Syksyllä 2021 lukiossa opintonsa aloittaville oppivelvollisille lukio-opinnot ovat maksuttomia.  Opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, kun hän aloittaa ensimmäisen tutkinnon suorittaminen ennen 18-vuoden ikää. Maksuttomuus päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 20-vuotta. Opiskelija voi hakea tarvittaessa maksuttoman koulutuksen pidentämistä.

Koulumatkatuki
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa ja teet vähintään seitsemän yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Tukikuukaudet määräytyvät täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Tuen myöntää ja maksaa Kela.

Koulumatkatukihakemuksen ja asiaa koskevia esitteitä saat koulusihteeriltä tai Kelan verkkosivuilta. Lomakkeen täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjausta, jotta se hyväksytään Kelassa. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lomakkeen täyttämiseen saat neuvontaa koulusihteeriltä ja opinto-ohjaajalta. Palauta koulumatkatukihakemus koulusihteerille. Koulusihteeri täyttää hakemukseen oppilaitoksen osuuden, lähettää koulumatkatukihakemuksen Kelaan ja antaa sinulle ostotodistuksen lipun ostamista varten.

Toisen vuoden opiskelijat saavat lukiosta ostotodistuksen yhdeksää ostokertaa/lukuvuosi varten ja kolmannen vuoden opiskelijat kuutta ostokertaa varten. Viimeinen ostokerta on 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Koulumatkatuki myönnetään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan, joten sitä pitää anoa joka syksy uudestaan.

Kolmannen vuoden opiskelijat voivat saada matkatukea neljänneltä ja viidenneltä jaksolta vain, mikäli he opiskelevat läsnäolevina opiskelijoina vähintään neljänä päivänä viikossa.

Opintotuki
toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtion takaus. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saat Kelan sivuilta. Jätä hakemukset koulusihteerille. Koulusihteeri lisää hakemuksiin opiskelutodistuksen ja lähettää hakemukset Kelaan.

Sivua päivitetty 8.6.2021 kello 19:06