Ammattiopisto Tavastialla on asuntolapaikkoja Kauratiellä ja Punaportilla aivan kampusalueen kupeessa. Kauratiellä on kahden ja neljän hengen soluasuntoja ja Punaportilla kahden hengen huoneita. Huoneet ovat kalustettuja. Asuminen Ammattiopiston asuntoloissa on opiskelijalle maksutonta.

Asuntolaan valitaan ensisijaisesti oppivelvollisia, alaikäisiä opiskelijoita, joiden päivittäinen kulkeminen kotoa oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikka myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kaikkia asukkaita (myös täysi-ikäisiä opiskelijoita) koskevat Ammattiopisto Tavastian opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt.

Täysi-ikäisille opiskelijoille voimme harvoin tarjota asuntolapaikkoja, joten ensisijaisesti kannattaa hakea esimerkiksi Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiön asuntoja.

Asuntolaan valinnan kriteerit

Ammatillisen koulutuksen lain mukaan koulutuksen järjestäjä päättää asuntolapaikan myöntämisen perusteista. Asuminen koulutuksen järjestäjän asuntolassa on opiskelijoille maksutonta. Asuntolapaikan myöntämisessä sovelletaan yhdenvertaisia myöntämisperusteita ja otetaan huomioon opiskelijan tarve asuntopaikalle (Laki ammatillisesta koulutuksesta § 104).

Asuntolapaikat on myönnettävä ensisijaisesti oppivelvollisuuslaissa tarkoitetuille oppivelvollisille, toissijaisesti muille mainitun lain 16 §:n nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutetuille opiskelijoille ja näiden jälkeen muille opiskelijoille. Myöntämisperusteet tulee ilmoittaa asuntolapaikkaa hakeville etukäteen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 1218/2020 § 104.)

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoille asuntolapaikka myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolapaikat ovat tarkoitettu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisille opiskelijoille, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa tai tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Asukasvalintoja tehdessä noudatetaan seuraavia perusteita:

 • Asuntolapaikkoja myönnetään ammatillista perustutkintoa tai TUVA-koulutusta suorittaville opiskelijoille.
 • Asuntolapaikka ei voi olla kenenkään asukkaan ainoa asunto Suomessa.
 • Etusija on oppivelvollisilla, alaikäisillä, uusilla opiskelijoilla, jotka täyttävät matkakriteerit.
 • Sen jälkeen valitaan muita maksuttomuuden piiriin kuuluvia uusia opiskelijoita, joilla matkakriteerit täyttyvät tai asuntolapaikan edellisenä lukuvuotena saaneita, maksuttoman koulutuksen piiriin kuuluvia, joilla opiskelu vielä jatkuu (oppivelvollisuuslaki/ maksuton koulutus).

Matkakriteerit

 • Päivittäinen kulkeminen kotoa oppilaitokseen ei ole mahdollista julkisilla kulkuneuvoilla tai koulumatka on kohtuuttoman pitkä ajallisesti tai kulkuyhteydet ovat hankalat.
 • Matkakriteeriä selvitettäessä otetaan huomioon myös jaettavien asuntolapaikkojen määrä.

Asuntolapaikan hakeminen ja myöntäminen

 • Asuntolapaikkaa voi hakea, kun on saanut opiskelupaikan Ammattiopisto Tavastian ammatillisesta perustutkinnosta tai TUVA-koulutuksesta.
 • Haku opiskelija-asuntolaan avautuu yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen. (Asuntolahakemus)
 • Asukasvalinnat tehdään vuosittain yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen heinäkuussa. Asuntolapaikkaa ei luvata tätä aikaisemmin myöskään aikaisemmin asuntolassa asuville opiskelijoille.
 • Asuntolapaikasta tiedotetaan kirjeitse.

Ammattiopisto Tavastian asuntoloiden yhteystiedot

Ammattiopisto Tavastian asuntolan toimiston puhelinnumero on 050 4400 920.

Asuntolaohjaajat

 • Päivi Markoff-Takala, asuntolaohjaaja
 • Julia Jackson, asuntolaohjaaja, iltaohjaaja

Kauratien asumisyksikön käyntiosoite:
Kauratie 2
13100 Hämeenlinna

Opiskelija-asuntola Punaportin käyntiosoite:
Hattelmalantie 25, P-rakennus
13100 Hämeenlinna

Opiskelija-asuntola Punaportin postiosoite:
Opiskelija-asuntola Punaportti
PL 30
13101 Hämeenlinna

Kauratien asumisyksikön postiosoitteet ilmoitetaan asumaan valituille.

Opiskelija-asunnot Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOPS)
Retta Isännöinti Oy
Raatihuoneenkatu 17, 13100 Hämeenlinna (3. kerros)
Puh. 010 2287 010
www.hops.fi

Opiskelija-asuntojen vuokralaisilla on mahdollisuus hakea Kelan yleistä asumistukea.

Itsenäistymässä olevat nuoret voivat kysyä asuntoja mm. NAL Hämeenlinnan seutu ry:ltä.

Sivua päivitetty 2.4.2024 kello 15.25