Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavan itsenäisesti (LA 4 §). Tällainen tilanne tulee eteen esimerkiksi silloin, kun opiskelija on ollut poissa, opettaja on poissa eikä sijaista ole palkattu tai kurssin lähiopetustuntien määrä jää jostakin syystä vähäiseksi.

Opiskelu opetukseen osallistumatta

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta (LA 4 §).

Etäopiskelu

Etäopiskelu on omatoimista opiskelua jonkin etäopetusta antavan oppilaitoksen opettajan ohjauksessa. Opiskelijoiden on tarkistettava kurssin/ opintojakson sisältö ennen ilmoittautumista ja haettava hyväksyntä sisällön vastaavuudesta aineen opettajalta.

Kirjallisuuskuulustelu

Kurssi/ opintojakso opiskellaan opetukseen osallistumatta ja ilman ohjausta. Kurssi/opintojakso suoritetaan tenttimällä aineenopettajan määräämä materiaali.

Muualla suoritetut opinnot

Opiskelija voi lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla hyväksytysti suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisilta sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Kursseille/ opintojaksoille, jotka opiskelija haluaa suorittaa jossakin muussa oppilaitoksessa, etäopiskeluna tai kirjallisuuskuulusteluna, on haettava rehtorin hyväksyntä ennen opintojen suorittamista (LL 23 §).

Muita kuin lukion opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja/ opintojaksoja opiskelija voi sisällyttää lukion 75 kurssin oppimäärään enintään viisi ja 150 opintopisteeseen enintään kymmenen opintopistettä. Nämä opinnot voivat olla

  • yhteisökursseja, kuten kerhonohjaajana toimiminen, isoskoulutus ja henkilöajokortin suorittaminen,
  • urheilu- tai liikuntavalmennuskursseja, jos opiskelijalla on valtakunnan tason suorituksia tai tavoitteita,
  • Sibelius-opiston, Aimo-koulun ja Vanajaveden Opiston opintoja, jos ne on suoritettu lukioaikana,
  • vaihto-opiskelijavuoden lukiotason opintoja.

Vaihto-opiskelijavuoden opinnoista voidaan sisällyttää lukion oppimäärään enintään kahdeksan kurssia tai 16 opintopistettä. Rehtori hyväksyy muualla suoritetut kurssit todistusten tai dokumenttien perusteella.

Sivua päivitetty 15.6.2021 kello 10:51