Englanti

Kurssien sisältökuvaukset
Alkeet
Tervehdykset, englannin äänteet ja foneettiset merkit, lukusanat, yleisimmät prepositiot, verbien preesens sekä do/does-apuverbin alkeiskäyttö, a/the-artikkelien peruskäyttö ja substantiivin monikko, kysymyssanat ja yksinkertaisten kysymyslauseiden sanajärjestys.

Englanti 2–3
Sanajärjestys ja ajanilmaisut, kellonajat, aakkoset, verbien imperfektimuoto, there is/are -rakenne, harrastus- ja asumissanastoa sekä matkailukieltä.

Englanti 3–4
Väitelauseen sanajärjestys perusteellisemmin, futuuri-ilmaisut, perfektimuoto, adjektiivien vertailumuodot, järjestysluvut, konditionaali ja ehtolauseet. Opit kertomaan mm. sääoloista, terveydentilasta ja työelämään liittyvistä asioista.

Keskitaso

Englanti 4–5
Verbien aikamuotojen kertausta, passiivilauseet, liitekysymykset, relatiivilauseet, runsaasti sanastoa eri aloilta sekä vaikeutuvia lauserakenteita.

Englanti 5–6
Rakenteiden kertausta ja syventämistä, kieliopin tarkennusta, kuullunymmärtämisen ja oman ilmaisun kehittämistä, sanaston kartutusta.

Lukiotaso ja edistyneet
Kielitaidon monipuolistamista ja hiontaa vivahteikkaammaksi.

Kurssit

Business English Communications Course, keskitaso, etäkurssi

Etä- ja monimuoto-opetus 77.00 € to 18:00–19:30 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 15.9.–24.11.2022 (kertoja: 10)

Let’s have a chat, englannin keskustelu, keskitaso, etäkurssi

Etä- ja monimuoto-opetus 90.00 € ti 18:30–20:00 Täynnä, voit ilmoittautua varalle

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)

Better late than never! -englanti, perustaso, etäkurssi

Etä- ja monimuoto-opetus 90.00 € ti 17:00–18:30 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)

Nojatuolimatka maailmalle Parolassa: Australia

Hattula 10.00 € ti 17:00–19:00 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 1.11.–1.11.2022 (kertoja: 1)

Englannin alkeet, perustaso

Hämeenlinna 105.00 € ke 17:00–18:30 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 2.11.–30.11.2022 (kertoja: 5)
Kevätlukukausi: 11.1.–19.4.2023 (kertoja: 14)

Casual Talk, Spring, kevät, edistynyt taso

Hämeenlinna 60.00 € to 17:00–18:30 Paikkoja jäljellä

Kevätlukukausi: 19.1.–20.4.2023 (kertoja: 12)

Casual Talk, Autumn, edistynyt taso

Hämeenlinna 60.00 € to 17:00–18:30 Paikkoja rajoitetusti

Syyslukukausi: 8.9.–24.11.2022 (kertoja: 11)

English in the Afternoon, edistynyt taso

Hämeenlinna 126.00 € ke 13:40–15:10 Täynnä, voit ilmoittautua varalle

Syyslukukausi: 7.9.–23.11.2022 (kertoja: 11)
Kevätlukukausi: 11.1.–19.4.2023 (kertoja: 14)

Good Morning! – Englantia aamutuimaan, edistynyt taso

Hämeenlinna 90.00 € ke 10:15–11:45 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 7.9.–23.11.2022 (kertoja: 11)
Kevätlukukausi: 11.1.–19.4.2023 (kertoja: 14)

Fun with English, edistynyt taso

Hämeenlinna 95.00 € ti 15:00–16:30 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)

Monday Morning English, edistynyt taso

Hämeenlinna 90.00 € ma 10:15–11:45 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 5.9.–21.11.2022 (kertoja: 11)
Kevätlukukausi: 9.1.–24.4.2023 (kertoja: 14)

Keep Learning Everyday English, keskitaso

Hämeenlinna 90.00 € ti 18:30–20:00 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)

Step by Step, keskitaso

Hämeenlinna 90.00 € ti 16:55–18:25 Paikkoja jäljellä

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)