Lukiolain mukaan lukiossa on opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki lukion opiskelijat.
Opiskelijakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa opiskelijakunnan hallitus, johon kuuluvat kaikkien ohjausryhmien valitsemat ryhmänvastaavat.

Opiskelijakunnan hallitus

 • hoitaa opiskelijoiden yhteisiä asioita ja valvoo opiskelijoiden etuja
 • osallistuu aktiivisesti kouluyhteisön kehittämiseen ja tekee ehdotuksen koulun järjestyssäännöistä
 • voi tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja opetussuunnitelmasta, oppikirjoista sekä opetusväline- ja kirjastohankinnoista
 • järjestää koulussa opiskelijoiden virkistys- ja harrastustoimintaa ja erilaisia tapahtumia, kuten juhlia ja teemapäiviä myönteisen ilmapiirin luomiseksi kouluyhteisöön (Untulan eliittikisat, ruusukonva, penkkarit, Helmirieha, taksvärkkipäivä jne.)
 • organisoi erilaisia vaaleja (esim. nuorisovaalit) ja osallistuu Hämeenlinnan kaupungin järjestämään V-päivään
 • osallistuu kummilapsitoimintaan
 • toimii yhteistyössä muiden lukioiden opiskelijakuntien ja lukiolaisten liiton sekä Hakkalan koulun oppilaskunnan kanssa.

Opettajat nimittävät opiskelijakunnan hallitukseen oman edustajansa, joka osallistuu kokouksiin ja tuo tarvittaessa opettajakunnan näkemyksen käsiteltäviin asioihin. Opettajien edustajana hallituksessa toimii lehtori Janne Taanila.

Opiskelijakunnan hallitus 2023–2024

 • Puheenjohtaja: Eeva Äijälä
 • Varapj: Kosti Mäkelä
 • Sihteerit: Eelis Kärkkäinen, Henni Hoppania
 • Yhteiskuntasuhdevastaava: Simo Jussila
 • Kansainvälisten asioiden hoitaja: Maija Eerola

Opiskelijakunnan eettiset ohjeet

Terveys ja turvallisuus

 • Kaikilla on oikeus sekä henkiseen että fyysiseen loukkaamattomuuteen.
 • Myös toisten omaisuutta pitää kunnioittaa; toiselta ei saa varastaa eikä lainata luvatta mitään, ei takkia, polkupyörää eikä edes huomiokynää.

Tasa-arvo

 • Ketään ei saa syrjiä, vaan kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti esim. sukupuoleen, ulkonäköön, aatteisiin tai syntyperään katsomatta. Jokaisella on yhtä suuri oikeus olla olemassa.
 • Jokaisella on oikeus hakea ja saada apua. Jokainen voi myös itse auttaa toisia parhaansa mukaan.
 • Jokaisella on oikeus tehdä aloitteita kouluympäristön kehittämiseksi, ja esittää mielipiteensä.

Toisten huomioonottaminen

 • Ketään ei saa syrjiä, tehdä naurunalaiseksi, pilkata eikä muutenkaan halventaa. Jos et osaa olla ystävällinen toiselle, jätä hänet rauhaan.
 • Hyväksy erilaisuus ja näe monipuolisuus rikkautena. Ole suvaitsevainen ja ymmärtäväinen. Älä ymmärrä toisia tahallasi väärin, äläkä haasta riitaa.
 • Toisia ei tule painostaa eikä usuttaa mihinkään. Jokaisella on vapaus omiin päätöksiinsä. Erityisesti päihteiden käyttöön, varsinkaan koulun alueella, ei tule kannustaa ketään.

Vastuullisuus ja kunnioitus

 • Kaikilla on oikeus työrauhaan, niin opiskelijoilla kuin opettajillakin. Älä häiritse kenenkään opiskelua äläkä opetustyötä.
 • Arvosta itseäsi ja muita, älä väheksy. Kunnioita toisten oikeuksia, ja kannusta heitä tavoitteissaan.
 • Älä aloita kiusaamista. Älä mene mukaan kiusaamiseen. Älä hyväksy kiusaamista. Tiedosta tekojesi seuraukset! Olet itse vastuussa omasta käytöksestäsi.
 • Sopeudu ja jousta. Aina ei voi tehdä niin kuin itse haluaa. Yhteisillä päätöksillä ei haluta syrjiä yksilöitä, ei siis myöskään sinua. Säännöillä on tarkoituksensa.

Sivua päivitetty 12.4.2024 kello 10:08