Ajankohtaista

Kannanotto OmaHämeelle psykologipalveluiden järjestämisestä

6.6.2024

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on laatinut kannanoton OmaHämeelle opiskeluhuollon psykologipalveluiden järjestämisestä etäpalveluna. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Tavastian yhtymähallituksen ohella kaikki Kanta-Hämeen alueen toisen asteen oppilaitosten rehtorit.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitoksille on annettu OmaHämeestä tieto, jonka mukaan toisen asteen psykologipalvelut siirtyvät pääosin etäpalveluiksi elokuusta 2024 alkaen. Kaurialan lukiossa toimiva psykologi siirtyy tekemään etätyötä jo keväällä 2024.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia osoittaa vakavan huolensa toisen asteen oppilaitosten psykologipalveluiden tilasta, palveluiden saavutettavuudesta sekä tasavertaisuudesta muutoksen jälkeen.

Kannanotossa vaaditaan, että Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa ja kaikissa maakunnan toisen asteen oppilaitoksissa on psykologipalvelua riittävästi saatavilla paikan päällä oppilaitoksissa ja etäpsykologien palvelu tulisi olemaan täydentävää palvelua. Asiassa vedotaan voimassa olevaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin 1287/2013.

Kannanotto

KANNANOTTO OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ ETÄPALVELUNA

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toisen asteen oppilaitoksia ovat Hämeenlinnan lyseon, Kaurialan, Lammin ja Parolan lukiot sekä Ammattiopisto Tavastia. Ammattiopistossa opiskellaan ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta. Kuntayhtymän toisen asteen oppilaitoksissa on kaikkiaan noin 4000 opiskelijaa, jotka kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuoltolain piiriin.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitoksille on annettu Oma Hämeestä tieto, jonka mukaan toisen asteen psykologipalvelut siirtyvät pääosin etäpalveluiksi elokuusta 2024 alkaen. Kaurialan lukiossa toimiva psykologi siirtyy tekemään etätyötä jo keväällä 2024.

Osoitamme vakavan huolemme Koulutuskuntayhtymä Tavastian toisen asteen oppilaitosten psykologipalveluiden tilasta, palveluiden saavutettavuudesta sekä tasavertaisuudesta muutoksen jälkeen. Lisäksi tämän kannanoton ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallituksen ohella allekirjoittaneet kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitosten johtajat.

Vetoamme asiassa voimassa olevaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 tarkoituksena on

  • edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä
  • edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
  • turvata varhainen tuki sitä tarvitseville
  • turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu sekä
  • vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Mainitun lain mukaisesti opiskelijoille on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivän.

Lain mukaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen on oltava opiskelijoiden helposti saavutettavissa. Hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjän on tarjottava hyvinvointialueen käyttöön tarkoitukseen soveltuvat tilat palvelujen järjestämiseksi. Jos koulutuksen järjestäjän ei ole mahdollista tarjota tarkoitukseen soveltuvia tiloja oppilaitoksesta, hyvinvointialueen on järjestettävä palvelut koulutuksen järjestäjän tarjoamissa oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa.

Etäpalvelu täydentävänä palveluna on hyvä lisä, mutta jos koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskeluhuollon psykologipalvelut on tarkoitus hoitaa pääosin etäpalveluna, katsomme, että palvelut eivät vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain henkeä.

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja koulun arkeen osallistuminen on tärkeää myös psykologeille. Toivomme edelleen, että psykologit voivat olla mukana oppilaitoksissa yhteisöllisessä työssä kuten erilaisissa ryhmätoiminnoissa.

Etenkin ammattiopistossa opiskelee paljon maahanmuuttajia ja opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarvetta. Heille etävastaanotto on todennäköisesti liian haastavaa ja he tulevat tarvitsemaan apua oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvilta etäyhteyden järjestelyissä. Tietosuojasyistä etäyhteys vaatinee vahvan tunnistautumisen, jota kaikki opiskelijat eivät omista.

Oppilaitoksen tai opiskelijoiden kohdatessa kriisejä, opiskeluhuollon psykologit ovat olleet keskeisessä roolissa kriisiavun järjestämisessä yhdessä kuraattoreiden, terveydenhoitajien ja oppilaitosten henkilöstön kanssa. Katsomme, että etäpsykologien osalta saavutettavuus oikea-aikaisesti kriisitilanteissa on haaste.

Hyvinvointialueella tulee olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma pohjautuu alueella toimivien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää mm. opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet, suunnitelman hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä ja suunnitelman opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta. Voimassa olevissa suunnitelmissa ei ole lainkaan huomioitu kyseistä toimintamallia ja mikäli muutoksia suunnitelmiin halutaan tehdä, pitää se tehdä yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tämän päätöksen osalta maakunnan toisen asteen koulutuksenjärjestäjiä ei ole lainkaan kuultu.

Vaadimme, että Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa ja kaikissa maakunnan toisen asteen oppilaitoksissa on psykologipalvelua riittävästi saatavilla paikan päällä oppilaitoksissa ja etäpsykologien palvelu tulisi olemaan täydentävää palvelua.

Hämeenlinnassa 16.5.2024

allekirjoitukset

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus

Hyria Koulutus Oy
Toimitusjohtaja Pekka Vaittinen

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän johtaja Maaria Silvius

Hämeen ammatti-instituutti Oy
Rehtori Pia-Maria Haltia

Kiipulasäätiö
Toiminnanjohtaja Jukka Kujala

Ypäjän Hevosopisto
Rehtori Päivi Niska

Eerikkilän Urheiluopisto
Rehtori Antti Jokinen

Riihimäen lukio
Rehtori Kari Jukarainen

Janakkalan lukio
Rehtori Timo Hillman

Forssan yhteislyseo
Rehtori Simo Veistola

Hausjärven lukio
Rehtori vs. Jukka Virtanen

Lopen lukio
Rehtori Erika Kauppi-Nykänen

Sivua päivitetty 6.6.2024 kello 14.37

Uusimmat uutiset

Kannanotto OmaHämeelle psykologipalveluiden järjestämisestä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on laatinut kannanoton OmaHämeelle opiskeluhuollon psykologipalveluiden järjestämisestä etäpalveluna. Kannanoton ovat allekirjoittaneet Tavastian yhtymähallituksen ohella kaikki Kanta-Hämeen alueen toisen […]

Lue lisää

6.6.2024

Täydet pisteet äidinkielestä on harvinainen saavutus

Kaurialan lukion kevään 2024 ylioppilas Helvi Mikkonen kirjoitti äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeesta täydet 120 pistettä – se on saavutus, jollaista […]

Lue lisää

29.5.2024

Urheilu opettaa tavoitteellisuutta ja kurinalaisuutta

Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjan kasvatit Niko ja Jimi Mantere ovat kilpailleet tällä kaudella aktiivisesti karatessa. Lajissa menestyminen on vaatinut kovaa […]

Lue lisää

17.5.2024