Opinto-ohjelman tarkistaminen

Opiskelija voi milloin tahansa opintojen aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa, mutta muutoksista tulee aina keskustella ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Opiskelija saa matematiikan päättöarvosanan joko lyhyestä tai pitkästä oppimäärästä. Jos opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, hänen on käytävä keskustelemassa opinto-ohjaajan kanssa. Pakollisia matematiikan opintoja on suoritettava vähintään kuusi kurssia / 12 opintopistettä, joista vähintään kolmen kurssin/ kuuden opintopisteen tulee olla lyhyen matematiikan opintoja.

Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

MAA2 > MAB2
MAA3 > MAB3
MAA6 > MAB8
MAA8 > MAB5
MAA9 > MAB7

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä
moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla
lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai temaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla.

Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tulee opiskelijalle hänen niin
halutessa järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Kun opiskelija siirtyy lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, häneltä voidaan edellyttää
täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Vaihdon
yhteydessä moduuleista puuttumaan jäävät opintopisteet tulee suorittaa paikallisessa
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin
kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi
tai temaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Sivua päivitetty 22.8.2023 kello 10:51