Jokaisella opiskelijalla on oma yksilöllinen opintopolku ja henkilökohtaiset tavoitteet. Heti opintojen alussa laaditaan HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

HOKS

HOKSin laadinta alkaa heti opiskelusi alkaessa ja sitä päivitetään opintojesi aikana. Laadit HOKSin yhdessä vastuuopettajaksi kanssa. Ole aktiivinen omien opintojesi suunnittelussa ja seurannassa. Aiemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon HOKSia laadittaessa. Kerro koulutuksessa, työssä tai vapaa-ajallasi hankkimastasi osaamisesta HOKS-keskustelun yhteydessä.

HOKSin mukaista opintojen etenemistä seurataan. Jos opiskelusi on tarkoitus olla päätoimista ja saat esimerkiksi Kelan opintotukea tai opiskelet työttömyysetuudella tai työvoimakoulutuksessa, tulee suorituksia olla vähintään 4,5 osaamispistettä kuukaudessa.

Sinulla on mahdollisuus HOKSin mukaan hankkia osaamista myös Vanajaveden Opiston kursseilla.

Yksilölliset polut

Olemme suunnitelleet valmiiksi muutamia polkuja, joiden perusteella voit tehdä valintoja HOKSiisi.

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolku on sinua varten, jos suunnittelet yrittäjyyttä. Yrittäjyys ei kuitenkaan ole ainoa syy valita yrittäjyysopintoja. Jokaiselta vaaditaan  yritteliästä asennetta työelämässä, ja yittäjyysosaamisen merkitys yhteiskunnassa on kasvava. Yrittäjyysopinnoista on hyötyä, vaikket perustaisi omaa yritystä. Ammattiopisto Tavastiassa on perustutkinto-opiskelijoille tarjolla seuraavat yrittäjyysopinnot:

YTO-osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

1 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu

15 osp
15 osp
Opinnot perustutkinnoissa

Lisätietoja ammatillisesta tutkinnon osasta

 • lehtori Jarkko Savijoki, puh. 050 4083 387, jarkko.savijoki@kktavastia.fi
Osuuskunta TaiTava Häme

Opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä Osuuskunta TaiTava Hämeeseen. Työskentely osuustoimintayrittäjänä voi HOKSin mukaisesti olla osa opintoja.

Lisätietoja
 • opintopäällikkö Kirsi Siirilä, puh. 050 5535 208, kirsi.siirilä@kktavastia.fi

Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyys voi Ammattiopisto Tavastiassa olla kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai sitä, että osallistut kansainvälisessä vaihdossa olevien opiskelijoiden ja opettajien toimintaan oppilaitoksessa. Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon tai suorittamaan osa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla.

Kiinnostuksesi ulkomaanjaksoille lähtemiseen ilmaiset täyttämällä hakulomakkeen kansainväliseen vaihtoon. Vaihtoon lähtemisen ehtona on, että olet edennyt opinnoissasi henkilökohtaisen suunnitelmasi, HOKSin, mukaisesti. Oppilaitos maksaa osan ulkomaanjaksosta aiheutuvista kustannuksista. Osa kustannuksista jää aina opiskelijan itsensä maksettavaksi. Vaihtoon lähtevien kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevä opiskelija suunnittelee vaihtoaan Moodle-kurssilla (Englanti, valinnainen, Getting international). Kurssissa on osiot vaihdon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Kurssin suorittaminen arvioidaan ja siitä voi saada 1-3 osaamispisteen laajuisen valinnaisen suorituksen.

Kansainvälisen vaihdon aikana opettaja seuraa vaihtojakson sujumista ja antaa palautetta osaamisen kehittymisessä. Ulkomailla tapahtuvalla TJK-jaksolla arvioidaan ammatillisten tutkinnon osien osaamista (näyttö tai muu osaamisen arviointi) kuten kotimaassakin.

Lue lisää kansainvälisyyspolusta.

YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, Getting International

1–3 osp
Ammatillinen tutkinnon osa
Working and Studying Abroad
Työpaikalla järjestettävä koulutus ulkomailla

5–15 osp
HOKSin mukaan
Opinnot perustutkinnoissa

Kansainvälisyysasioissa sinua opastavat:

 • Taideoteollisuus, tekstiili-, muoti- ja hiusala, VALMA | Marita Pennanen, puh. 050 4400 871
 • Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka ja logistiikka & Sähkö, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu | Elina Kanerva, puh. 050 4437 969
 • Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut | Satu Vuori, puh. 050 4400 426 ja Päivi Seppälä, puh. 050 4400 481
 • Ravintola-, catering- ja elintarvikeala | Anu Piirainen, puh. 050 4400 903
 • Terveys- ja hyvinvointiala | Tiina Hottinen, puh. 050 5250 332

Tavastia International Path Instagramissa

Kahden tutkinnon polku

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijalla on mahdollisuus tietyissä tutkinnoissa suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella kolmessa vuodessa ylioppilastutkinto. Kahden tutkinnon suorittavat ylioppilastutkinnon viidessä aineessa. Mahdollisuudesta kahden tutkinnon suorittamiseen tiedotetaan opintojen alettua.

Sinulla on mahdollisuus HOKSin mukaan suorittaa myös yksittäisiä lukiokursseja Hämeenlinnan lyseon lukiossa joko yhdessä päivälukiolaisten kanssa tai aikuislinjalla.

Lukiotavoitteiset opinnot
Äidinkieli
Matematiikka
Englanti
Ruotsi
Terveystieto
Fysiikka
7 kurssia
3–7 kurssia
7 kurssia
1–7 kurssia
1–4 kurssia
1 kurssi
Opinnot ammatillisin tavoittein
Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Taide ja luova ilmaisu
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, kemia
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Työelämässä toimiminen
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, liikunta
Opiskelu- ja urasuunnitelmavalmiudet
Kestävän kehityksen ylläpitäminen
2 osp
1 osp
1 osp
2 osp
1 osp
2 osp
1 osp
1 osp
1 osp
OPINNOT PERUSTUTKINNOISSA
YTO, 35 osp
Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, 15 osp
Tuntikiertokaavio kahden tutkinnon opinnoissa
OppituntiMATIKETOPE
8.10–9.2576676
9.40–10.5531231
11.05–13.0042142
13.15–14.3055354
14.45–168878

Jatko-opintopolku

Jos suunnittelet jatko-opintoja korkeakoulussa, voit valita opintoihisi Yhteisten tutkinnon osien valinnaisiksi osaamistavoitteiksi jatko-opintoihin suuntaavia opintoja.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tietyissä tutkinnoissa opintojesi aikana ammattikorkeakouluopintoja 15 tai 30 osaamispisteen laajuisesti. Suoritus helpottaa pääsyäsi ammattikorkeakouluun.

Ammattikorkeakoulut, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

HAMK ja Metropolia tarjoavat opiskelijoillemme tiettyjä opintoja suoritettavaksi ammatillisen perustutkinnon aikana. Jos saat suoritettua opintojen aikana 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-oikeutta ilman todistusvalintaa ja pääsykoetta.

Seuraavissa tutkinnoissa ammattikorkeakouluopinnot ovat mahdollisia

 • Autoalan perustutkinto (Metropolia)
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (HAMK)
 • Rakennusalan perustutkinto (HAMK)
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (HAMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (HAMK)
Yto-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, jatko-opintovalmiudet
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsia jatko-opintoihin
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englantia jatko-opintoihin
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, matematiikkaa jatko-opintoihin
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, ammattikorkeakoulun matematiikkaa

2 osp
2 osp
2 osp
2 osp
4 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Tutkinnon osa ammattikorkeakoulusta
15–30 osp

Kilpaurheilupolku

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Hämeenlinnan lyseon lukion koordinoimaan kilpaurheiluvalmennukseen. Valmennukseen pyrkivien tulee olla urheilullisesti hyvää kansallista tasoa. Ennen päätöstä opiskelijan valmentajalta kysytään, ovatko aamuharjoitukset urheilijan kehityksen kannalta tarpeelliset. Valmennusajat ovat pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–9.15. Kilpaurheiluvalmennuksesta voit saada osaamispisteitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja
 • Veli-Pekka Körkkö, opinto-ohjaaja, puh. 050 4086 573, veli-pekka.korkko@kktavastia.fi

Joustava polku

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijalle, jolla on erityisen tuen tarve ja joka hyötyy yksilöllisistä ratkaisuista opintojensa etenemiseksi, voidaan suunnitella joustava polku. Joustavassa polussa voit suorittaa joustavammin YTO-aineita ammatillisten opintojen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä erityisopettajan ohjauksessa. Lisäksi voit opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja sekä valinnaisia YTO-opintoja sekä suorittaa valinnaisen, ammatillisen, paikallisen tutkinnon osan, jossa on tarkoitus tukea omaa työelämäosaamista.

Järjestämme myös ryhmätoimintoja, joiden tavoitteena on opintojen edistymisen tukeminen, itsetunnon kohottaminen ja osallisuuden lisääminen.

Opinnot perustutkinnoissa                                                                                                                                                                 
YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, avaintaidot, 6 osp
Kulttuurit tutuksi
Taide tutuksi
Ympäristö tutuksi
Hyvinvointitaidot

Valinnainen ammatillinen, paikallinen tutkinnon osa
OTE-opinnot – Oman työelämäosaamisen edistäminen, 15 osp
Itseohjautuvuustaidot
Yhteistyötaidot  
Kohti työelämää

Kestävän kehityksen polku

Tulevaisuuden osaamiseen liittyy ammattitaidon lisäksi aina vaan vahvemmin vastuullisuus ja kestävä toiminta kaikessa tekemisessä. Kestävällä polulla kohtaat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, sisäistät kestävän elämäntavan merkityksen ja perehdyt mm. oman alasi ympäristövaikutuksiin sekä kierrätyksen ja kiertotalouden merkitykseen luonnonvarojen ja materiaalien kestävässä käytössä.

Ammattiopisto Tavastialla on OKKA-säätiön myöntämä Kestävän kehityksen sertifikaatti.

Opinnot perustutkinnoissa

Yhteiset tutkinnon osat, pakollinen osaamistavoite
Kestävän kehityksen edistäminen, YTOPK, 1 osp

Yhteiset tutkinnon osat, valinnaiset osaamistavoitteet
Kestävän kehityksen edistäminen,  Ammatillinen osasto, 3 osp
Kestävä kehitys liiketoimintamallina, YTOPK, 2 osp
Kestävä kehitys – käsitteistä käytäntöön, YTOPK, 2 osp
Vastuullisesti vaatehankinnoista, YTOPK, 2 osp

Valinnainen ammatillinen, paikallinen tutkinnon osa                                               
Kestävän elämäntavan ja työelämän edistäminen, Ammatillinen osasto, 5, 10 tai 15 osp
Kestävän tulevaisuuden tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat, (osp riippuvat tutkinnoista)

Kestävän tulevaisuuden ryhmän puheenjohtajana toimii koulutuspäällikkö Merja Kytöaho, puh. 050 5504 014.

Sivua päivitetty 11.8.2021 kello 12.17