Turvallinen ja mielekäs oppimisympäristö on meidän kaikkien vastuulla. Tutustu pelastussuunnitelmiin ja ilmoita vaaratilanteista selaimen etusivulta.

Ammattiopisto Tavastian järjestyssäännöt

Toimenpiteet poissaolotilanteissa

Noudatamme Ammattiopisto Tavastiassa työelämässä yleisesti käytössä olevia poissaolosääntöjä, joiden mukaan sinun tulee aina ilmoittaa poissaolostasi vastuuopettajallesi.

 1. Jos sairastut tai joudut äkillisen syyn vuoksi olemaan pois HOKSin mukaisesta opetuksesta, ilmoita siitä vastuuopettajallesi puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai muulla vastuuopettajan kanssa sopimallanne tavalla.
 2. Jos sairaus kestää yli 5 päivää, sinun tulee hankkia todistus terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.
 3. Jos sinulla on välttämättömiä menoja, joita et voi hoitaa opetusajan ulkopuolella, sinun tulee anoa poissaolollesi lupa etukäteen
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneista lupa opettajilta, joiden opetuksesta joudut olemaan poissa
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneistasi työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä lupa työpaikkaohjaajaltasi
  – jos poissaolo kestää kokonaisen päivän tai useampia päiviä, ano kirjallisesti lupa etukäteen vastuuopettajaltasi, poissaololomake löytyy Wilmasta
 4. Selvitä kaikki poissaolosi Wilmaan. Jos olet alaikäinen, poissaolosi kuittaa huoltajasi.

Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua HOKSinsa mukaisesti opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jollei hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen, eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Mikäli et selvitä poissaolojasi, asia siirretään rehtorin käsiteltäväksi.

Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Yleinen nopeusrajoitus oppilaitoksen alueella on 20 km/h. Autot ja muut moottoriajoneuvot jätetään opiskelijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Tarpeetonta ajelua oppilaitoksen alueella on vältettävä. Osa pysäköintipaikoista on varattu henkilöstölle ja asiakaskäyttöön. Ovien eteen ja merkitsemättömille alueille ei saa pysäköidä. Myös oppilaitokseen sinua kuljettaville henkilöille on syytä kertoa, että oikea paikka jättää tai hakea on opiskelijoiden pysäköintipaikka.  Ajoneuvoliikennettä ja pysäköintiä koulun alueella valvotaan normaalin tieliikennelain mukaan ja aika ajoin tehostetusti.

Tupakointi

Kuten muuallakin yhteiskunnassa myös Tavastiassa pyrimme kohti savuttomampaa yhteisöä. Mieti, voitko omalta osaltasi ottaa haasteen vastaan ja päättää, että et tupakoi ainakaa kouluaikana. Tarvittaessa saat apua tupakoinnin lopettamiseen. Tupakkalaki edellyttää tupakoinnin täyskieltoa oppilaitoksen alueella. Kaikkialla Tavastian sisä- ja ulkotiloissa tupakkatuotteiden (sisältää myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on ehdottomasti kielletty.

Jos tupakoit, olet vastuussa siitä, että tupakoit aina oppilaitosalueen ulkopuolella. Muista, että vastuusi on jättää myös katualueet siistiksi ja jalkakäytävät esteettömiksi. Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa järjestyssääntöjä tupakoinnin osalta rikotaan.

Opiskelijoiden vakuutusturva

Ammattiopisto Tavastia on vakuuttanut kaikki opiskelijansa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa opetuksen aikaisessa työtoiminnassa sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Lisäksi on muita erillisvakuutuksia koskien mm. koulumatkoja, liikuntatunteja ja teoriaopiskelua. Vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiössä. Lisätietoja saat opintotoimistosta.

Oppisopimusopiskelijat ovat oman työnantajansa vakuuttamia. Silloin kun oppisopimusopiskelija opiskelee oppilaitoksessa tai muualla kuin omassa työpaikassa, opiskelijan vakuuttamisesta vastaa oppilaitos.

Tapaturman sattuessa ensiavun jälkeen ota yhteyttä vastuuopettajaasi.

Kestävä kehitys

Ammattiopisto Tavastiassa tuetaan opiskelijan kasvua ympäristöstä ja muista ihmisistä vastuuta kantavaksi ammattilaiseksi. Kestävä kehitys kattaa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Ekologisesti kestävään kehitykseen voimme kaikki vaikuttaa valinnoillamme ja toiminnallamme. On tärkeää, että jokainen oppii
toimimaan omassa ammatissaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden haasteitamme ovat muun muassa ilmastonmuutos, luonnonvarojen kasvava kulutus ja jätteiden määrän lisääntyminen.

Jokainen voi tehdä kestäviä tekoja, joilla on vaikutusta muun muassa viihtyvyyteen, energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja talouteen:

 • laittamalla roskat/jätteet niille kuuluviin astioihin
 • pitämällä oman työpisteensä/työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä
 • käyttämällä koneita ja laitteita ohjeiden mukaisesti
 • käyttämällä raaka-aineita harkiten, myös vettä
 • sammuttamalla turhat valot
 • kierrättämällä
 • kyseenalaistamalla ja osallistumalla
 • jakamalla positiivista ympäristöasennetta.

Tavastian nettisivuilta pääsee lukemaan ympäristöryhmän puheenjohtajan pitämää Ympäristöblogia tästä linkistä.

Ympäristöasioihin liittyviä kysymyksiä, ehdotuksia tai ideoita voi lähettää sähköpostiosoitteeseen keke@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 21.6.2021 kello 12.17