Opinto-ohjelman tarkistaminen

Opiskelija voi milloin tahansa opintojen aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa, mutta muutoksista tulee aina keskustella ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Opiskelija saa matematiikan päättöarvosanan joko lyhyestä tai pitkästä oppimäärästä. Jos opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, hänen on käytävä keskustelemassa opinto-ohjaajan kanssa. Pakollisia matematiikan opintoja on suoritettava vähintään kuusi kurssia/ 12 opintopistettä, joista vähintään kolmen kurssin/ kuuden opintopisteen tulee olla lyhyen matematiikan opintoja.

Vaihdettaessa matematiikan oppimäärää pitkästä lyhyeen suositellaan seuraavia kurssivastaavuuksia hyväksilukemisessa:

MAA1 > MAB1
MAA3 > MAB2
MAA8 > MAB3
MAA7 > MAB4
MAA6 > MAB5

Edellä lueteltujen pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan vastaavien lyhyen matematiikan kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän matematiikan hyväksytysti suoritetut kurssit merkitään lyhyen oppimäärän soveltaviksi kursseiksi suoritusmerkinnällä.

Sivua päivitetty 15.6.2021 kello 10:55