Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Tyytyväisiä ja elintavoiltaan kunnollisia tulevaisuuden tekijöitä Tavastiassa

6.4.2020 Heini Kujala

Kouluterveyskysely vuodelta 2019 jäi mediassa melko vähälle huomiolle. Lieneekö syy se, että opiskelijat voivat kyselyn perusteella monen osa-alueen suhteen paremmin kuin aiemmin.

Kouluterveyskysely on THL:n joka toinen vuosi toteuttama laaja kysely, johon ammatillisessa oppilaitoksessa vastaavat 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat.  Kyselyn aihealueet ovat

  • Hyvinvointi, osallisuus ja vapaa-aika
  • Terveys
  • Elintavat
  • Koulunkäynti ja opiskelu
  • Perhe ja elinolot
  • Kasvuympäristön turvallisuus
  • Palvelut ja avunsaanti

Käsittelen tässä kirjoituksessa kouluterveyskyselyä Ammattiopisto Tavastian osalta. Vertailu on tehty aiempaan, vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn. Vuoden 2019 kysely toteutettiin keväällä.

Koulussa on pääosin mukavaa ja vanhempien kanssa synkkaa

Ammattiopisto Tavastian opiskelijoista 81 prosenttia pitää koulunkäynnistä. Silti työrauhan puuttumiseen ollaan tyytymättömiä ja koulu-uupumista esiintyy aiempaa enemmän. Myös välit kotiväkeen ovat hyvät. Vain 6 prosentilla on keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa. Kiusaamista esiintyy jonkin verran. Lähes 4 prosenttia kokee olevansa kiusattu vähintään kerran viikossa.

Kyselyn tuloksena tieto, että neljä viidestä pitää koulunkäynnistä, on ilahduttavaa. Rehtorin puheille päätyy useimmiten opiskelijat, jotka kuuluvat siihen yhteen viidennekseen. Kiusaamisen kokemus on erityisen huolestuttavaa. Uutena ilmiönä on noussut somekiusaaminen, johon puuttuminen on haasteellista. Nyt koronaviruksen aiheuttamassa verkko-opetustilanteessa somekiusaamisen puuttuminen on erityisen vaikeaa, ellei opiskelija siitä suoraan kerro esimerkiksi opettajalle. Voi vain toivoa, että jokaisella kiusatulla on Tavastiassa henkilö, johon on luontevaa ottaa yhteyttä kiusaamisasiassa.

Elintavoissa selkeä muutos parempaan

Opiskelijat tupakoivat ja käyttävät alkoholia vähemmän kuin aiemmin. Päivittäin tupakoi 11 prosenttia opiskelijoista, nykyään tytöt selvästi poikia enemmän. Viikoittain alkoholia käyttää alle 10 prosenttia opiskelijoista. Tupakoinnin vähentyminen voi valitettavasti näkyä nuuskan käytön lisääntymisenä. Kannabiksen käyttö sen sijaan on vähentynyt. Vähintään kerran elämässään kannabista kokeilleita oli 14 prosenttia. Myös rahapelien pelaaminen on vähäisempää kuin ennen. Opiskelijoista 10 prosenttia pelaa viikoittain, pojat selvästi tyttöjä enemmän.

Yksinäisyys lisääntyy ja osallisuus on hyvällä tolalla

Lähes 9 prosenttia vastanneista sanoo, ettei hänellä ole yhtään ystävää. Pojat ovat selvästi tyttöjä yksinäisempiä. Elämäänsä erittäin tyytyväisiä on kolmannes vastanneista. Lähes kaksi kolmannesta opiskelijoista kokee olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä. Myönteistä palautetta opiskelussaan kokee saavansa kolme neljästä.

Nuorten yksinäisyys on huolestuttavaa. Siihen on myös oppilaitoksen vastattava järjestämällä nykyistä enemmän tilaisuuksia solmia ystävyyssuhteita koulupäivän aikana. Toisaalta ilahduttavaa on, että opetuksen muututtua reformin myötä yhä yksilöllisemmäksi opiskelijat tuntevat yhä olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä.

Terveydellisiä ongelmia erityisesti mielenterveyden osalta

Terveydentilaansa keskinkertaisena tai huonona pitää neljännes vastanneista. Kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kokee 12 prosenttia opiskelijoista, tytöt selvästi poikia enemmän. Yli kahden viikon ajan masennusoireita kokeneiden osuus oli 18 prosenttia.

On huolestuttavaa, että nuorista henkilöistä neljännes kokee terveydentilansa heikoksi. Erityisen huolestuttavaa on ahdistuneisuusoireiden ja masennuksen lisääntyminen. Jo käytössä olevien ryhmätoimintojen lisäksi on suunnitteilla uusia ryhmiä esim. jännittäjille ja lisäksi erityisesti tytöille suunnattuja ryhmiä.

Opiskelijoiden mielestä palvelut pelaavat

Opiskelijat vastaavat saavansa tukea ja apua hyvinvointinsa tueksi kouluterveydenhoitajalta, koululääkäriltä, koulupsykologilta, koulukuraattorilta ja opettajilta. Palvelu olivat parantuneet kahden vuoden takaisesta, ja tukitoimet ovat Ammattiopisto Tavastiassa paremmat kuin valtakunnallisesti. Erityisesti kouluterveydenhoitajilta ja opettajilta saatu tuki ja apu olivat korkealla tasolla. Yli 90 prosenttia opiskelijoista kokee saaneensa tukea heiltä.

Mihin kouluterveyskyselyn tulokset vaikuttavat?

Toimenpiteitä kouluterveyskyselyn pohjalta mietittiin helmikuussa oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Painopisteiksi valittiin mm. ryhmätoimintaan panostaminen erityisesti opiskelijoiden ahdistuneisuuteen liittyvissä asioissa. Samoin sovittiin toimenpiteistä työrauhan lisäämiseen ja koulu-uupumuksen estämiseen panostamisessa ja yhteistyön lisäämisessä eri tahojen kanssa opiskelijoiden tukemiseksi. Koronakevät valitettavasti siirtää osaa näistä toimenpiteistä.
Yksi iso, keskeinen tulos kouluterveyskyselystä on ansaittujen kiitosten antaminen asianosaisille. Hienoa, että Ammattiopisto Tavastian kouluyhteisö eri toimijoineen toimii toisiaan kannattaen. Hienoa, että opiskelijat huolehtivat vastuullisesti omista elintavoistaan.  Nuorissa on tulevaisuus.

Kouluterveyskyselystä voi lukea lisää osoitteessa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely.

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 2.2.2021 kello 12.55

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Elina Jalli 3.2.2022

Onpa kiva, kun olet täällä!

Ammatillisessa oppilaitoksessa odotamme, että nuori valitsee itse oman polkunsa, oman tulevaisuutensa, ohjautuu kursseille, tulee paikalle, itsearvioi ja osallistuu opetukseen. Korostamme […]

Lue kirjoitus

Leena Niemi-Ruuskanen 20.4.2022

Työikäisten opiskelijoiden tuentarpeet

Työikäisillä opiskelijoilla voi olla tarvetta tuelle niin ammatillisissa kuin yhteisten tutkinnon osien opinnoissakin. Joukossa on myös erityisen tuen opiskelijoita, mutta […]

Lue kirjoitus