Etä- ja monimuoto-opetus 105.00 € to 18:40–20:10 Paikkoja jäljellä

Por favor, espanja 3, perustaso, etäkurssi / hybridikurssi, opintopistekurssi (3 op)

Syyslukukausi: 12.9.–5.12.2024 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 9.1.–24.4.2025 (kertoja: 14)

Kurssilla pääset jatkamaan espanjan perusteita, aluksi kertaat ja vahvistat jo opittua. Kurssilla tutustut lisää espanjalaiseen elämänmenoon arjesta juhlaan ja kurssin käytyäsi osaat hoitaa monia viestintätilanteita kaupungilla liikkuessa, keskustella asumisesta ja vuokrata asunnon sekä kertoa, mitä olet tehnyt lähiaikoina. Kielioppiasioina verbin preesenstaivutuksen ja perfektin kertaus, monenlaisten pronominien harjoittelua ja uutena myös gerundi.

Oppikirjana Buenas Migas 2, kpl 1– , uudistettu 2024 painos. (taso A2). Klikkaa tästä oppikirjan näytesivuihin. Näytesivujen avulla voit tutustua hiukan kirjan tasoon ja arvioida kurssin soveltuvuutta itsellesi. Kirjan lisäksi kurssilla käytetään monenlaista opettajan materiaalia kuten videoita, pelejä ja lisäharjoituksia netissä.

Kurssi pidetään etäopetuksena. Opettaja lähettää linkin tunnille ennen kurssin alkua. Voit osallistua kurssille omalla laitteellasi kotoa tai mistä vain, tai halutessasi voit tulla paikan päälle luokkaan Jaakonkadun-toimipisteellemme (luokka 1505), jossa on etäyhteys tunnille. Opettaja ei siis ole paikalla kuin luokan ison ruudun välityksellä, mutta toisia opiskelijoita kyllä. Tämä on hyvä ratkaisu, jos kaipaat kotoa lähtemistä ja toisten ihmisten tapaamista muutenkin kuin vain ruudun kautta. Aluksi tutustumme etäopetuksen käytänteisiin yhdessä.

Kurssi ei kokoonnu 15.10. ja 25.2.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hoitaa erilaisia yksinkertaisia, epämuodollisia viestintätilanteita.

Opiskelija osaa keskustella asunnon vuokraamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista.

Opiskelija ymmärtää yksinkertaista kirjoitettua kieltä ja osaa tuottaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä.

Opiskelija hallitsee kielen keskeisimmät rakenteet.

Arviointi

Opiskelija osaa käyttää turistina liikkumiseen ja asioimiseen tarvittavaa sanastoa ja fraaseja (matka- tai pääsylippujen ostaminen, hintojen ja aukioloaikojen selvittäminen, nähtävyyksien kommentointi).
Opiskelija osaa tehdä ehdotuksia ystäville yhteisistä tekemisistä ja suunnitelmista sekä ottaa kantaa toisten ehdotuksiin.
Opiskelija osaa käydä lyhyen, yksinkertaisen puhelinkeskustelun ja tietää, miten puhelu aloitetaan ja lopetetaan.
Opiskelija osaa käyttää juhliin sopivaa smalltalkia.
Opiskelija ymmärtää hidasta, yksinkertaista ja selkeää yleiskieltä tilanneyhteyden tukemana.

Opiskelija hallitsee asumiseen ja kotitöihin liittyvää perussanastoa.
Opiskelija osaa lukea asuntoilmoituksia ja ymmärtää niiden sisältöä.
Opiskelija osaa kertoa asunnosta ja sen kunnosta ja puutteista sekä esittää asuntoon liittyviä kysymyksiä.

Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia ja tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä kuten yksityisiä (sähköposti)viestejä, pikku-uutisia ja ilmoituksia.
Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia, arkisia viestejä, jossaonpaljonvakiintuneita ilmauksia, esim. kutsun epämuodolliseen juhlaan.

Opiskelija osaa kertoa parhaillaan tapahtuvista asioista, lähimenneisyydestä ja lähitulevaisuudesta.
Opiskelijan ääntäminen on pääsääntöisesti ymmärrettävää.
Opiskelija tunnistaa Espanjan ja Amerikan espanjan eroja.

Kurssi nro: 1207903
Opettaja: Mia Huusko
Opetuspaikka: Etäkurssi Teamsin kautta sekä Jaakonkatu 28, lk 1505,

Näytä kurssin kalenteri