Opintojen aikana on mahdollista saada taloudellista tukea. Tutustu vaihtoehtoihin!

Opintotuki ja yleinen asumistuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintorahaa voi saada aikaisintaan 17 vuotta täytettyään. Alle 17 -vuotias voi kuitenkin saada tietyin edellytyksin opintorahan oppimateriaalilisää.

Opintotuen hakemuslomakkeita saat opiskelijapalvelusta, opintotoimistosta tai netistä Kelan sivuilta. Hakemuksen voi täyttää verkossa Kelan sivuilla, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Jos teet paperihakemuksen, voit palauttaa sen opintotoimistoon. Kun opintotukihakemus toimitetaan Kelaan oppilaitoksen kautta, hakemukseen tulee varmennus, että olet tämän oppilaitoksen opiskelija. Opiskelijat kuuluvat  yleisen asumistuen piiriin.

Tuen saantiin ja määrään vaikuttavat mm. samaan ruokakuntaan kuuluvien bruttotulot ja asumismenot. Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat mm. ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta.

Kesäkuukausien aikana voit saada opintotukea vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja jos sinulla on oikeus kesäopintotukeen. Opintotuki on tarkoitettu päätoimista opiskelua varten. Jos opiskelusi ei ole säännöllistä, oppilaitos ilmoittaa tästä Kelaan, jolloin Kela pyytää sinulta selvitystä.  Opintotukilain mukaan opiskelijan opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Jos opintojesi etenemisessä on ongelmia, käy ajoissa keskustelemassa tilanteesta esimerkiksi kuraattorin kanssa.

Koulumatkatuki perustutkintoa opiskelevalle

Opiskelijat, joiden päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka kotoa koululle on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset ylittävät 54,00 €/kk (halvimman taksan mukainen lipputuote), voivat hakea Kelan koulumatkatukea. Matkakustannuksia koskeva ehto ei koske Waltti-seutuliikennettä. Lisäksi edellytetään, että opiskelija tekee vähintään seitsemän yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Opiskelija maksaa matkalipustaan enintään 43,00 € kuukaudessa. Koulumatkatukiasioita hoidetaan opintotoimistossa. Muista, että myös työssäoppimisajan matkoihin voi saada tukea samoilla ehdoilla.

Lue lisää Kelan sivuilta.

Aikuiskoulutustuki

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024. Hallituksen esitys aikuiskoulutusetuuksien lakkauttamisesta on annettu eduskunnalle. Laki hyväksyttäneen toukokuussa. Lain voimaan tultua opiskelija ei voi saada aikuiskoulutustukea, jos hänen opintonsa alkavat 31.7.2024 jälkeen.

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • olet ollut nykyisen työntantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • sinulle on myönnetty palkaton opintovapaa
 • palkansaaja voi hakea aikuiskoulutustukea joko täysimääräisenä tai soviteltuna

Aikuiskoulutustukea saava voi saada lisäksi Kelasta opintolainan valtiontakausta. Lue lisää Työllisyysrahaston ja Kelan sivuilta.

Opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua TE-toimiston harkinnan mukaan. Päätoimisena pidetään opintoja, joiden laajuus on keskimäärin 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Lisäksi

 • Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen.
 • Opinnot voivat olla myös lisä- ja täydennyskoulutusta, jos opinnot ovat säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.
 • Koulutusta, josta on säädetty perusopetus- tai lukiolaissa, voidaan tukea, jos koulutuksen puuttuminen on ammatillisen kehittymisen este.
 • Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai kansaneläkelaitoksesta.

Työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun saavalla on opiskeluun liittyviä edistymis-, tiedonanto ja muita velvollisuuksia, joiden laiminlyönti saattaa johtaa työttömyysetuuden päättymiseen ja perusteettomasti maksetun etuuden takaisin perintään.

Lisätietoja TE-toimiston sivuilta.

Sivua päivitetty 25.4.2024 kello 11.35