Ammattiopisto Tavastiassa tutkintotavoitteinen koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin. Niissä määritellään muun muassa kussakin tutkinnossa opiskeltavat tutkinnon osat ja niiden arviointikriteerit. Voit tutustua tutkintojen perusteisiin ePerusteissa.

Osaamispisteet

Osaamispiste, eli osp, on ammatillisten tutkintojen mitoitusperuste, joka määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon ennen 1.1.2018 aloittaneet suorittavat tutkinnon loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, jolla ovat tutkinnon aloittaneet. Ne, jotka ovat aloittaneet tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, suorittavat yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Näyttötutkintona opintonsa aloittaneet suorittavat vain ammatilliset tutkinnon osat. Tutkinto pitää suorittaa näiden perusteiden mukaan loppuun 31.12.2021 mennessä.

Jos eroat tai olet eronnut oppilaitoksesta ja haet uudelleen suorittamaan tutkinnon loppuun, sinut katsotaan uudeksi opiskelijaksi. Et voi opiskella tutkintoa loppuun “vanhana” opiskelijana,  vaan jatkat opintojasi 1.8.2018 voimaan astuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatillinen perustutkintoEnnen 1.1.2018
aloittaneet
1.1.2018 jälkeen
aloittaneet
Perustutkinto180 osp180 osp
Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat
(osaamisaloittain eiriytyvät tutkinnon osat)
Valinnaiset tutkinnon osat
135 osp145 osp
Yhteiset tutkinnon osat (YTO)
Pakolliset osaamistavoitteet
Valinnaiset osaamistavoitteet
35 osp
19 osp
16 osp
35 osp
26 osp
9 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat10 osp
Perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon 1.1.2018 jälkeen aloittavilla ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp. Ammatillisissa tutkinnon osissa on paljon valinnaisuutta. Osassa on valittavana useampi osaamisala. Joihinkin osaamisaloihin hakeudutaan suoraan yhteisvalinnassa, osaan taas ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus. Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien valinta-ajankohdista tiedotetaan erikseen. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Opiskelija voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta. Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa voi olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, yrittäjyysopintoja tai vapaasti valittava tutkinnon osa. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 9 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat uudistuneet. Tutkintoja on muun muassa yhdistetty ja nimetty uudelleen. Uudistuneissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa laajuus on määritelty perustutkintojen tavoin osaamispisteinä.

Voit suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon loppuun niiden perusteiden mukaan, joilla olet tutkinnon suorittamisen aloittanut. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.12.2021 mennessä. Jos eroat oppilaitoksesta ja palaat myöhemmin suorittamaan tutkintoa, sinun on jatkettava tutkinnon suorittamista uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutusmaksun. Sen suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen.

Koulutusmaksun maksaminen

Perustutkinnot ovat maksuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat maksavat koulutusmaksun, joka laskutetaan.

Voit maksaa koulutusmaksun erissä seuraavasti

  • alle 200 € 1 erä
  • 200–350 € 2 erää
  • 351–500 € 3 erää
  • yli 500 € 4 erää

Joudut maksamaan koulutusmaksun, vaikka keskeyttäisit koulutuksen. Koulutusmaksulasku lähetetään ilmoittamaasi kotiosoitteeseen. Mikäli laskutusosoite on jokin muu kuin oma osoitteesi, ilmoita maksajan/yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, laskutusosoite ja viite sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@kktavastia.fi

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella (TJK) tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Sopimuksessa sinulle määritellään työpaikalla järjestettävää koulutusta ohjaava työpaikkaohjaaja ja opettaja.

Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa ja antaa palautetta osaamisesi kehittymisestä. Opettaja ohjaa sinua sovitulla tavalla (esim. sähköposti, puhelin, blogit, Whatsapp) ja käy tapaamassa sinua ja työpaikkaohjaajaasi. Opettajaan kannattaa olla yhteydessä aina, kun työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ilmenee jotakin kysyttävää.

Osaamisen arviointi (näytöt) toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Ennen näyttöä opettaja varmistaa, että sinulla on riittävät valmiudet osaamisen osoittamiseen. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen pääsy voidaan evätä, mikäli sinulla on suorittamattomia opintoja, joiden katsotaan estävän työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen tai näytön suorittaminen.

Sivua päivitetty 21.6.2021 kello 12.17