vahvistamaan ammatillista osaamistasi vanhustyössä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kohdata ikääntyneen ihmisen tasavertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Hän osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi tutkinnon suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opintoja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opinnot kestävät noin 2–2,5 vuotta.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Koulutuspaikka

Koulutuspaikka: Hattelmalantie 8, S-rakennus, Hämeenlinna.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkaan voit itse vaikuttaa. Jos sinulla on alan työpaikka tai saat sen opiskelujen aikana, voit suorittaa tutkintosi oppisopimuksella.

Hakeminen

Jatkuva haku (hakuaika 1.1.—31.12.2024)

Jatkuva haku (hakuaika 15.4.—4.8.2024)

Seuraava koulutus alkaa: 2.9.2024

Oppisopimus (hakuaika 14.12.2023—31.12.2024)

Oppisopimuskoulutuksen aloitus sovitaan tapauskohtaisesti.

Oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, jos sinulla on sovittuna alan oppisopimustyöpaikka.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Elina Sorvari

Opinto-ohjaaja
Elina.Sorvari@kktavastia.fi
+358504786849

Irmeli Elo

Koulutuspäällikkö
Irmeli.Elo@kktavastia.fi
+358504400454