Ammattiopisto Tavastiassa maahanmuuttaneet opiskelevat omina ryhminään tai yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa. Usein voimme tarjota paremmin tukea, kun maahanmuuttaneet ovat opintojen alkuvaiheessa omina ryhminään. Tavoite on, että opintojen aikana kotoudut, opit suomalaisen opiskelu- ja työelämän käytäntöjä sekä löydät oman urapolkusi sinulle sopivaan koulutukseen tai työhön. Samalla vahvistat suomen kielen taitoasi ja tutustut suomea äidinkielenä puhuviin opiskelukavereihin.

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten perusopetus koostuu lukutaitovaiheesta, alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Opiskelua on kaikkina arkipäivinä. Sinun kanssasi sovitaan opiskelun tavoitteista ja suunnitellaan opinnot. Lue lisää aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta.

TUVA-koulutus

TUVA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Koulutuksen aikana suomen kielen taitosi kehittyy ja löydät sinulle sopivan urapolun. Koulutus kestää yhden lukuvuoden. Opiskelua on kaikkina arkipäivinä. Haet koulutuksiin joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta. Lue lisää TUVA-koulutuksesta.

Ammatillisen perustutkinnon osa ja OPVA-opinnot

Voit aloittaa ammatillisen koulutuksesi yhdellä perustutkinnon osalla ja saada samalla suomen kielen opetusta ja muuta tukea (OPVA), jos kielitaitosi ei vielä riitä koko tutkinnon opiskeluun. Koulutuksen jälkeen voit hakea opiskelemaan seuraavaan tutkinnon osaan tai koko tutkintoon. Haet koulutuksiin joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta.

Ammatilliset tutkinnot

Sinulla on oikeus hakea opiskelemaan kaikkiin perustutkintoihin. Perustutkinto antaa perusvalmiudet tehdä alan työtä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu työssä oleville, joilla on jo paljon osaamista tai alan perustutkinto.

Tavoitteesi voi olla koko tutkinnon tai tarvitsemiesi tutkinnon osien suorittaminen. Koko perustutkinnon suorittaminen kestää useimmiten noin kolme vuotta. Valmistumisaika riippuu aiemmasta osaamisestasi ja siitä, miten nopeasti etenet opiskelussasi. Osoitat osaamisesi työpaikalla käytännön työssä.

Voit hakea ammatilliseen koulutukseen monella tavalla eri aikoina. Haet koulutuksiin joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta.

Ei-tutkintotavoitteiset koulutukset

Voit hakea työvoimakoulutuksena järjestettäviin ei-tutkintotavoitteisiin ammatillisiin koulutuksiin. Koulutukset ovat lyhyitä. Se voivat olla alalle tutustumista, osaamisen kartoittamista tai tiettyyn työtehtävään valmentautumista. Haet näihin koulutuksiin TE-toimiston kautta.

Työpaikkasuomea -koulutus

Voit opiskella suomea myös työelämässä. Työnantajasi sitoutuu maksamaan osan suomen kielen koulutuksen hinnasta, osan maksaa työhallinto. Työpaikkasuomea-koulutuspalvelun tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä suomalaisissa työyhteisöissä. Koulutus on suunnattu yrityksille ja työnantajille yksityisellä ja julkisella sektorilla toimialasta riippumatta. Lue lisää työpaikkasuomea koulutuksesta.

Tutustu myös muuhun maahanmuuttaneille tarjottavaan koulutukseen

Hakeminen

Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteessä saat apua ja neuvoja, jos haluat hakea opiskelemaan. Ohjauspisteessä voit tehdä koulutushakemuksen yhdessä opinto-ohjaajan tai uraohjaajan kanssa.

Ammatillisessa koulutuksessa opetetaan ja opiskellaan suomeksi. Käytännönläheisissä tutkinnoissa riittää matalampi kielitaito kuin niissä tutkinnoissa, joissa suomen kieli on työväline tai opinnoissa on paljon teoriaa. Tutkinnon osia voi tulla opiskelemaan matalammalla kielitaidolla kuin koko tutkintoa. Tarvittava kielitaito osoitetaan todistuksella tai kielikokeessa.

Tukitoimet

Kehittyvä kielitaitosi otetaan opetuksessa huomioon ja saat tarvitsemiasi tukitoimia. Ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikilla opiskelijoilla. Jos opiskelet perustutkintoa, voit opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) enintään kuusi kuukautta. Kieliopinnoissa järjestään suomi toisena kielenä -opetusta. Maahanmuuttaneella on oikeus erityiseen tukeen samoilla perusteilla kuin suomea äidinkielenä puhuvilla.

Oleskeluluvat ja etuudet

Työvoimakoulutuksiin voivat hakeutua työhallinnon asiakkaat. Muihin Ammattiopisto Tavastian koulutuksiin voit hakea myös ilman oleskelulupaa. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikoilla voidaan tarvita veronumero, jonka saat verotoimistosta.

Opiskelun aikana voit saada taloudellista tukea esimerkiksi Kelan opintotukena ja koulumatkatukena tai TE-toimiston kanssa sovitusti työvoimaetuutena. On tärkeää selvittää tukiasiat ennen opintojen aloittamista, voit kysyä niistä kuntakokeilutoimistosta, TE-toimistosta ja Kelasta.

Lisätietoja antaa

Tavastia Ohjauspiste

Opinto-ohjaus, opinto-ohjaaja, opo
ohjauspiste@kktavastia.fi
+35836581500

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 30.4.2024 kello 14.18