Espanja

Kurssien sisältökuvaukset

Alkeet (taso A1)
Tervehtiminen, kahvilassa asiointi, perheestä, työstä ja harrastuksista kertominen, hotellissa asiointi, kellonajat ja päivämäärät; ääntäminen, lukusanat, olla-verbien käyttö, gustar-verbi, verbien säännöllinen preesenstaivutus sekä tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä, yleisimmät prepositiot, adjektiivien taivutus ja käyttö, artikkelit ja niiden käyttö.

Espanja 2 (taso A1)
Ruokasanastoa, ravintolassa asiointi, kaupoilla käyminen, kaupungilla liikkuminen, lääkärillä käynti, arkipäivän toimista kertominen; lisää olla-verbien käytöstä, lähifutuuri, lisää prepositioita, akkusatiivipronominit, lisää epäsäännöllisiä verbejä, järjestysluvut, adjektiivien vertailu, refleksiiviverbit.

Espanja 3 (taso A1-A2)
Sää, lentomatkustaminen, turistin asioimistilanteita, asumissanasto, asunnon vuokraaminen, kotityöt, ulkonäön kuvailu, small talk; perfekti, pronominien, artikkeleiden ja adjektiivien kertaus, verbin preesenstaivutuksen kertaus, gerundi.

Espanja 4 (taso A2)
Menneistä tapahtumista kertominen, elämänvaiheista kertominen, työelämäsanastoa, puhelimessa ja videoyhteydellä keskusteleminen, reagoiminen ja muita hyödyllisiä keskustelufraaseja, kuvailu menneessä ajassa; preteriti, imperfekti ja niiden käyttö.

Espanja 5 (taso A2)
Menneiden aikojen kuvaileminen, poliisilla asiointi, Suomi-sanastoa, matkustussanastoa, elokuvista ja taiteesta keskusteleminen, mielipiteen ilmaiseminen, ruoanlaittosanasto, ruokapöydässä keskusteleminen; absoluuttinen superlatiivi, preteritin ja imperfektin käyttö, pluskvamperfekti, sinuttelun käskyt ja kiellot.

Espanja 6 (taso B1)
Rantasanastoa, tapaamisen sopiminen, palveluissa asioiminen, juhlat, toivotukset, opiskelu- ja työelämäsanastoa, turistina liikkuminen ja asioiminen; menneiden aikojen ja gerundin kertaus, käskymuodot, subjunktiiviin tutustuminen.

Espanja 7 (taso B1)
Tietotekniikkasanastoa, huudahduksia, musiikista keskusteleminen, tv-ohjelmat ja sosiaalinen media, sääilmaukset, asunnon ostaminen, asumissanastoa, matkasuunnitelman laatiminen, apteekissa asioiminen; subjunktiivin muodot ja käyttö, preposisiot por ja para, datiiviverbit, futuuri, konditionaali, subjunktiivin imperfekti.

Pitkälle ehtineet
Erilaiset vaihtelevat aiheet, oman kielenkäytön monipuolista aktivointia; kieliopin kertaamista ja syventämistä.

Kurssit

Kursseja ei löytynyt valitulta paikkakunnalta.