Kaikki ammatilliset tutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Jos sinulla on työpaikka tai tieto sellaisesta ja halu suorittaa tutkinto oppisopimuksella, kannattaa ottaa jo ennen hakuajan päättymistä yhteys Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteeseen. Oppisopimuksen voi solmia myös koulutuksen aikana, ja se sopii kaikenikäisille!

Oppisopimus FAQ

  • Työnantajan ja opiskelijan välinen kirjallinen määräaikainen työsopimus tai työnantajan, opiskelijan ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekryn väliset sopimukset.
  • Työaika vähintään 25 h/viikko
  • Opiskelijalle maksetaan TES:n mukainen palkka
  • Työpaikalla on oltava työpaikkaohjaaja
  • Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan

Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa ja mahdollinen koulutuskorvaus). Sopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimuksen solmiminen opintojen aikana

Jos haluat solmia oppisopimuksen kesken opintojen

  • selvitä ensin vastuuopettajaltasi tai Ohjauspisteestä, onko sinulla mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen
  • hae työpaikka ja varmista työnantajalta ja vastuuopettajaltasi, onko työpaikassa mahdollista suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa
  • suunnittele yhdessä työnantajan ja vastuuopettajan kanssa oppisopimuskoulutuksen ja näyttöjen toteuttaminen (suunnitelma täydennetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi Wilmassa).
  • Oppisopimus voidaan solmia myös niin, että Koulutuskuntayhtymä Tavastian henkilöstövuokrausyritys TaitavaRekry toimii työnantajana, lisätiedot Pekka Linna, puh. 044 750 6706

Kesäksi oppisopimukseen

Oppisopimus on mahdollista solmia kesätyön ajaksi. Kesäajan oppisopimus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja myös muille oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneille. Kesätyöpaikassa suoritetaan useimmiten yksi tutkinnon osa ammatillisesta tutkinnosta.

Tavastian esite oppisopimusopiskelusta

Tutustu oppisopimuskoulutuksen vaihtoehtoihin

Laajennettu oppisopimuskoulutus

Ammattiopisto Tavastiassa voi tehdä oppisopimuksen mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon, myös niihin, joita emme itse järjestä. Silloin puhutaan laajennetusta oppisopimuskoulutuksesta. Tämä tarkoittaa alueen elinkeinoelämälle ja henkilöille parempia kouluttautumismahdollisuuksia. Tarvitset vain työpaikan, jossa koulutuksen suoritat ja jonka kanssa oppisopimus solmitaan.

Ota yhteyttä:

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Sivua päivitetty 5.1.2024 kello 10.42