Ammattiopisto Tavastia kehittyy

Miten nuori valitsee ammattinsa tänään?

20.5.2020 Heini Kujala

Yhteishaun tulokset tulevat kesäkuun 11. päivä. Yhteishaku onnistui Tavastian kannalta hyvin. Ensisijaisia hakijoita oli aloituspaikkoihin nähden 1,02. Suhdeluku on ollut useamman vuoden suunnilleen samansuuruinen. Lupaamme jälleen, että kaikki alueen peruskoulun päättäneet saavat opiskelupaikan joko tutkintokoulutuksessa tai Valma-koulutuksessa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hakija saa opiskelupaikan siltä alalta, johon ensisijaisesti haluaa.

Ihminen kiinnostuu asiasta, johon tutustuu

Ammatillinen tutkinto on yhä enemmän soveltuva tutkinto erittäin monelle alalle. Tutkinnoissa on myös paljon valinnaisuutta. Tutkinnon suorittaminen on sinänsä tärkeää, eikä ilman tutkinnon suorittamista tilastojen mukaan tämän päivän työelämässä työllisty. Usein kiinnostuksemme herää siihen asiaan, jota opiskelemme. Siksi onneksi käy niin, että opiskelijan aloitettua tutkintokoulutuksen alemmalta hakutoiveelta, vaihtoa ei haluta tehdä, vaikka paikka ylemmältä hakutoiveelta vapautuisikin. Yhteishaussa hakutoiveita voi valita viisi.

Miten tutkinto valitaan? Tai ainakin, miten sitä ei valita

Tuohon otsikossa olevaan kysymykseen minulla ei ole vastausta. Ammatin valinta ei taatusti tänään ole helppoa. On lähes mahdotonta tietää, mitä ammatit tulevaisuudessa ovat. Ne tulevat muuttumaan erittäin paljon eri seikkojen vuoksi, kuten teknologian kehitys, robotiikka, kestävän kehityksen vaatimukset, ilmastonmuutos, globalisaatio… Ennakoinnin vaikeuskerrointa riittää.

Mielikuvat ammateista voivat perustua moniin eri asioihin. Jos vaikuttajia ovat kaverit, sukulaiset tai viestintäkanavat, totuus ammatista voi olla ihan toisenlainen. Myöskään elokuvat tai TV-sarjat eivät varmaankaan anna realistista kuvaa siitä, mitä työ todellisuudessa on. Joskus on kuitenkin tuntunut siltä, että ammatin näkyvyys televisiossa vaikuttaa hakijamääriin.
Ainakaan tuleva työllistyminen ei näyttäisi nuorelle olevan tärkeä tutkinnon valintakriteeri. Teemme koulutustarjonnan perustuen ennakoituun työvoimatarpeeseen. Tarjonnassamme on monialaisesti eri tutkintoja ja osaamisaloja, ja määrittelemme niihin aloituspaikat perustuen arvioon työvoimatarpeesta. Uskomme, että esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikka ja ravintola- ja cateringala työllistäisivät hyvin myös tulevaisuudessa. Niihin tutkintoihin on kuitenkin harmittavan vähän hakijoita.

Suosituimmat alat yhteishaussa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon oli eniten ensisijaisia hakijoita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja erikseen haettavaan ensihoidon osaamisalaan oli 125 ensisijaista hakijaa. Aloituspaikkoihin nähden ensisijaisia hakijoita oli eniten edellä mainittuun perustason ensihoidon osaamisalaan (2,2), talotekniikan perustutkintoon (2,0), hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon (1,6), tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (1,3) ja sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon (1,3). Perustason ensihoitajan, putkiasentajan ja kampaajan tai parturin opintoihin on siis tänä keväänä vaikeinta päästä.

Jatkuva haku

Ammattiopisto Tavastiaan tulee perustutkinnon suorittajia melkein yhtä paljon jatkuvan haun kautta kuin yhteishaussa. Jatkuvan haun tärkein hakuprosessi on paraikaa meneillään. Jatkuvan haun kautta tarjoamme aloituspaikkoja muille kuin suoraan peruskoulusta tuleville hakijoillemme, esimerkiksi työelämässä oleville tai ammatinvaihtajille. Jatkuva haku myös täydentää yhteishakua. Näin pyrimme siihen, että meiltä valmistuu riittävästi osaajia työelämään, myös niihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  

Heini Kujala

Heini Kujala on Ammattiopisto Tavastian rehtori.

Sivua päivitetty 2.2.2021 kello 12.49

Tutustu myös näihin kirjoituksiin

Marika Kinnunen 22.1.2021

Tutustuminen Ruotsin ja Tanskan lasikoulutuksiin keväällä 2019

Ammattiopisto Tavastian lasialan opettajat Sara Hulkkonen ja Marika Kinnunen kävivät yhdessä koulutuspäällikkö Minna Lemisen kanssa tutustumassa lasikoulutuksiin Ruotsissa ja Tanskassa […]

Lue kirjoitus

Heini Kujala 3.6.2024

Uusia tulevaisuuden tekijöitä

Ammattiopisto Tavastiasta valmistutaan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Yhä useamman opiskelijan tavoitteena on suorittaa tutkinnon osia. Lisäksi Tavastiassa saavat todistuksen Tuva-koulutuksen […]

Lue kirjoitus