Ammattiopisto Tavastian opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja eli suorittaa kaksoistutkinto.

Kaksoistutkinto on mahdollinen seuraavissa tutkinnoissa:

 • Ajoneuvoalan perustutkinto
 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Liiketoiminnan perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kuka voi hakea kaksoistutkintoon?

Kaksoistutkintoon voi hakea, kun on ensin valittu yhteishaussa johonkin Ammattiopisto Tavastian yllämainittuun perustutkintoon.

Valittaessa opiskelijoita kahden tutkinnon suorittamiseen, hakijan tulisi täyttää myös lukiokoulutuksen valintaperusteet. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa lukiokoulutuksen keskiarvorajaksi on asetettu 7.0. Keskiarvo lasketaan seuraavista peruskoulun päättötodistuksen arvosanoista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto.

Kaksoistutkinnon valintaperusteina käytämme seuraavien aineiden arvosanoja: äidinkieli ja kirjallisuus, vieras kieli englanti, toinen kotimainen kieli ruotsi, matematiikka ja terveystieto. Arvosanojen olisi hyvä olla vähintään 7.0 peruskoulun päättötodistuksessa.

Hakija voi ilmoittaa alustavan kiinnostuksensa kaksoistutkinnon suorittamiseen Opintopolku-hakujärjestelmässä hakiessaan yhteishaussa. Kysymme kuitenkin tätä kiinnostusta uudelleen kesällä valintakirjeen yhteydessä. Lopullinen valinta kahden tutkinnon suorittamiseen tehdään vasta koulun alettua syksyllä.

Kilpaurheilupolun opiskelijat eivät voi valita kaksoistutkinto-opintoja.

Lisätietoja

Video kaksoistutkinto-opiskelijoiden kokemuksista

Sivua päivitetty 11.12.2023 kello 12.53