Harkintaan perustuvaa hakua käytetään yhteishaun rinnalla vain painavista syistä. Katso alempaa mahdollisia syitä hakea harkintaan perustuvassa haussa.

Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi myös harkintaan perustuvassa haussa, hän hakee normaalisti yhteishaussa. Tällöin hakija  klikkaa ”kyllä” hakulomakkeen kysymyksessä ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Tämän jälkeen hakijan on toimitettava tuloste hakemuksesta tai nimi + hakemusnumero ja tarvittavat liitteet siihen oppilaitokseen, mihin hakee.

Voit käyttää myös liitelomaketta, jonka saat tästä.

 • Ammattiopisto Tavastiaan riittävät yhdet paperit/hakija, vaikka hakisit useampaan koulutusvaihtoehtoon.
 • Tuloste tai nimi + hakemusnumero + perustelut tai liitelomake on toimitettava oppilaitokseen hakuaikana postitse osoitteella: Ammattiopisto Tavastia, Harkintaan perustuva haku, PL 30, 13101 Hämeenlinna.
 • Harkintaan perustuvan valinnan työryhmä käsittelee hakemukset oppilaitoksessa.
 • Hakijoille ei erikseen ilmoiteta valinnasta harkintaan perustuvassa haussa, vaan hakija saa tiedon opiskelupaikasta tai muun kirjeen samaan aikaan kuin muutkin hakijat (16.6.2022).

Syitä, joihin voi vedota harkintaan perustuvassa haussa opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti

 • Oppimisvaikeudet
  Kun hakija hakee alalle, jossa nämä oppimisvaikeudet voidaan ottaa huomioon.
 • Koulutodistuksen vertailuvaikeudet
  Esim. maahanmuuttaja, jolla ei ole suomalaista peruskoulutodistusta.
 • Koulutodistuksen puuttuminen
  Esim. jos peruskoulu on jäänyt kesken, mutta oppivelvollisuusikä on jo täyttynyt tai maahanmuuttajataustainen hakija, jolla ei ole lainkaan koulutodistuksia.
 • Sosiaaliset syyt
  Jos hakijan peruskoulutodistus ei vastaa kykyjen mukaista suoriutumista johtuen esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta, lastensuojelun toimenpiteistä tai muista sellaisista merkittävistä nuoreen tai perheeseen kohdistuneista asioista, joiden vuoksi suoriutuminen peruskoulussa ei ole ollut sitä tasoa, jota se olisi ollut ilman näitä tekijöitä.
 • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
  Jos tutkinnon suorittamiseen on asetettu suomen kielen taidon vaatimuksia, hakija haluaa siitä huolimatta hakea koulutukseen ja vetoaa esim. muihin asioihin, miksi juuri hänen kohdallaan on tärkeää päästä opiskelemaan tutkintoa.

Jos sinulla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, valitset yhteishaun hakulomakkeella koulutustausta-kohdassa ”ulkomailla suoritettu koulutus”. Tämän jälkeen hakusi muuttuu automaattisesti harkintaan perustuvaksi hauksi.

Kaikilta harkintaan perustuvassa haussa hakevilta edellytetään myös tietoa siitä, onko hänellä riittävät edellytykset suoriutua koulutuksesta, johon hän harkintaan perustuvassa haussa hakee. Pyydämme liittämään oman, huoltajan, opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai muun tahon arvion siitä, katsotaanko hakijalla olevan mahdollisuudet suoriutua ko. koulutuksesta. Lisäksi peruskoulusta suoraan (9. luokalta) tulevien hakijoiden tulee liittää kopio viimeisimmästä jaksotodistuksesta harkintaan perustuvan haun liitteeksi.

Koulutuksen järjestäjä päättää, puoltaako se hakijaa harkintaan perustuvassa haussa. Harkintaan perustuvassa haussa voidaan puoltaa enintään 30 % hakukohteesta. Koulutuksen järjestäjällä ei ole velvoitetta puoltaa hakijoita harkintaan perustuvassa haussa. Päätökset perustuvat koulutuksen järjestäjän harkintaan. Hakija on aina mukana normaalissa hakuprosessissa, minkä kautta hän voi päästä koulutukseen ilman harkintaan perustuvaa hakuakin.

Vuoden 2022 yhteishaussa uutta on se, että jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkielessä, hakijan hakemus muuttuu automaattisesti harkintaan perustuvaksi hakemukseksi. Tällöin hakija ei voi tulla valituksi muuten kuin oppilaitoksen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Pyydämme tällöin perusopetuksen erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai opettajan lausuntoa hakijan oppimisvalmiuksista ja edellytyksistä suoriutua hakemistaan koulutuksista. Tähän voi käyttää yllämainittua liitelomaketta.

Lisätiedot

Sivua päivitetty 23.2.2022 kello 09.14