Koulutuskokeilu on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset enemmän tukea opiskelualan valintaan.

Sinulla voi olla taustalla esimerkiksi sairaus tai vamma tai muu erityisen tuen tarve. Koulutuskokeilun aikana tutustut koulutuksen sisältöön ja vaatimuksiin. Kokeilu kestää yleensä viikon. Kokeilun aikana arvioidaan soveltuvuuttasi alalle ja kokeilusta tehdään lausunto sinulle ja lähettävälle taholle. Sinulla on myös mahdollisuus keskustella ohjaushenkilöstön kanssa hakemiseen ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Lähettävä taho voi olla esimerkiksi Kela, Työ- ja elinkeinotoimisto tai vakuutusyhtiö. Lähettävä taho vastaa kustannuksista.

Jos haet rahoitusta koulutuskokeiluun Kelasta, sinun tulee tehdä Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakemus (KU 101). Hakemuksen käsittelyaika Kelassa on noin 5 viikkoa. Myönteinen päätös tarvitaan ennen kokeilun alkamista.

Koulutuskokeiluiden käytännön järjestelyistä ja toteuttamisesta vastaa Tavastiassa oppimisen tuen koordinaattori ja opiskelijapalvelupäällikkö yhdessä opetusosastojen kanssa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 12.5.2021 kello 12.45