Ajankohtaista

Urheiluakatemiatoiminta laajenee Hämeenlinnan yläkouluihin

23.2.2023

Urheiluakatemia Tavastia on yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa käynnistämässä yläkoulutoimintaa ensi lukuvuoden alusta kaikissa Hämeenlinnan ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Yläkoulut ovat jatkossa urheiluakatemiaverkostoon kuuluvia ns. liikuntalähikouluja, jotka tukevat urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

Urheiluakatemian aamuvalmennusta järjestetään yläkoululaisille torstaiaamuisin klo 8–9, joka on oppilailla vapaana opetuksesta. Aamuvalmennus toteutetaan joko seurojen/lajien linjaamana lajivalmennuksena tai Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi -linjausten mukaisena yleisvalmennuksena. Samaan aikaan torstaiaamuisin Hämeenlinnan kaupungin Harrastus Ihan Lähellä (HIL) -hanke mahdollistaa oppilaille myös muuta harrastustoimintaa. Tavoitteena onkin aktivoida kaikkia Hämeenlinnan yläkoululaisia erilaisten harrastusten pariin ja edistää näin laajasti oppilaiden hyvinvointia.

Urheiluakatemia Tavastian koordinoimiin aamuvalmennuksiin voivat ilmoittautua yläkoulujen oppilaat, joilla on motivaatio treenata tavoitteellisesti. Urheiluseuraan kuuluminen ei ole välttämätöntä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu oleellisena osana 8.- ja 9.-luokkalaisille tarjottava Kasva Urheilijaksi- valinnaisainekurssi, jonka opetuksesta vastaavat pääasiassa koulujen liikunnanopettajat. Kurssi tukee monipuolisesti urheilijan kokonaisvaltaista kasvua ihmisenä ja kehittää harjoitettavuutta urheilu-uraa ajatellen. Hakeutuminen urheiluakatemiatoimintaan (aamuvalmennus) tapahtuu huhti–toukokuun aikana, kun ensin on kartoitettu mukaan lähtevät urheiluseurat ja lajit. Kasva Urheilijaksi -kurssivalinnat tehdään koulujen muiden valinnaisainevalintojen yhteydessä.

– Yläkouluikäisten urheilijoiden aamuvalmennusta on Hämeenlinnassa toteutettu jo joitain vuosia urheiluseurojen toimesta muutamassa lajissa. On upeaa, että niin kutsuttu urheilijan kaksoisurapolku saadaan nyt myös rakenteellisesti mahdollistettua liikuntalähikoulujen muodossa kaikissa yläkouluissa. Jatkossa aamuharjoittelua sekä Kasva Urheilijaksi -oppisisältöjä voidaan tarjota tasapuolisesti kaikille urheiluharrastustaan tavoitteellisesti edistäville nuorille. Iso kiitos tästä Hämeenlinnan kaupungin opetus- ja liikuntapalveluille, sanoo Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori Olli-Pekka Hakala.

Yläkoulutoiminnan tavoitteena on tukea urheilevan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoimintaan osallistuminen helpottaa myös siirtymää toisen asteen urheiluoppilaitokseen sekä tarjoaa oppilaille itseluottamusta ja motivaatiota vahvistavan ilmapiirin ja vertaisryhmän.

Lue lisää Urheiluakatemia Tavastiasta.

Sivua päivitetty 23.2.2023 kello 11.39

Uusimmat uutiset

Onnittelut syksyn 2023 ylioppilaille!

Syksyn 2023 uusien ylioppilaiden nimet ja yo-kirjoitusten tulokset on julkaistu. Tavastian lukioiden ylioppilaiden nimet on julkaistu lukiokohtaisesti lukioiden verkkosivuilla. Hämeenlinnan […]

Lue lisää

9.11.2023

Kirjailijapaneelissa entiset lyseolaiset avasivat omia urapolkujaan

Tiistaina 7.11. Hämeenlinnan lyseon lukiossa järjestettiin kirjailijapaneeli, jonka osallistujat olivat entisiä lyseolaisia. Paneelissa kuultiin muistoja lukioajoilta sekä ajatuksia kirjoittamisesta ja […]

Lue lisää

8.11.2023

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria yhteistyöhön tukemaan urheilijoiden kaksoisuria

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria ovat solmineet puitesopimuksen, joka tukee urheilijoiden kaksoisurien mahdollistamista ja kehittämistä. Kaksoisuralla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa urheilijat tasapainottavat […]

Lue lisää

27.10.2023