Ajankohtaista

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukiokoulutukselle valtionavustusta

11.11.2022

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioille myönnettiin noin 258 000 euroa Opetushallituksen valtionavustusta, jolla tuetaan lukiokoulutuksen järjestäjiä pitkittyneen koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioita ovat Hämeenlinnan lyseon lukio sekä Kaurialan, Lammin ja Parolan lukiot.

Valtionavustus on tarkoitettu opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä. Avustusta voi käyttää oppimisen tukemiseen ja osaamisvajeen paikkaamiseen sekä hyvinvoinnin tukeen.

– Tavastian lukioissa valtionavustus kohdistetaan opiskelijoiden tukitoimenpiteisiin, kuten tukiopetus, suurten opetusryhmien jakaminen ja tukiopintojaksot. Laadimme Tavastian lukioiden yhteisen tukiopetustarjottimen, jossa kokeilemme etäyhteydellä tarjottavaa tukiopetusta yli oppilaitosrajojen. Hankerahalla palkataan myös opiskeluneuvoja kuraattorin ja opiskeluhuollon tueksi. Opiskeluneuvoja tukee opiskelijoita kesken jääneiden opintojen kanssa. Lisäksi järjestämme opiskelijoiden toimintakykyä vahvistavia toimia esimerkiksi jännittäjä- ja stressihallintaryhmiä, kertoo Kaurialan lukion rehtori Tuomo Iltanen.

Avustusta myönnettiin 152 hankkeelle, yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Lue lisää.

Sivua päivitetty 14.11.2022 kello 08.40

Uusimmat uutiset

Onnittelut syksyn 2023 ylioppilaille!

Syksyn 2023 uusien ylioppilaiden nimet ja yo-kirjoitusten tulokset on julkaistu. Tavastian lukioiden ylioppilaiden nimet on julkaistu lukiokohtaisesti lukioiden verkkosivuilla. Hämeenlinnan […]

Lue lisää

9.11.2023

Kirjailijapaneelissa entiset lyseolaiset avasivat omia urapolkujaan

Tiistaina 7.11. Hämeenlinnan lyseon lukiossa järjestettiin kirjailijapaneeli, jonka osallistujat olivat entisiä lyseolaisia. Paneelissa kuultiin muistoja lukioajoilta sekä ajatuksia kirjoittamisesta ja […]

Lue lisää

8.11.2023

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria yhteistyöhön tukemaan urheilijoiden kaksoisuria

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria ovat solmineet puitesopimuksen, joka tukee urheilijoiden kaksoisurien mahdollistamista ja kehittämistä. Kaksoisuralla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa urheilijat tasapainottavat […]

Lue lisää

27.10.2023