Turvallinen ja mielekäs oppimisympäristö on meidän kaikkien vastuulla. Tutustu pelastussuunnitelmiin ja ilmoita vaaratilanteista selaimen etusivulta.

Ammattiopisto Tavastian järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tutustu järjestyssääntöihin.

Toimenpiteet poissaolotilanteissa

Noudatamme Ammattiopisto Tavastiassa työelämässä yleisesti käytössä olevia poissaolosääntöjä, joiden mukaan sinun tulee aina ilmoittaa poissaolostasi vastuuopettajallesi.

 1. Jos sairastut tai joudut äkillisen syyn vuoksi olemaan pois HOKSin mukaisesta opetuksesta, ilmoita siitä vastuuopettajallesi puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai muulla vastuuopettajan kanssa sopimallanne tavalla.
 2. Jos sairaus kestää yli 5 päivää, sinun tulee hankkia todistus terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Näytä todistus vastuuopettajallesi.
 3. Jos sinulla on välttämättömiä menoja, joita et voi hoitaa opetusajan ulkopuolella, sinun tulee anoa poissaolollesi lupa etukäteen
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneista lupa opettajilta, joiden opetuksesta joudut olemaan poissa
  – pyydä yksittäisistä poissaolotunneistasi työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä lupa työpaikkaohjaajaltasi
  – jos poissaolo kestää kokonaisen päivän tai useampia päiviä, ano kirjallisesti lupa etukäteen vastuuopettajaltasi, poissaololomakkeen voit ladata Wilmasta.
 4. Selvitä kaikki poissaolosi Wilmaan. Jos olet alaikäinen, poissaolosi kuittaa huoltajasi.
 5. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua HOKSinsa mukaisesti opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen, eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Ennen eronneeksi katsomista opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan asiassa.

Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Yleinen nopeusrajoitus oppilaitoksen alueella on 20 km/h. Autot ja muut moottoriajoneuvot jätetään opiskelijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Tarpeetonta ajelua oppilaitoksen alueella on vältettävä. Osa pysäköintipaikoista on varattu henkilöstölle ja asiakaskäyttöön. Ovien eteen ja merkitsemättömille alueille ei saa pysäköidä. Myös oppilaitokseen sinua kuljettaville henkilöille on syytä kertoa, että oikea paikka jättää tai hakea on opiskelijoiden pysäköintipaikka. Ajoneuvoliikennettä ja pysäköintiä koulun alueella valvotaan normaalin tieliikennelain mukaan ja aika ajoin tehostetusti.

Tupakointi

Kuten muuallakin yhteiskunnassa myös Tavastiassa pyrimme kohti savuttomampaa yhteisöä. Mieti, voitko omalta osaltasi ottaa haasteen vastaan ja päättää, että et tupakoi ainakaan kouluaikana. Tarvittaessa saat apua tupakoinnin lopettamiseen. Tupakkalaki edellyttää tupakoinnin täyskieltoa oppilaitoksen alueella. Kaikkialla Tavastian sisä- ja ulkotiloissa tupakkatuotteiden (sisältää myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on ehdottomasti kielletty.

Jos tupakoit, olet vastuussa siitä, että tupakoit aina oppilaitosalueen ulkopuolella. Muista, että vastuusi on jättää myös katualueet siistiksi ja jalkakäytävät esteettömiksi. Henkilökunnalla on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa järjestyssääntöjä tupakoinnin osalta rikotaan.

Opiskelijoiden vakuutusturva

Ammattiopisto Tavastia on vakuuttanut kaikki opiskelijansa lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisessa työtoiminnassa työsalissa, koulutussopimuspaikassa tai -matkoilla. Matkoihin liittyvät vakuutukset ovat voimassa vain välittömissä siirtymissä. Poikkeamiset matkalla eivät ole sallittuja. Lisäksi oppilaitoksella on muita erillisvakuutuksia koskien mm. päivittäisiä koulumatkoja, liikunta- ja välitunteja sekä teoriaopiskelua. Koulun järjestämät tutustumiskäynnit, messumatkat, erilaiset urheilutapahtumat ym. kuuluvat tämän erillisvakuutuksen piiriin.

Vakuutukset ovat If-Vahinkovakuutusyhtiössä. Lisätietoja saat opintotoimistosta.

Oppisopimusopiskelijat ovat oman työnantajansa vakuuttamia. Silloin, kun oppisopimusopiskelija opiskelee oppilaitoksessa tai muualla kuin omassa työpaikassa, opiskelijan vakuuttamisesta vastaa oppilaitos.

Oppilaitoksen vakuutusturvan piiriin kuuluvat KELAn palveluihin oikeutetut sekä oleskeluluvan saaneet, jotka odottavat KELA-korttia.

Tapaturman sattuessa ensiavun jälkeen ota yhteyttä vastuuopettajaasi.

Kestävä tulevaisuus

Ammattiopisto Tavastiassa tuetaan opiskelijan kasvua ympäristöstä ja muista ihmisistä vastuuta kantavaksi ammattilaiseksi. Kestävä kehitys kattaa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Ekologisesti kestävään kehitykseen voimme kaikki vaikuttaa valinnoillamme ja toiminnallamme. On tärkeää, että jokainen oppii
toimimaan omassa ammatissaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden haasteitamme ovat muun muassa ilmastonmuutos, luonnonvarojen kasvava kulutus ja jätteiden määrän lisääntyminen.

Ammattiopisto Tavastialla on OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti.

Jokainen voi tehdä kestäviä tekoja, joilla on vaikutusta muun muassa viihtyvyyteen, energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja talouteen:

 • kohtelemalla muita ihmisiä arvostavasti
 • laittamalla roskat/jätteet niille kuuluviin astioihin
 • pitämällä oman työpisteensä/työympäristönsä järjestyksessä ja siistinä
 • käyttämällä koneita ja laitteita ohjeiden mukaisesti
 • käyttämällä raaka-aineita harkiten, myös vettä
 • sammuttamalla turhat valot
 • kierrättämällä
 • harkitsemalla tarkasti mitä ostaa ja mistä
 • kyseenalaistamalla ja osallistumalla
 • jakamalla positiivista ympäristöasennetta.

Tavastian nettisivuilta pääsee lukemaan Kestävä tulevaisuus -ryhmän puheenjohtajan pitämää blogia tästä linkistä.

Ympäristöasioihin liittyviä kysymyksiä, ehdotuksia tai ideoita voi lähettää Teamsiin Ihan tavastialainen -tiimin Kestävän tulevaisuuden tekijät -kanavalle.

Sivua päivitetty 22.1.2024 kello 11.14