Lukion opinnoilla tähdätään ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ennen kevättä 2022 tutkintonsa aloittaneilla opiskelijoilla ylioppilaskirjoituksissa on neljä pakollista ainetta. Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittavien tulee suorittaa vähintään viisi koetta. Kirjoituksia järjestetään keväällä ja syksyllä.

Ajankohtaista

YO-info 10.5.2024 Lammin lukio

YO-info 23.1.2024 Lammin lukio

Abien muistilista

Ilmoittautuminen

Lammin lukiossa kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat syksyn 2024 ylioppilastutkintoon Wilmassa 15.–22.5.2024.

Jos olet Lammin lukion entinen opiskelija, ota hyvissä ajoin yhteys koulusihteeriin (puh. 050 5091 046). Sinun tulee toimittaa kirjallinen ilmoittautumislomake kansliaan viimeistään 5.6.2024.

Ylioppilastutkinto ja tutkinnon rakenne

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät). Mikäli kokeisiin ei ole osallistuttu mainitussa ajassa, on kaikki tutkintoon kuuluvat kokeet uusittava.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit/opinnot. Vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja/opintoja, edellytetään kolmen kurssin/ kuuden opintopisteen suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja suorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin/ valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin.

Ennen kevättä 2022 tutkinnon suorittamista aloittaneiden ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista:

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Keväällä 2022  tai sen jälkeen tutkinnon suorittamisen aloittavien opiskelioiden tulee suorittaa vähintään viisi koetta.

 • Kaikki suorittavat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen  / suomi toisena kielenä kokeen

Vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä kolme koetta

 • Matematiikka
 • Reaaliaineet
 • Vieras kieli
 • Toinen kotimainen kieli

Sekä lisäksi vähintään yhden kokeen mistä tahansa edellisistä ryhmistä.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintäänyhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Reaaliaineiden koepäivät

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajalta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta. Yo-tutkintoon valmistautuessa kannattaa tutustua Abitreeneihin.

Ylioppilastutkinnon hajauttamissuositus Lammin lukiossa

Jos aloitat ylioppilastutkinnon suorittamisen abivuoden syksyn tutkinnosta, sinun on huolehdittava, että olet suorittanut tutkintoaineista riittävän määrä kursseja/opintoja (oppiaineen pakolliset/valtakunnalliset pakolliset ja ylimääräisessä vieraassa kielessä vähintään kolme syventävää kurssia/ kuusi opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja) viimeistään syyskuun uusintakuulustelussa.

Yo-tutkintoon ilmoittautuessa on tärkeää muistaa, että kunkin oppiaineen tutkintokysymykset perustuvat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien/valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojen sisältöön. Muista myös, että tutkinto on saatava valmiiksi kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Lammin lukion kurssitarjonta on laadittu, niin että abivuoden

Syksyn tutkintoon mennessä on mahdollista suorittaa riittävästi kursseja:
– terveystiedossa
– maantiedossa
– filosofiassa
– ranskassa
– kemiassa


Näissä aineissa on tarjolla ensimmäisessä jaksossa myös kertauskurssit.

Kevään tutkintoon mennessä on mahdollista suorittaa riittävästi kursseja kaikista muista tutkintoaineista:
– äidinkielessä
– englannissa
– ruotsissa
– lyhyessä matematiikassa
– pitkässä matematiikassa
– psykologiassa
– historiassa
– fysiikassa
– biologiassa
– uskonnossa
– elämänkatsomustiedossa
– yhteiskuntaopissa
– saksassa

Jos opiskelija poikkeaa tästä koulun ohjelmasta, ei koulu ole velvollinen
järjestämään hänelle puuttuvia kurssisuorituksia/ opintoja.

Sivua päivitetty 10.5.2024 kello 12:05