Jokaisella opiskelijalla on oma yksilöllinen opintopolku ja henkilökohtaiset tavoitteet. Heti opintojen alussa laaditaan HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

HOKS

HOKSin laadinta alkaa heti opiskelusi alkaessa ja sitä päivitetään opintojesi aikana. Laadit HOKSin yhdessä vastuuopettajaksi kanssa. Ole aktiivinen omien opintojesi suunnittelussa ja seurannassa. Aiemmin hankkimasi osaaminen otetaan huomioon HOKSia laadittaessa. Kerro koulutuksessa, työssä tai vapaa-ajallasi hankkimastasi osaamisesta HOKS-keskustelun yhteydessä.

HOKSin mukaista opintojen etenemistä seurataan. Jos opiskelusi on tarkoitus olla päätoimista ja saat esimerkiksi Kelan opintotukea tai opiskelet työttömyysetuudella tai työvoimakoulutuksessa, tulee suorituksia olla vähintään 4,5 osaamispistettä kuukaudessa.

Sinulla on mahdollisuus HOKSin mukaan hankkia osaamista myös Vanajaveden Opiston kursseilla.

Yksilölliset polut

Olemme suunnitelleet valmiiksi muutamia polkuja, joiden perusteella voit tehdä valintoja HOKSiisi.

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolku on sinua varten, jos suunnittelet yrittäjyyttä. Yrittäjyys ei kuitenkaan ole ainoa syy valita yrittäjyysopintoja. Jokaiselta vaaditaan  yritteliästä asennetta työelämässä, ja yittäjyysosaamisen merkitys yhteiskunnassa on kasvava. Yrittäjyysopinnoista on hyötyä, vaikket perustaisi omaa yritystä. Ammattiopisto Tavastiassa on perustutkinto-opiskelijoille tarjolla seuraavat yrittäjyysopinnot:

YTO-osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

1 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu

15 osp
15 osp
Opinnot perustutkinnoissa

Lisätietoja ammatillisesta tutkinnon osasta

 • lehtori Jarkko Savijoki, puh. 050 4083 387, jarkko.savijoki@kktavastia.fi
Osuuskunta TaiTava Häme

Opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä Osuuskunta TaiTava Hämeeseen. Työskentely osuustoimintayrittäjänä voi HOKSin mukaisesti olla osa opintoja.

Lisätietoja
 • opintopäällikkö Kirsi Siirilä, puh. 050 5535 208, kirsi.siirilä@kktavastia.fi

Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyys voi Ammattiopisto Tavastiassa olla kansainvälistä opiskelijavaihtoa tai sitä, että osallistut kansainvälisessä vaihdossa olevien opiskelijoiden ja opettajien toimintaan oppilaitoksessa. Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon tai suorittamaan osa työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla.

Kiinnostuksesi ulkomaanjaksoille lähtemiseen ilmaiset täyttämällä hakulomakkeen kansainväliseen vaihtoon. Vaihtoon lähtemisen ehtona on, että olet edennyt opinnoissasi henkilökohtaisen suunnitelmasi, HOKSin, mukaisesti. Oppilaitos maksaa osan ulkomaanjaksosta aiheutuvista kustannuksista. Osa kustannuksista jää aina opiskelijan itsensä maksettavaksi. Vaihtoon lähtevien kanssa tehdään kirjallinen sopimus.

Kansainväliseen vaihtoon lähtevä opiskelija suunnittelee vaihtoaan Moodle-kurssilla (Englanti, valinnainen, Getting international). Kurssissa on osiot vaihdon suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Kurssin suorittaminen arvioidaan ja siitä voi saada 1-3 osaamispisteen laajuisen valinnaisen suorituksen.

Kansainvälisen vaihdon aikana opettaja seuraa vaihtojakson sujumista ja antaa palautetta osaamisen kehittymisessä. Ulkomailla tapahtuvalla TJK-jaksolla arvioidaan ammatillisten tutkinnon osien osaamista (näyttö tai muu osaamisen arviointi) kuten kotimaassakin.

Lue lisää kansainvälisyyspolusta.

YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti, Getting International

1–3 osp
Ammatillinen tutkinnon osa
Working and Studying Abroad
Työpaikalla järjestettävä koulutus ulkomailla

5–15 osp
HOKSin mukaan
Opinnot perustutkinnoissa

Kansainvälisyysasioissa sinua opastavat:

 • Taideoteollisuus, tekstiili-, muoti- ja hiusala, VALMA | Marita Pennanen, puh. 050 4400 871
 • Pintakäsittely, auto, kone- ja tuotantotekniikka ja logistiikka & Sähkö, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelu | Elina Kanerva, puh. 050 4437 969
 • Liiketoiminta, tuotekehitystyö, matkailu ja puhtauspalvelut | Satu Vuori, puh. 050 4400 426 ja Päivi Seppälä, puh. 050 4400 481
 • Ravintola-, catering- ja elintarvikeala | Anu Piirainen, puh. 050 4400 903
 • Terveys- ja hyvinvointiala | Tiina Hottinen, puh. 050 5250 332

Tavastia International Path Instagramissa

Kahden tutkinnon polku

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijalla on mahdollisuus tietyissä tutkinnoissa suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella kolmessa vuodessa ylioppilastutkinto. Kahden tutkinnon suorittavat ylioppilastutkinnon viidessä aineessa. Mahdollisuudesta kahden tutkinnon suorittamiseen tiedotetaan opintojen alettua.

Sinulla on mahdollisuus HOKSin mukaan suorittaa myös yksittäisiä lukiokursseja Hämeenlinnan lyseon lukiossa joko yhdessä päivälukiolaisten kanssa tai aikuislinjalla.

Lukiotavoitteiset opinnot
Äidinkieli
Matematiikka
Englanti
Ruotsi
Terveystieto
Fysiikka
7 kurssia
3–7 kurssia
7 kurssia
1–7 kurssia
1–4 kurssia
1 kurssi
Opinnot ammatillisin tavoittein
Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Taide ja luova ilmaisu
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, kemia
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Työelämässä toimiminen
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, liikunta
Opiskelu- ja urasuunnitelmavalmiudet
Kestävän kehityksen ylläpitäminen
2 osp
1 osp
1 osp
2 osp
1 osp
2 osp
1 osp
1 osp
1 osp
OPINNOT PERUSTUTKINNOISSA
YTO, 35 osp
Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, 15 osp
Tuntikiertokaavio kahden tutkinnon opinnoissa
OppituntiMATIKETOPE
8.10–9.2576676
9.40–10.5531231
11.05–13.0042142
13.15–14.3055354
14.45–168878

Jatko-opintopolku

Jos suunnittelet jatko-opintoja korkeakoulussa, voit valita opintoihisi Yhteisten tutkinnon osien valinnaisiksi osaamistavoitteiksi jatko-opintoihin suuntaavia opintoja.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tietyissä tutkinnoissa opintojesi aikana ammattikorkeakouluopintoja 15 tai 30 osaamispisteen laajuisesti. Suoritus helpottaa pääsyäsi ammattikorkeakouluun.

Ammattikorkeakoulut, joiden kanssa tehdään yhteistyötä

HAMK ja Metropolia tarjoavat opiskelijoillemme tiettyjä opintoja suoritettavaksi ammatillisen perustutkinnon aikana. Jos saat suoritettua opintojen aikana 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-oikeutta ilman todistusvalintaa ja pääsykoetta.

Seuraavissa tutkinnoissa ammattikorkeakouluopinnot ovat mahdollisia

 • Autoalan perustutkinto (Metropolia)
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (HAMK)
 • Rakennusalan perustutkinto (HAMK)
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (HAMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (HAMK)
Yto-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, jatko-opintovalmiudet
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsia jatko-opintoihin
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englantia jatko-opintoihin
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, matematiikkaa jatko-opintoihin
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, ammattikorkeakoulun matematiikkaa

2 osp
2 osp
2 osp
2 osp
4 osp
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Tutkinnon osa ammattikorkeakoulusta
15–30 osp

Kilpaurheilupolku

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Hämeenlinnan lyseon lukion koordinoimaan kilpaurheiluvalmennukseen. Valmennukseen pyrkivien tulee olla urheilullisesti hyvää kansallista tasoa. Ennen päätöstä opiskelijan valmentajalta kysytään, ovatko aamuharjoitukset urheilijan kehityksen kannalta tarpeelliset. Valmennusajat ovat pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–9.15. Kilpaurheiluvalmennuksesta voit saada osaamispisteitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja
 • Veli-Pekka Körkkö, opinto-ohjaaja, puh. 050 4086 573, veli-pekka.korkko@kktavastia.fi

Joustava polku

Lisätietoa tulossa!

Kestävän kehityksen polku

Lisätietoa tulossa!

Sivua päivitetty 24.3.2021 kello 11.03