Lukion opinnoilla tähdätään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilaskirjoituksissa on neljä pakollista ainetta. Kirjoituksia järjestetään keväällä ja syksyllä.

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen

Lammin lukiossa kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat kevään 2021 ylioppilastutkintoon Wilmassa 11.–20.11.2020.

Jos olet Lammin lukion entinen opiskelija, ota yhteys koulusihteeriin (puh. 050 5091 046). Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 20.11.2020.

Ylioppilastutkinto ja tutkinnon rakenne

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

  • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

  • matematiikka
  • reaaliaine/reaaliaineet
  • vieras kieli/kielet
  • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Reaaliaineiden koepäivät

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

  • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajalta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta. Yo-tutkintoon valmistautuessa kannattaa tutustua Abitreeneihin.

Ylioppilastutkinnon hajauttamissuositus Lammin lukiossa

Jos aloitat ylioppilastutkinnon suorittamisen abivuoden syksyn tutkinnosta, sinun on huolehdittava, että olet suorittanut tutkintoaineista riittävän määrä kursseja (oppiaineen pakolliset ja ylimääräisessä vieraassa kielessä vähintään kolme syventävää kurssia) viimeistään syyskuun uusintakuulustelussa.

Yo-tutkintoon ilmoittautuessa on tärkeää muistaa, että kunkin oppiaineen tutkintokysymykset perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöön. Muista myös, että tutkinto on saatava valmiiksi kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Lammin lukion kurssitarjonta on laadittu, niin että abivuoden

Syksyn tutkintoon mennessä on mahdollista suorittaa riittävästi kursseja:
– lyhyessä matematiikassa
– terveystiedossa
– maantiedossa
– filosofiassa
– ranskassa
– kemiassa


Näissä aineissa on tarjolla ensimmäisessä jaksossa myös kertauskurssit.

 

Kevään tutkintoon mennessä on mahdollista suorittaa riittävästi kursseja kaikista muista tutkintoaineista:
– äidinkielessä
– englannissa
– ruotsissa
– pitkässä matematiikassa
– psykologiassa
– historiassa
– fysiikassa
– biologiassa
– uskonnossa
– elämänkatsomustiedossa
– yhteiskuntaopissa
– saksassa

Jos opiskelija poikkeaa tästä koulun ohjelmasta, ei koulu ole velvollinen
järjestämään hänelle puuttuvia kurssisuorituksia.

Sivua päivitetty 23.2.2021 kello 16:11