KÄTEVÄ-koulutus Tavastia

KÄTEVÄ-koulutus Tavastia tarkoittaa taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan koulutuksia Ammattiopisto Tavastiassa. Lasialan koulutus järjestetään Nuutajärven toimipisteessä Urjalassa ja vuoden 2021 alusta myös Iittalassa, muu opetus Hämeenlinnassa Hattelmalantien kampuksella.

Meille voit hakea, jos olet nuori tai aikuinen vailla ammatillista koulutusta tai haluat vaihtaa alaa. Voit olla myös käsityöalan ammattilainen, joka haluaa päivittää ammatillista tai digitaalista osaamistaan. Ehkä haluat kokeilla uutta alaa suorittamalla yhden tutkinnon osan sinua kiinnostavasta tutkinnosta?

Tutustu KÄTEVÄ-koulutus Tavastian tutkintoihin alta. Tutkintojen omilta sivuilta löydät tarkemman kuvauksen tutkinnon sisällöstä ja hakuajoista. Huomaathan, että voit valita opintoihisi tutkinnon osia myös muista KÄTEVÄ-koulutuksen tutkinnoista. Monialaisuus on vahvuutemme.

Tutkintosivuilla ovat myös linkit alojen sometileille sekä opiskelijoiden ePortfolioihin.

Käsityöalojen koulutus Tavastiassa

Taideteollisuusalan perustutkinto
Artesaani, kudonta
Artesaani, lasiala
Artesaani, verhoilu

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Designtekstiilien valmistaja (pt)
Mittatilausompelija (pt)
Modisti (pt)
Sisustustekstiilien valmistaja (pt)
Suutari (pt)

Ammattitutkinnot
Taideteollisuusalan ammattitutkinto, käsityöntekijä
Taideteollisuusalan ammattitutkinto, lasinpuhaltaja
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto, mittatilausompelija

Erikoisammattitutkinnot
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, lasinpuhaltajamestari
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (tutkinnon osa)
pukeutusmisneuvojana toimiminen

Tavastiassa opiskelet henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti oppilaitosympäristössä tai itsenäisenä opiskeluna. Koulutuksiin sisältyy myös työpaikoilla järjestettävää koulutusta. Voit suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Opintosi voivat sisältää opiskelua ulkomailla, ammattikorkeakoulun polkuopintoja, yrittäjänä toimimista koulun osuuskunnassa tai omassa yrityksessä, oppisopimuskoulutusta, digitaalisen osaamisen kokonaisuuksia sekä opintoja toisesta ammatillisesta tutkinnosta.

Ammattiopisto Tavastian toiminnassa noudatetaan kestävä kehityksen periaatteita. Tästä löydät lisätietoa alempaa.

KÄTEVÄ-koulutus Tavastian teemat

Henkilökohtainen polku ja digitaalisuus
Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään urasuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Tavoitteena on, että opiskelijalla on selkeä kuva omista opinnoistaan.

Ammattiopisto Tavastia tarjoaa opiskelijoilleen neljä valmista polkua, joita ovat kansainvälisyys-, jatko-opinto- ja yrittäjyyspolku sekä kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuus. Voit sisällyttää opintoihisi sinua kiinnostavia tutkinnon osia myös muista KÄTEVÄ-koulutuksen tutkinnoista. Osan opinnoista voi tehdä verkko-opintoina, joissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

KÄTEVÄ-koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ajankohtaisiin digitaalisiin välineisiin, joiden avulla voi esimerkiksi luoda omat kotisivut tai opetella somemarkkinointia. Kaikissa KÄTEVÄ-koulutuksen perustutkinnoissa on osana pakollisia opintoja oman osaamisen tuotteistaminen tai omista tuotteista viestiminen, mikä toteutetaan keräämällä opintojen aikana sähköinen portfolio (ePortfolio).

Kestävä kehitys
Käsityöalojen kulmakivenä on tehdä kestäviä ja eettisiä tuotteita, joiden materiaalit ovat korkealaatuisia. Hyödynnämme kierrätettyjä materiaaleja ja korjaamme käytettyjä tuotteita. Korjaamisessa korostuu käsityöläisen ammattitaito, sillä ammattilaisen on osattava käsitellä myös materiaaleja, joita ei enää ole saatavilla. Tässä tarvitaan kulttuurihistorian tuntemusta – ammattilainen tietää tai osaa ottaa selvää tuotteen historiasta, jotta arvokkaita kokonaisuuksia ei korjata pilalle.

Koko oppilaitoksessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja toimintaa kehitetään koko ajan. KÄTEVÄ-koulutus toimii niin, että kestävä kehitys ja etenkin kiertotalous tulisivat luontevaksi osaksi opiskelijan arkea ja tulevaisuuden työelämää. Kaikille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus liittää opintoihinsa valinnaisena tutkinnon osana Tekstiili- ja muotialan tutkinnosta Kiertotaloustuotteen valmistamisen tutkinnon osa.

Yrittäjämäinen toiminta ja Osuuskunta Taitava Häme
Käsityöläisen arkea on usein itsensä työllistäminen yrittäjänä ja alihankintapalvelujen tarjoajana. KÄTEVÄ-koulutuksessa pääsee harjoittelemaan yrittäjämäistä toimintaa jo opintojen aikana. Opiskelujen aikana harjoitellaan aidoissa asiakastilanteissa ja taitojen harjaantumisen myötä edetään tekniikkakokeiluista vaativampiin asiakastöihin.

Ammattitutkinnoissa pääpaino on yrittäjämäisessä toiminnassa. Koulutukset on suunniteltu tukemaan yrittäjää alkutaipaleella, jolloin oma osaaminen voi kaivata vielä harjaantumista ja liiketoimintaidea kiteytymistä. Koulutuksien sisällöt ja oppimisympäristö tarjoavat rohkaisua ja vertaistukea aloittavalle käsityöyrittäjälle.

Ammattiopisto Tavastian yhteydessä toimii Osuuskunta Taitava Häme, johon opiskelijat voivat liittyä ja aloittaa oman yritystoimintansa kehittelyn ja kokeilun. Oppilaitoksessa järjestetään myös starttirahakelpoisia yrittäjyysopintoja, joihin voivat osallistua ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat.

Monialaisuus
Verkostoituminen ja vertaistuki ovat tärkeitä käsityöaloilla. Tulevaisuuden käsityöntekijät ovat myös palveluntuottajia, ja verkostoissa toimimalla yksittäinen käsityöläinen voi tuottaa laajempia palvelukokonaisuuksia. Yhteistyöverkostosta voi saada tukea esimerkiksi markkinointiin ja oman osaamisen kehittämiseen.

KÄTEVÄ-koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen jo opintojen aikana monialaisissa koulutuskokonaisuuksissa. Yhteisissä projekteissa pääsee tutustumaan muihin KÄTEVÄ-koulutuksen käsityöaloihin ja koulutussisältöön sekä opiskelijoihin.

Kansainvälisyys ja opiskelijavaihdot
Kansainvälinen verkostoituminen mahdollistaa esimerkiksi ajankohtaisten uusien materiaalien ja tekniikoiden haltuunottoa.

Ammattiopisto Tavastiassa on vilkasta kansainvälistä toimintaa vastaanottavana ja lähettävänä oppilaitoksena. Viime vuosina KÄTEVÄ-koulutusalojen opiskelijoita on ollut Erasmus-opiskelijavaihdossa Ranskassa, Virossa ja Tšekissä. Opiskelijavaihdon lisäksi on mahdollista mennä työpaikalla järjestettävään koulutukseen myös Suomen ulkopuolelle.

Tervetuloa opiskelemaan

Ole yhteydessä, mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää opintoihin tai hakemiseen liittyen.

  • Koulutuspäällikkö Minna Leminen
    minna.leminen@kktavastia.fi, puh. 050 5001377
  • Opinto-ohjaaja Maarit Rahkola
    maarit.rahkola@kktavastia.fi, puh. 050 5882530
  • Opinto-ohjaaja Marko Salakari
    marko.salakari@kktavastia.fi, puh. 050 4391384

KÄTEVÄ-koulutuksen kaikki yhteystiedot

Myös Tavastian Ohjauspiste auttaa kaikessa opintoihin liittyvässä.

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa!

KÄTEVÄ-koulutus Tavastia @katevakoulutustavastia

TAITAVA-SHOP PALVELEE

KÄTEVÄ-koulutus Tavastian opiskelijoiden tekemiä töitä myy TaiTava-shop Kahvila-ravintola Punaportin yhteydessä, Hattelmalantie 25.

Tervetuloa ostoksille!

Tulosta
© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia