Meille voit hakea, jos olet nuori tai aikuinen vailla ammatillista koulutusta tai haluat vaihtaa alaa. Voit olla myös käsityöalan ammattilainen, joka haluaa päivittää ammatillista tai digitaalista osaamistaan. Ehkä haluat kokeilla uutta alaa suorittamalla yhden tutkinnon osan sinua kiinnostavasta tutkinnosta?

Tutustu KÄTEVÄ-koulutus Tavastian tutkintoihin alta. Tutkintojen omilta sivuilta löydät tarkemman kuvauksen tutkinnon sisällöstä ja hakuajoista. Huomaathan, että voit valita opintoihisi tutkinnon osia myös muista KÄTEVÄ-koulutuksen tutkinnoista. Monialaisuus on vahvuutemme.

Käsityöalojen koulutus Tavastiassa

Perustutkinnot

Perustutkinnot, tutkinnon osat

Ammattitutkinnot

Tavastiassa opiskelet henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti oppilaitosympäristössä tai itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksiin sisältyy myös työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Opintosi voivat sisältää opiskelua ulkomailla, ammattikorkeakoulun polkuopintoja, yrittäjänä toimimista koulun osuuskunnassa tai omassa yrityksessä, oppisopimuskoulutusta, digitaalisen osaamisen kokonaisuuksia sekä opintoja toisesta ammatillisesta tutkinnosta.

Ammattiopisto Tavastian toiminnassa noudatetaan kestävä kehityksen periaatteita. Tästä löydät lisätietoa alempaa.

Kätevä-koulutus on osa Wetterhoff-perhettä. Käsityöalojen koulutus on alkanut Hämeenlinnassa Fredrika Wetterhoffin toimesta 1885. Lisätietoja Wetterhoffista löydät täältä.

Kätevä-koulutus Tavastian teemat

Henkilökohtainen polku ja digitaalisuus

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään urasuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Tavoitteena on, että opiskelijalla on selkeä kuva omista opinnoistaan.

Ammattiopisto Tavastia tarjoaa opiskelijoilleen yksilöllisiä opiskelupolkuja, joita ovat mm. kansainvälisyys-, jatko-opinto- ja yrittäjyyspolku sekä kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuus. Voit sisällyttää opintoihisi sinua kiinnostavia tutkinnon osia myös muista KÄTEVÄ-koulutuksen tutkinnoista. Osan opinnoista voi tehdä verkko-opintoina, joissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

KÄTEVÄ-koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ajankohtaisiin digitaalisiin välineisiin, joiden avulla voi esimerkiksi luoda omat kotisivut tai opetella somemarkkinointia. Kaikissa KÄTEVÄ-koulutuksen perustutkinnoissa on osana pakollisia opintoja oman osaamisen tuotteistaminen tai omista tuotteista viestiminen, mikä toteutetaan keräämällä opintojen aikana sähköinen portfolio (ePortfolio).

Kestävä kehitys

Käsityöalojen kulmakivenä on tehdä kestäviä ja eettisiä tuotteita, joiden materiaalit ovat korkealaatuisia. Hyödynnämme kierrätettyjä materiaaleja ja korjaamme käytettyjä tuotteita. Korjaamisessa korostuu käsityöläisen ammattitaito, sillä ammattilaisen on osattava käsitellä myös materiaaleja, joita ei enää ole saatavilla. Tässä tarvitaan kulttuurihistorian tuntemusta – ammattilainen tietää tai osaa ottaa selvää tuotteen historiasta, jotta arvokkaita kokonaisuuksia ei korjata pilalle.

Koko oppilaitoksessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja toimintaa kehitetään koko ajan. KÄTEVÄ-koulutus toimii niin, että kestävä kehitys ja etenkin kiertotalous tulisivat luontevaksi osaksi opiskelijan arkea ja tulevaisuuden työelämää. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus liittää opintoihinsa valinnaisena tutkinnon osana Tekstiili- ja muotialan tutkinnosta Kiertotaloustuotteen valmistamisen tutkinnon osa.

Yrittäjämäinen toiminta ja Osuuskunta TaiTava Häme

Käsityöläisen arkea on usein itsensä työllistäminen yrittäjänä ja alihankintapalvelujen tarjoajana. KÄTEVÄ-koulutuksessa pääsee harjoittelemaan yrittäjämäistä toimintaa jo opintojen aikana. Opiskelujen aikana harjoitellaan aidoissa asiakastilanteissa ja taitojen harjaantumisen myötä edetään tekniikkakokeiluista vaativampiin asiakastöihin.

Ammattitutkinnoissa pääpaino on yrittäjämäisessä toiminnassa. Koulutukset on suunniteltu tukemaan yrittäjää alkutaipaleella, jolloin oma osaaminen voi kaivata vielä harjaantumista ja liiketoimintaidea kiteytymistä. Koulutuksien sisällöt ja oppimisympäristö tarjoavat rohkaisua ja vertaistukea aloittavalle käsityöyrittäjälle.

Ammattiopisto Tavastian yhteydessä toimii Osuuskunta Taitava Häme, johon opiskelijat voivat liittyä ja aloittaa oman yritystoimintansa kehittelyn ja kokeilun. Oppilaitoksessa järjestetään myös starttirahakelpoisia yrittäjyysopintoja, joihin voivat osallistua ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat.

Monialaisuus

Verkostoituminen ja vertaistuki ovat tärkeitä käsityöaloilla. Tulevaisuuden käsityöntekijät ovat myös palveluntuottajia, ja verkostoissa toimimalla yksittäinen käsityöläinen voi tuottaa laajempia palvelukokonaisuuksia. Yhteistyöverkostosta voi saada tukea esimerkiksi markkinointiin ja oman osaamisen kehittämiseen.

KÄTEVÄ-koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen jo opintojen aikana monialaisissa koulutuskokonaisuuksissa. Yhteisissä projekteissa pääsee tutustumaan muihin KÄTEVÄ-koulutuksen käsityöaloihin ja koulutussisältöön sekä opiskelijoihin.

Kansainvälisyys ja opiskelijavaihdot

Kansainvälinen verkostoituminen mahdollistaa esimerkiksi ajankohtaisten uusien materiaalien ja tekniikoiden haltuunottoa.

Ammattiopisto Tavastiassa on vilkasta kansainvälistä toimintaa vastaanottavana ja lähettävänä oppilaitoksena. Viime vuosina KÄTEVÄ-koulutusalojen opiskelijoita on ollut Erasmus-opiskelijavaihdossa Ranskassa, Virossa ja Tsekissä. Opiskelijavaihdon lisäksi on mahdollista mennä työpaikalla järjestettävään koulutukseen myös Suomen ulkopuolelle.

Tervetuloa opiskelemaan!

Ole yhteydessä, mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää opintoihin tai hakemiseen liittyen.

  • Koulutuspäällikkö Minna Leminen
    minna.leminen@kktavastia.fi, puh. 050 5001377
  • Opinto-ohjaaja Marko Salakari
    marko.salakari@kktavastia.fi, puh. 050 4391384
  • Tavastian Ohjauspiste
    ohjauspiste@kktavastia.fi, puh. 03 6581 500

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa!

Lisätietoja antaa

Minna Leminen

Koulutuspäällikkö
Minna.Leminen@kktavastia.fi
+358505001377

Sivua päivitetty 24.6.2024 kello 16.16