Jokaisella opiskelijalla on oma yksilöllinen opintopolku ja henkilökohtaiset tavoitteet. Heti opintojen alussa laaditaan HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Ammattiopisto Tavastiassa voit suunnata opiskelupolkusi haluamaasi suuntaan. Täältä löydät valmiiksi suunniteltuja vaihtoehtoja polullesi.

Jatko-opintopolku

Jos suunnittelet jatko-opintoja korkeakoulussa, voit valita opintoihisi Yhteisten tutkinnon osien valinnaisiksi osaamistavoitteiksi jatko-opintoihin suuntaavia opintoja.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa tietyissä tutkinnoissa opintojesi aikana ammattikorkea- kouluopintoja 15 tai 30 osaamispisteen laajuisesti. Suoritus helpottaa pääsyäsi ammattikorkeakouluun.

Opinnot perustutkinnoissa ja osaamispisteet                                                                                     

YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, jatko- opintovalmiudet, 2 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, esseen ja tutkielman kirjoittaminen, 3 osp
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, ruotsia jatko-opintoihin, 2 osp
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englantia jatko-opintoihin, 2 osp
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, matematiikkaa jatko-opintoihin, 2 osp
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, ammattikorkeakoulun matematiikkaa, 4 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet                        5, 10 tai 15 osp
Tutkinnon osa ammattikorkeakoulusta                                     15–30 osp

Lue lisää.

Joustava polku

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijalle, jolla on erityisen tuen tarve ja joka hyötyy yksilöllisistä ratkaisuista opintojensa etenemiseksi, voidaan suunnitella joustava polku. Joustavassa polussa voit suorittaa joustavammin YTO-aineita ammatillisten opintojen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä erityisopettajan ohjauksessa. Lisäksi voit opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja sekä valinnaisia YTO-opintoja sekä suorittaa valinnaisen, ammatillisen, paikallisen tutkinnon osan, jossa on tarkoitus tukea omaa työelämäosaamista.

Järjestämme myös ryhmätoimintoja, joiden tavoitteena on opintojen edistymisen tukeminen, itsetunnon kohottaminen ja osallisuuden lisääminen.

Opinnot perustutkinnoissa                                                                                                                                                                 
YTO-osa-alueen valinnaiset osaamistavoitteet
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, avaintaidot, 6 osp
Kulttuurit tutuksi
Taide tutuksi
Ympäristö tutuksi
Hyvinvointitaidot

Valinnainen ammatillinen, paikallinen tutkinnon osa
OTE-opinnot – Oman työelämäosaamisen edistäminen, 15 osp
Itseohjautuvuustaidot
Yhteistyötaidot  
Kohti työelämää

Kahden tutkinnon polku

Ammattiopisto Tavastiassa opiskelijalla on mahdollisuus tietyissä tutkinnoissa suorittaa am matillisen perustutkinnon ohella kolmessa vuodessa ylioppilastutkinto. Kahden tutkinnon opiskelijat suorittavat ylioppilastutkinnon viidessä aineessa. Mahdollisuudesta kahden tutkinnon suorittamiseen tiedotetaan opintojen alettua.

Kahden tutkinnon opinnot opiskellaan läpi vuoden työjärjestyksen mukaan iltapäivätunteina klo 13.15–16.00 sekä kohdennettuina kuuden viikon lukiojaksoina.

Sinulla on mahdollisuus HOKSin mukaan suorittaa myös yksittäisiä lukiokursseja Hämeenlinnan lyseon lukiossa joko yhdessä päivälukiolaisten kanssa tai aikuislinjalla.

Opinnot perustutkinnoissa YTO, 35 osp

Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, 15 osp

Lukiotavoitteiset opinnot
Äidinkieli 7 kurssia
Matematiikka 3–7 kurssia
Englanti 7 kurssia
Ruotsi 1–7 kurssia
Terveystieto 1–4 kurssia
Fysiikka 1 kurssi

Opinnot ammatillisin tavoittein ja osaamispisteet
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 sop
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, kemia 1 osp
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, liikunta 1 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Kestävän kehityksen ylläpitäminen 1 osp

Lue lisää.

Kansainvälisyyspolku

Kansainvälisyyspolku on hieno mahdollisuus päästä maailmalle! Keskustele hyvissä ajoin eli heti opintojesi alussa vastuuopettajasi kanssa toiveestasi päästä kansainväliselle jaksolle. Vastuuopettaja selvittää valmiutesi lähteä kv-jaksolle. Kriteerinä on, että opintosi ovat edenneet HOKSin mukaisesti ja ulkomaanjakso soveltuu jäljellä oleviin opintoihisi.

Kansainvälisyyspolkuun voi tutustua tarkemmin tästä.

Kestävän kehityksen polku

Tulevaisuuden osaamiseen liittyy ammattitaidon lisäksi aina vaan vahvemmin vastuullisuus ja kestävä toiminta kaikessa tekemisessä. Kestävällä polulla kohtaat kestävän kehityksen eri ulottuvuudet, sisäistät kestävän elämäntavan merkityksen ja perehdyt mm. oman alasi ympäristövaikutuksiin sekä kierrätyksen ja kiertotalouden merkitykseen luonnonvarojen ja materiaalien kestävässä käytössä.

Ammattiopisto Tavastialla on OKKA-säätiön myöntämä Kestävän kehityksen sertifikaatti.

Opinnot perustutkinnoissa                                                     

Yhteiset tutkinnon osat, pakollinen osaamistavoite
Kestävän kehityksen edistäminen, YTOPK, 1 osp

Yhteiset tutkinnon osat, valinnaiset osaamistavoitteet
Kestävän kehityksen edistäminen, Ammatillinen osasto, 3 osp
Kestävä kehitys liiketoimintamallina, YTOPK, 2 osp
Kestävä kehitys – käsitteistä käytäntöön, YTOPK, 2 osp
Vastuullisesti vaatehankinnoista, YTOPK, 2 osp

Valinnainen ammatillinen, paikallinen tutkinnon osa                                               
Kestävän elämäntavan ja työelämän edistäminen, Ammatillinen osasto, 5, 10 tai 15 osp
Kestävän tulevaisuuden tutkintokohtaiset ammatilliset tutkinnon osat, (riippuvat tutkinnoista)

Kestävän tulevaisuuden ryhmän puheenjohtajana toimii koulutuspäällikkö Merja Kytöaho, puh. 050 5504 014.

Kilpaurheilupolku

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua Urheiluakatemia Tavastian koordinoimaan kilpaurheiluvalmennukseen. Valmennukseen pyrkivien tulee olla urheilullisesti hyvää kansallista tasoa. Ennen päätöstä opiskelijan valmentajalta kysytään, ovatko aamuharjoitukset urheilijan kehityksen kannalta tarpeelliset. Valmennusajat ovat pääsääntöisesti tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.00–9.15. Kilpaurheiluvalmennuksesta voit saada osaamispisteitä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja Veli-Pekka Körkkö, opinto-ohjaaja, puh. 050 4086 573

Lisätietoja Urheiluakatemia Tavastiasta.

Taitaja-polku

Haluatko saada uusia kokemuksia ja kehittää omaa osaamistasi? Tahdotko oppia uusia asioita ja verkostoitua muiden opiskelijoiden ja työelämän kanssa? Taitaja-kilpailu on ammattitaidon suomenmestaruuskilpailu. Mikäli valitset Taitaja-polun, ovat kilpailu sekä siihen valmentautuminen osa ammatillisen perustutkinnon opintojasi. Kilpailuun on yläikäraja, voit kilpailuvuonna olla korkeintaan 21-vuotias.

Opinnot perustutkinnoissa                                                                                                           
Ammatillisen valinnainen tutkinnon osa
Huippuosaajana toimiminen, 15 osp                                                                                                       

Ammattitaitosi lisäksi kilpailussa kehität muun muassa rohkeuttasi, paineensietokykyäsi, pitkäjänteisyyttäsi sekä sosiaalisia taitojasi. Lisäksi tulevat työnantajasi arvostavat myös kisakokemusta – Taitaja näyttää hyvältä CV:ssäsi!

Tutustu Taitaja-tapahtumaan!
Kuka, miksi ja miten? Katso Taitajan Q&A.
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä omaan opettajaasi.

Yrittäjyyspolku

Yrittäjyysosaamisen merkitys yhteiskunnassa on kasvava. Yrittäjyysopinnoista on hyötyä, vaikket perustaisi omaa yritystä. Ammattiopisto Tavastiassa on perustutkinto-opiskelijoille tarjolla seuraavat yrittäjyysopinnot.

Opinnot perustutkinnoissa ja osaamispisteet                                                   

YTO-osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta,1 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa
Yrityksessä toimiminen, 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu, 15 ops

Yrityksessä toimimisessa opinnot suoritetaan NY-vuosi yrittäjänä ohjelman mukaisesti. Kaveriporukassa on hyvä opetella ryhmätyötaitoja, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Yritystoiminnan suunnittelussa tehdään liiketoimintasuunnitelma ja yritykseen liittyvät laskelmat toteuttamiskelpoiselle liikeidealle.

Lisätietoja ammatillisista tutkinnon osista Jarkko Savijoki, lehtori, puh. 050 4083 387.

Lue lisää.

Osuuskunta TaiTava Häme

Opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä Osuuskunta TaiTava Hämeeseen. Työskentely osuustoimintayrittäjänä voi HOKSin mukaisesti olla osa opintoja.

Lisätietoja opintopäällikkö Kirsi Siirilä, puh. 050 5535 208

Sivua päivitetty 13.10.2021 kello 10.29