Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan, koulumatkakustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa ja teet vähintään seitsemän yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. Tukikuukaudet määräytyvät täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Tuen myöntää ja maksaa Kela.

Koulumatkatukihakemuksen ja asiaa koskevia esitteitä saat opinto-ohjaajalta, koulusihteeriltä tai Kelan verkkosivuilta. Lomakkeen täyttäminen vaatii erityistä huolellisuutta ja ohjausta, jotta se hyväksytään Kelassa. Täytä lomake kuulakärkikynällä tai muulla pysyvällä tavalla. Lomakkeen täyttämiseen saat neuvontaa koulusihteeriltä ja opinto-ohjaajalta. Palauta koulumatkatukihakemus koulusihteerille. Koulusihteeri täyttää hakemukseen oppilaitoksen osuuden, lähettää koulumatkatukihakemuksen Kelaan ja antaa sinulle ostotodistuksen lipun ostamista varten.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat saavat lukiosta ostotodistuksen yhdeksää ostokertaa/lukuvuosi varten ja kolmannen vuoden opiskelijat kuutta ostokertaa varten. Viimeinen ostokerta on 14 päivää ennen lukuvuoden päättymistä. Koulumatkatuki myönnetään vain yhdelle lukuvuodelle kerrallaan, joten sitä pitää anoa joka syksy uudestaan.

Kolmannen vuoden opiskelijat voivat saada matkatukea neljänneltä ja viidenneltä jaksolta vain, mikäli he opiskelevat läsnäolevina opiskelijoina vähintään neljänä päivänä viikossa.

Opintotuki

Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtion takaus. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saat Kelan sivuilta ja opinto-ohjaajalta. Jätä hakemukset koulusihteerille. Koulusihteeri lisää hakemuksiin opiskelutodistuksen ja lähettää hakemukset Kelaan.

Sivua päivitetty 21.1.2021 kello 11:59