Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi tukea ja ohjausta opintoihisi. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tekemisen yhteydessä vastuuopettaja suunnittelee tarvitsemiasi tukitoimia. Ole itse aktiivinen ja kerro tuen tarpeestasi. Lisäksi tuen tarvetta selvitetään monin eri tavoin, mm. opintojen alussa lähtötasotesteillä. 

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, OPVA 

Jos tarvitset perustaitoihisi lisää harjoitusta tai taitosi eivät vielä riitä opinnoissa selviämiseen tai tutkinnon suorittamiseen, sinut voidaan ohjata opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA). 

OPVA-opintoja voit opiskella YTO-jaksojen yhteydessä tai useimmissa tutkinnoissa myös ammatillisissa opinnoissa. OPVA-opintojen avulla voit vahvistaa esimerkiksi ammatillisia valmiuksiasi, suomen kielen, matematiikan ja tietotekniikan taitoja.  Lisäksi voit saada tukea opiskeluarkeesi (ks. Joustava polku). 

OTE-paja 

Jos tarvitset joustavan opiskelusuunnitelman, uusia ratkaisuja opinnoissa jatkamiseen ja tukea opiskeluarkeesi, niin tukenasi on OTE-paja. OTE-pajassa erityisopettajat pohtivat kanssasi, millaisesta tuesta hyödyt. Jos hyödyt Joustavasta polusta, niin silloin sinulle suunnitellaan Joustavan polun opinnot, joita opiskellaan OTE-pajassa. 

OTE-pajaan voit lisäksi tulla, jos tarvitset apua esimerkiksi digitaidoissa tai sinulla on haasteita itsenäisesti suoritettavissa oppimistehtävissä. 

Erityinen tuki 

Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen tukea.  Syynä voi olla oppimisvaikeus, vamma tai sairaus. Joskus tuen tarve voi tulla yllättävän elämäntilanteen vuoksi. Erityisen tuen tarve voi nousta esiin opintojen aikana. 

Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös ja sinulle suunnitellaan yksilöllinen tuki, jolla turvataan tarvitsemasi tukitoimet ja ohjaus. Tukitoimia voivat olla esimerkiksi lisäajan antaminen, työjärjestyksen keventäminen, erilaiset oppimisympäristöt, yksilö- ja pienryhmäopetus, apuvälineiden käyttö ja yksilölliset materiaalit. Opiskelet pääsääntöisesti samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. 

Jos tarvitset erityistä tukea, ota yhteys oman osastosi erityisopettajaan: 

 • Kruuppi, liiketoiminta, matkailu ja puhtauspalvelut Marja Peltoniemi, puh. 050 3689 632 
 • Kätevä, taideteollisuus, tekstiili ja muoti, hius ja kauneudenhoito Jenny Saarimaa, puh. 050 4400 458 
 • Telog, kone- ja tuotantotekniikka Marja Tuominen, puh. 050 4641 340 
 • Telog, pintakäsittely ja auto Anna-Maija Talonen, puh. 050 4400 409 
 • Telog, logistiikka Tia Ekholm, puh. 050 3382 128 
 • RaCE, ravintola, catering ja elintarvike Senja Eklöf, puh. 050 4400 891 
 • Elvira, rakennus, maanmittaus, talotekniikka ja kiinteistöpalvelut Reijo Rothsten, puh. 050 5001 374 
 • Elvira, sähkö, tieto- ja viestintätekniikka Veijo Elo, puh. 050 4393 058 
 • THA 1 ja 2, terveys- ja hyvinvointi Auli Tynkkynen, puh. 050 4437 955  
 • YTO, yhteiset tutkinnon osat Marja Tuominen, puh. 050 4641 340 

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen 

Jos erityisistä tukitoimista huolimatta sinun on vaikea saavuttaa joidenkin aineiden tavoitteita, voidaan osaamisen arviointia mukauttaa. Silloin sinulle laaditaan yksilölliset osaamisen arviointikriteerit oppimisedellytyksiesi mukaisesti. Jos et saavuta mukauttamisen vuoksi keskeisiä ammattitaito- tai osaamistavoitteita, silloin et saa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista, vaan todistuksen osaamisesta. Mukauttaminen voidaan tehdä vain erityisen tuen opiskelijoille, jotka opiskelevat perustutkinnossa. 

Poikkeaminen 

Jos jonkin aineen opiskelu on sinulle hyvin hankalaa tai vammaan tai terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi kohtuutonta, voidaan opinnoista poiketa. Poikkeaminen suunnitellaan henkilökohtaisesti. Sinulle voidaan tehdä poikkeamispäätös esimerkiksi siinä tapauksessa, ettet ole aiemmin opiskellut lainkaan ruotsin kieltä. 

 • Kysy lisää: Elina Jalli, oppimisen tuen koordinaattori, puh. 050 4437 978 

Lisätietoja antaa

Elina Jalli

Oppimisen tuen koordinaattori, Ammattiopisto Tavastia
Elina.Jalli@kktavastia.fi
+358504437978

Sivua päivitetty 13.6.2022 kello 13.11